DÜNYA

Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu Newroz aciklamasi (DEKÖP-A)

Kahrolsun emperyalizm, sömürgecilik ve her türden gericilik,Özgürlük, eşitlik, gönüllü birlik!
Kürt halkının ulusal özgürlük ve eşitlik mücadelesinin simgesi olan Newroz bayramı yaklaşıyor. Kürt halkı, on yıllardır uygulanan dizginsiz ulusal zulme rağmen, tüketilemeyen mücadele isteği ve direnme iradesiyle, ulusal özgürlük istemi ve özlemini haykırmak için, bir kez daha, alanlara çıkmaya hazırlanıyor.
Kardeş Kürt halkı ve büyük emeklere ve bedellere mal olan ulusal özgürlük mücadelesi, günümüzde, başta ABD olmak üzere emperyalizmin, faşist Türk devleti ve bölgenin diğer gerici devletlerinin çok yönlü kuşatması altındadır. Bunu, Güney’deki Federe Kürt Devleti’nin, utanç verici tutumu tamamlamaktadır. İşte bu durum, bu yıl ki Newroz’u, Kürt ve bölge halkları için daha da önemli hale getirmektedir.
İşçiler, emekçiler,
Özgürlük ve eşitlik, tüm mazlum uluslar gibi, kardeş Kürt halkının da, en doğal ve en meşru hakkıdır. Ne var ki, Kürt halkı, yıllardır, başta ulusal kendi kaderini tayin hakkı olmak üzere, tüm temel ulusal haklarından yoksundur. Temel ulusal haklarını tanımak şöyle dursun, faşist Türk devleti Kürt halkının varlığını dahi inkar etmektedir.
Öyle ve o kadar ki, Kürt halkı üzerindeki köleci egemenliğini şu ya da bu biçim altında, ama her koşulda korumak ve sürdürmek, laik olanı ve şeriatçısı, tüm kesimleriyle burjuva gericiliğinin hala ortak kaygısı, ortak paydası ve en önemlisi de ortak önceliğidir.
Faşist Türk devleti, bununla da yetinmemekte, bölgesel çapta Kürt halkının özgürlük ve eşitlik özlemi ve umutlarına öldürücü bir darbe vurmak ve son 20-25 yıllık mücadelenin tüm kazanımlarını tasfiye etmek istemektedir. Faşist devlet, bu amaç ve hedefleri çerçevesinde, hem bir direniş odağı olan Kuzey’de ve hem de Güney’e dönük olarak, her türden zulme ve zorbalığa başvurmaktadır.
Dahası var. Faşist Türk devleti, günümüzde, ulusal zulmün günümüzdeki kılıcı olan AKP üzerinden, bir açılım olarak sunduğu, nedir ki, özünde, temel politikası olan inkar ve imha politikasının açık iflası ve itirafı demek olan, Kürt sorunu ve halkın taleplerini sulandırmanın örneği TRT 6 adımı ile Kürt halkına dönük kuşatmaya yeni bir boyut kazandırmış bulunmaktadır. Amerikan uşağı, işbirlikçi AKP’ye özgü bir ikiyüzlülüğün örneği bu açılım da dahil, tüm bu çabaların temel hedefi, bir kez daha, Kürt halkını yıldırmak, iradesini kırmak ve nihayet, teslim almaktır. Fakat tüm bunlar boşunadır!
Kürt halkı, yılların ona sağladığı deneyimle, bu saldırılara karşı, bir kez daha, direnişin yolunu seçecektir.
İşçiler, emekçiler, devrimciler,
Faşist Türk devleti, ABD için hala vazgeçilmez bir güçtür. Bu aynı şey, çıkarları, hala ABD ile uyum içinde olmayı gerektiren AB için de geçerlidir. Faşist Türk devletinin, içerde ve dışarıda sergilediği saldırganlığın gerisinde de, başta ABD olmak üzere emperyalizm durmaktadır. Kuzey’deki direniş odağını ezmek ve bu arada da, Güney’de, Türk ve Arap gericiliği ile el ele, kelimenin gerçek anlamıyla, Kürt halkının bağımsızlık hakkını yok saymak, O’nun bu yönlü umutlarını kırmaya dönük adımlar atmak konusunda, Türk devleti ile tam bir fikir birliği içindedirler. Dolayısıyla, sadece faşist Türk devleti değil, ABD başta olmak üzere, emperyalizm de, Kürt halkının özgürlük ve eşitlik mücadelesinin aşması gereken temel engeldir. Günümüzde, faşist Türk devletine ve onun gerisindeki emperyalizme, her zamankinden daha fazla güvensizlik duyulmalıdır.
Kürt özgürlük hareketi, kendisine dönük bu büyük kuşatılmışlıktan kurtulmak ve özgürlük mücadelesini ileriye taşımak istiyorsa eğer, günümüzde, ‘’ Artık yeter! ‘’ demeli ve faşist Türk devletine ve onun gerisindeki emperyalizme, her zamankinden daha şiddetli bir güvensizlik duymalı ve tüm bu güçlere karşı açık, kararlı ve tutarlı bir mücadeleyi seçmelidir. Bu, O’nu Türk işçi ve emekçilerine yaklaştıracaktır. Gelinen yerde, Kürt halkı bu adımı atmalı, kaderini, Türkiye işçi sınıfı ve emekçileri ile birleştirmelidir. Türkiye işçi sınıfı ve emekçileriyle, Kürt halkının samimi ve içten birliği, sadece Türkiye’de değil, bölgedeki Kürt sorununun düğümünü de çözecektir.
Bu yılki Newroz’un çağrısı budur, hedefi bu olmalıdır. Bu inançla ve en içten devrimci ve kardeşçe duygularımızla haykırıyoruz;
Biji Newroz, Newroz piroz be! Yaşasın halkların kardeşliği!
Kahrolsun emperyalizm, sömürgecilik ve her türden gericilik!
Avrupa Demokratik Kitle Örgütleri Platformu (DEKÖP-A)
Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu (AvEG-Kon) aveg-kon@hotmail.com
Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu (ADHK) info@adhk.de
İşçilerin Birliği Halkların Kardeşliği Platformu (BİR-KAR) birkar@msn.com
Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu (ATİK)konsey@atik-online.net
Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-KOM) yekkom@gmx.net
Yaşanacak Dünya Gazetesi, yasanacakdunya@yahoo.com

Daha fazlası

İlgili

Close