DÜNYA

Arası ve ötesi yok!..

Tarihin yeni bir kavşağındayız: Ya insanlık, sosyalizmi kurmaya girişecek ya da kapitalist sistem insanlığı bitirecek!..

Arası ve ötesi yok!..

Dünyada da Türkiye’de de işçi sınıfı ve emekçi yığınların silkinip ayağa kalkmaya yöneldikleri bir yılı geride bıraktık. Türkiye’de TEKEL Direnişi başını çekip simgesi oldu bu silkinişin. Dünyadaysa Fransa ve Yunanistan proletaryaları… Yunanistan, Fransa, İtalya, İngiltere, İrlanda… derken şimdi de Tunus ve Cezayir sokaklarını tutuşturan gençliğin yayılan öfkesini de unutmamak lazım!..


Mali sermayenin ardı arkası kesilmeyen açgözlü saldırılarının yarattığı tepki birikimi var peşpeşe gelen bu patlamaların arkasında… Neoliberal sömürü ve yağma politikalarının biriktirip kızıştırdığı sınıfsal çelişkiler var. İşsizlik ve sefaletteki büyümeye duyulan öfke, güvencesizlik ve geleceksizlikten kaynaklanan endişe ve korkular var… Neoliberalizmin vaat ve demagojileri de eskisi gibi uyuşturamıyor artık beyinleri… Kapitalist emperyalist sistem bugün sadece ekonomik bir kriz içinde değil. Bugün burada yarın başka bir tarafta patlak veren, kah bir genel grev kah bir öğrenci isyanı biçimine bürünen kitle eylemlerinin artışı ve yayılışının da gösterdiği gibi bu aynı zamanda toplumsal ve ideolojik bir kriz. Siyasi krizler döneminin de açılışıyla halkanın tamamlanması için çok beklemek gerekmeyecek. Velhasıl, bundan 20 yıl önce “tarihin sonu”nu ilan eden neoliberalizmin sonunu yaşıyoruz…

Tarihin yeni bir kavşağındayız: Ya insanlık, devrimci protelaryanın öncülüğünde kapitalizmin işini bitirerek sosyalizmi kurmaya girişecek ya da insanlığa verecek hiçbir şeyi kalmamış olan kapitalist sisem insanlığı bitirecek!.. Sosyalizm bu yüzden güncel ve zorunlu!.. Korkunun ecele faydası yok!.. Yan ve titrek durmanın da!.. Ve zaman ipe un sermenin, yan gelip yatmanın, göstermelik bir iki çıkışla oyalanıp avunma zamanı değil!.. İşçi sınıfı ve ezilen emekçiler olarak ya sömürüsüz ve sınıfsız bir dünya, eşitliğin ve kardeşliğin dünyası özlemimizi kılavuz olarak örgütlü ve gözükara bir kavgaya atılacağız ya da da kavgaya atılacağız!.. Bizler için de arası ve ötesi yok!..

[Alınteri‘nin Ocak 2011 tarihli sayısından alınmıştır]

Daha fazlası

İlgili

Close