İŞÇİ SINIFIMAKALELERManşet

1 Mayıs’ta alanlara!

1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin, birlik ve enternasyonalist dayanışma içerisinde büyüttükleri mücadelenin simgesidir

1 Mayıs

işçinin, emekçinin bayramı.

Devrimin şanlı yolunda

ilerleyen halkların bayramı.

1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin, birlik ve enternasyonalist dayanışma içerisinde büyüttükleri mücadelenin simgesidir.

Uluslararası proletaryanın ve emekçilerin tarihsel mücadele birikiminin kendisidir 1 Mayıs. Ağır bedeller pahasına 8 saatlik işgünü uğruna mücadele gibi anlamlı bir kavgadan doğmuştur.

Bu yüzden 1 Mayıs, dünya proletaryası için içi boş bir “karnaval” değil, emeğin taleplerinin örgütlü ve kitlesel bir biçimde sermayenin önüne koyulduğu gün… O talepler uğruna savaşım iradesine sahip olunduğunun ilanıdır.

Kapitalist-emperyalist burjuvazi, sınıf işbirlikçisi işçi aristokrasisi ve sendikal bürokrasi eliyle 1 Mayıs’ın içini boşaltmayı büyük oranda başarmıştır. Bunu başardığı oranda da burjuvazinin saldırganlığı daha fazla tırmanmıştır.

İşçi sınıfının tarihi boyunca dişe, diş mücadeleyle kazandığı hakları büyük oranda çözülmüş, esnek ve kuralsız çalışma yaygınlaşmış, kapitalist sömürü ağı derinleşmiştir. Varolan kısmi haklarsa tehdit altında. İnsanca çalışma ve yaşam hakkının etrafındaki duvarlar büyüyor.

Emperyalist güç odaklarının, Ortadoğu’da, Afrika’da, Asya’da yürüttükleri yeniden paylaşma ve egemenlik çatışmaları, tüm dünyayı ateş çemberine çevirdi. Yerinden, yurdundan kopartılan emekçiler göç yollarında öldü, sağ kalabilenlerse pazarlık masalarına meze yapılarak, oradan oraya sürülüp duruyor.

Bu emperyalist paylaşım ve gerici iç savaşlar, halkları bir birine düşmanlaştırmanın, büyük yıkım ve göç dalgalarına neden olmanın yanında, silahlanma ve savaşların faturası tüm emekçilere kesiliyor. Öte yandan, tüm dünyada olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de burjuva devletler tarafından ırkçı-faşist dalganın büyütülmesinde manivela olarak kullanılıyor.

Günümüzde insanlık açısından kapitalizmin yarattığı tehlikeler bunların çok ötesindedir. Dünya halklarının ve işçilerinin insanlıkdışı koşullarda yaşamaya mahkum edilmek istenmesinin yanında ve ötesinde yeryüzünün kendisi, doğa-çevre ciddi tehdit altındadır. Tüm bu tehditler karşısında güçlü bariyerler örmek için dünya emekçilerinin önünde birleşmekten, birlikte mücadele etmekten başka yol yoktur!

1 Mayıs’a onun mücadeleci ve enternasyonalist ruhuyla sahip çıkalım!..

Bu kapitalist-emperyalist barbarlık karşısında insanlığın nihai kurtuluşu, devrim ve sosyalizmde, komünizmdedir!..

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Yaşanacak Dünya

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close