DÜNYA

"Askere Gitmeyin!"

kurdvicdanired1

Kürt Vicdani Red İnsayitifi tarafından, elimize mail yoluyla geçen metni yayınlıyoruz.

Türkiye ve Kürdistan‘da 30 yılı bir aşkın süredir devam eden savaşta 40 bini aşkın Kürt ve Türk genci öldürüldü. Ölen her iki taraftaki gençler de BİZİM gençlerimizdi. Ama bu savaş bizim savaşımız değildi.

Türkiye ve Kürdistan‘da 30 yılı bir aşkın süredir devam eden savaşta 40 bini aşkın Kürt ve Türk genci öldürüldü. Ölen her iki taraftaki gençler de BİZİM gençlerimizdi. Ama bu savaş bizim savaşımız değildi.

Kurulduğu günden bügüne inkarcı ve tek tipçi söylemlerden vazgeçmeyen militarist T.C, savaşın sürdürülmesinin ve gençlerin öldürülmesinden birinci dereceden sorumludur. Sivil ve askeri apoletlilerinin bügüne kadar ağızlarından öldürmekten-ölmekten başka sözler çıkmadı. Halen sürmekte olan Kürt sorununun çözümü noktasında, kansız hiçbir çözümleri olmadı.

Bügün daha İyi anladık ki savaş olmazsa, onların varlık nedenleri de ortadan kalkacaktır. “O zaman, neden ve ne için bu sistemin sahiplerine asker olalım? Emir ve komuta zincirinde küçük de olsa bir halka olalım. Benliğimizi yok sayan, insani erdemlerimizden bizi uzaklaştıran, adeta öldüren canlı bir robota dönüştüren TSK içinde neden yer alalım? “Bizleri kışlalarına aldıkları ilk andan itibaren inkarcı marşlar söyletip, varlıgımızı yok sayan; onurumuzu rencide eden bir orduda neden asker olalım?” “Bize yedi cihanı düşman belleten, paranoyaklaşmış ve çürü-meyle yüzyüze olan bir ordunun neden bir ferdi olalım?” Eger bize dayatıyorlarsa yirmili yaşlarımızda asker olmayı, kendi iğrenç çıkarları için birilerini öldürmeyi RED etmeliyiz. Çünkü o ordunun, bize asker ol diyen ordunun sahipleri, düne kadar köylerimizi yaktılar. O ordunun sahipleri gençlerimizi sokak ortalarında yargısız infaz ettiler. O ordunun sahipleri dilimizi-kültürümüzü yok saydılar, en insani taleplerimizi dahi görmezden geldiler. Bugün de elimize silah tutuşturup kardeşlerimizle savaştırmak istiyorlar. RED etmemiz için birçok sebebimiz var. Fakat TSK’da askerlik yapmak için hiçbir nedenimiz yok.

İnsiyatifimizin aktivisti vicdani redçi Metin Aydın tarafından yapılan, kışlalarda öldürülen Kürt gençleriyle ilgili “Kışlalarda etnik ayrımcılık ve intiharlar” adlı bir çalışma yürütülmüştü. Ve bazı sonuçlara ulaşmıştık. Bu sonuçları kamooyu vasıtasıyla sizlerle paylaşmıştık. Araştırma sonucunda; askerlik yapan Kürt gençlerinin neredeyse hepsi Kürt kimliğinden dolayı ayrımcılıga uğramıştı. Çoğu Kürt genci askerlik ardından ciddi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalmıştı. Bunlar yetmezmiş gibi bir de kaza kurşunu ya da girdiği bunalım sonucunda öldü denilerek ailelerine teslim edilen askerler vardı. En son Kenan Ekinci ve Hamza Deniz adındaki Kürt gençleri kışlalarda öldürüldü.

Evet biliyoruz, Vicdani Redçi olmak demek; ağır bedeller vermek demek. Fakat bu savaşında son bulmasını istiyorsak, Red etmek dışında hiçbir alternatifimiz yok. Savaşkarşıtı duruşumuzu örgütleyemezsek, Halklarımız üzerinde oynanan oyunlara karşı durup Red seçeneğimizi ortaya koyamazsak, gençler ölmeye devam edecek.

Askere gitmeyin, Red edin!

Kürt Vicdani Red İnsiyatifi

Daha fazlası

İlgili

Close