DÜNYAİŞÇİ SINIFI

CGT 12 Eylül’ü genel eylem günü ilan etmeye hazırlanıyor

Fransa’da çalışma yasasında yapılan değişikliklere karşı CGT, 12 Eylül’ü ülke çapında grev ve eylem günü ilan etmeye hazırlanıyor.

cgt-fransa

HABER MERKEZİ– Fransa’da Macron’la birlikte çalışma yasasında yapılan ekstra değişiklilere karşı CGT 12 Eylül’ü ülke çapında grev ve eylem günü ilan etmeye hazırlanıyor.

Beş büyük sendikadan biri olan CGT ile diğer sendikalar arasında bu yönde yürüyen görüşme ve tartışmalar var. Süreçten ortak bir tavır ve eylem programıyla çıkılıp çıkılmayacağı 21 Ağustos’a kadar netleştirilmiş olacak.

‘Macronic’ yeni iş yasası kapsamında ilk elden çalışma süreleri uzatılacak. İşçi ücretleri daha da aşağı çekilecek. TİS’ler daha işlevsiz hale getirilecek. Her işletmede ara komisyonlar oluşturularak, tüm tutarsızlıklarına rağmen Fransa’da etkin olan sendikaların rolü ve gücü daha fazla sınırlandırılacak.

Aynı zamanda toplu iş sözleşmeleri fiilen etkisizleştirilecek. Her sektör ve işletme ‘geçici’ ve ‘kiralık’ türü sözleşmelerle kaç işçiyi ne kadar süreyle çalıştıracağı konusunda -patronlar lehine elbet- daha rahat davranabilecek. İşçiler kolayca işten atılabilecek. Şu anki uygulamada ancak iki kez uzatılabilen ‘süreli’ sözleşmeler defalarca uzatılabilecek.

Bu uygulamaları emeklilik, işsizlik ödenekleri, sosyal sigortalar, kıdem tazminatları gibi kazanılmış temel hakların gaspı tamamlıyor.

Kuralsız ve güvencesiz çalışmanın kapısını ardına kadar açan bu yasa neo-liberal ruhuna uygun olarak işçi sınıfının kazanılmış/garanti edilmiş tüm haklarının gaspının önünü açıyor.

Yasa 20 Eylül’de yürürlüğe girecek.

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close