DÜNYA

Özne olmaya!..

parti002İstanbul’dan bir ihtilalci komünistin TİKB 4. Konferansı üzerine sitemize yolladığı yazıyı yayınlıyoruz:

Dostlar, yoldaşlar…

TİKB 4. Konferans Sonuç Bildirgesini okumuş bulunmaktayım. Bundan çıkardığım şeyleri, bir TİKB taraftarı olarak sizlerle de paylaşmak istedim. Sonuç bildirgesinden de açıkça görüldüğü gibi, uzun yıllar boyunca örgütümüz, sınıfın öncü müfrezesi olması gereken TİKB’yi içten içe bir kurt gibi kemiren bir hizip faaliyeti mevcut.

Sonuç bildirgesinde de açıklandığı üzere, TİKB iradesini hiçe sayan, kendisini tüm bir örgütün üstünde gören bu hizip hareketi mahkum edilmelidir. Teorik yenilik diye saydıkları tüm söylemlerin ifade ettiği tek şey, uzun yıllar boyunca kan kaybetmiş işçi sınıfı mücadelesinin zayıflığıyla beraber yenilgi psikolojisinden başka bir şey değildir.

Bir TİKB taraftarı olarak şunları söylemek istiyorum. Önemli olan bundan sonra yürüyeceğimiz yol ve nasıl yürüyeceğimizdir. Sonuç bildirgesi bu açıdan çok açık ve anlamlıdır. TİKB bugüne kadar tüm eksikliklerine rağmen bu ülkede ML ideolojiye ve Bolşevik kültüre en yakın, bu topraklarda Gelenek yaratmış bir harekettir. Bu sebeple bugün içinde bulunduğumuz varlığımızın sorgulandığı bu durumdan kaynaklı, yarattığımız Geleneğe çok fazla haksızlık eden bir tutum içerisine girmek doğru değildir. Bu Gelenek bizimdir. TİKB’yi varlığının başından itibaren bir “ara akım örgütü” olarak niteleyen hizip hareketi en çok da bu yüzden mahkum edilmelidir.

Teori önemlidir fakat işçi sınıfı mücadelesinden kopuk, onunla beraber yürümeyen bir teori sadece lafazanlıktır, teori falan değildir. Bu yüzden, bizim teorimiz, pratiğimizle sınanmalı ve öyle kabul görmelidir.

Bugüne kadar çok vakit kaybettik, çok fırsat kaçırdık. Süreçler önümüzden akıp giderken çoğunlukla izledik. Bundan sonra tüm kadrolarımızdan, tüm taraftarlarımız ve çevre güçlerimize düşen en asli görev özne olmaktır. En çok ihtiyaç duyduğumuz da budur.

Bunlardan yola çıkarak, bu noktadan ilerisi, en çevre güçlerimize kadar kolektif bir emekle ilerletilmeli, her birimizin birer öznesi haline gelebileceği şekilde işletilmelidir.

Adressiz Sorgular’ı yaratan, 96’da işçi sınıfının ön safında 1 Mayıs kürsüsünü sendika ağalarının elinden alarak gerçek sahiplerine veren, Gazi barikatlarının en önünde olan TİKB bizimdir!

Buradan alınacak yolda bu ruhla yürümeli bu sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz.

TİKB’yi Ayağa Kaldıracağız!
Yaşasın TİKB!

İstanbul’dan bir TİKB taraftarı

Daha fazlası

İlgili

Close