DÜNYAManşet

ABD’de dindarların sayısı giderek düşüyor.

ABD’deki 50 eyaletin tamamında yapılan bir anket Amerikalıların sadece yüzde 47’sinin kilise, sinagog veya cami gibi dini kurumlara bağlı olduğunu gösterdi.

Amerika’da yeni bir anket ibadethane mensupluğu oranının kayıtların tutulmaya başladığı yıldan bu yana ilk defa yüzde 50’nin altına düştüğünü ortaya çıkardı.

Independent’ın haberini göre geçtiğimiz günlerde yayınlanan Gallup anketi 2020’de Amerikalı’ların yüzde 47’sinin bir kiliseye, sinagoga ya da camiye bağlı olduğunu söylediğini ortaya koydu. Bu oran 1999’da yüzde 70 ve 2018’de yüzde 50’ydi.

Anket genç nesillerde cemaat üyeliğinin de giderek azaldığını ortaya koydu: 1946’dan önce doğan yetişkinlerin yüzde 66’sı bir kiliseye mensupken 1946-1964 arası doğanlarda bu oran yüzde 58, X kuşağında yüzde 50, milenyum kuşağındaysa yüzde 36.

Anket sonuçları modern Amerika’da gittikçe daha fazla Amerikal’ının dini tercih belirtmediğine işaret ediyor. Geçen birkaç on yılda ABD nüfusunda dini kurumlardan uzaklaşmaya ve dine karşı genel bir kayıtsızlığa doğru köklü bir kayma olduğunu sık sık ortaya koymuştu.

2020’de Amerikalıların yalnızca yüzde 48’inin dinin yaşamlarında “çok önemli” olduğunu söyledi, yüzde 25 “hayli önemli” ve yüzde 27’si ise “çok önemli değil” cevabını verdi. Koronavirüs pandemisi birçok kiliseyi yılın en az bir noktasında kapanmak veya kapasitesini azaltmak zorunda bırakarak 2020 yılı boyunca cemaatlerin yüz yüze katılımlarında büyük aksamalara neden olmuştu.

Kimi arşatırma şirletleri ise geçen yıl yaşanan pandeminin aslında benzer şekilde düşünen ve “diğer gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde yaşayan insanlara nazaran daha fazla Amerikalıda” inancı güçlendirdiği saptamıştı.

Gallup yakın tarihli raporunda şu ifadelere yer verdi:

2020’de görülen düşüşün bir kısmının geçici olması ve koronavirüs pandemisiyle bağlantılı olması mümkün olsa da genç yetişkinlerde dindarlık ve kilise üyeliği oranlarının önceki kuşaklardan yetişkinlere nazaran çok daha düşük olmasına bakılırsa düşüşün önümüzdeki onlarca yıl boyunca devam etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

Dindeki düşüşün etkisinin ABD’de her yıl binlerce kilisenin kapanmaya devam etmesiyle de saptanabileceğini belirtildi.

Daha fazlası

İlgili

Close