İŞÇİ SINIFI

"Çok ses tek yürek"

TMMOB 13 Mart‘ta Ankara‘da TTB ve sağlık çalışanları ile birlikte tek yürek olacak

"Çok ses tek yürek"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Türk Tabipleri Birliği’nin 13 Mart Pazar günü düzenleyeceği “Çok Ses Tek Yürek” mitingi öncesi 8 Mart 2011 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

TTB, 13 Mart 2011 tarihinde, Ankara‘da “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇOK SES TEK YÜREK” mitingi düzenliyor.

Türk Tabipleri Birliği mitinge çağrı yaparken diyor ki:

Sağlık alanında çalışan sağlık emekçilerinin örgütlü olduğu meslek birliği/sendika/dernekler olarak sağlık alanında izlenen politikaların en yakın ‘‘tanığıyız”. Biz sağlık emekçilerinin daha uzun süre, daha düşük ücretle, güvencesiz, taşeron çalıştırılmak istendiğini, çalıştırıldığını; vatandaşların nasıl ‘müşteri’ haline dönüştürüldüğü, az da olsa var olan ‘sosyal devlet’in nasıl çökertilerek piyasaya terk edildiğini biliyoruz, yaşıyoruz. Sağlık haktır, diyoruz. Piyasaya düşürülmüş bir sağlık hizmetinin ‘oyuncusu’ değil, topluma adanmış bir mesleğin onurlu üyeleri/onurlu sağlık emekçileri olarak gelecek kaygısı olmadan çalışmak istiyoruz. Seçimlere giden Türkiye‘de sağlık alanında sağlık emekçileri ve halkın taleplerinin dile getirilmesini önemsiyoruz. Bunun için 13 Mart‘ta Ankara‘da çok ses tek yürek olacağız.

TTB diyor ki:

Biz sağlık çalışanları olarak halkın sağlık hakkını ve taleplerimizi daha güçlü haykırmak ve ısrarlı takipçisi olmak için bir araya geldik. Sağlık hizmeti ekip hizmetidir. Laborantı, hizmetlisi, radyoloji teknisyeni/teknikeri, sağlık teknisyeni/sağlık teknikeri, hemşiresi, diş hekimi,fizyoterapisti, biyologu, hekimi, ebesi, çevre sağlığı teknisyeni, eczacısı, paramedik, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyeni, psikologu, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni, ambulans şoförü.. Hepsi ekibin bir parçasıdır. Her biri olmazsa olmazdır, her biri nitelikli sağlık hizmeti üretimi için çok değerlidir.

TTB diyor ki:

Sağlık hizmetini üreten biz sağlık çalışanları ‘sağlıkta dönüşüm programı’nın mağduru olmak istemiyoruz. Sağlık çalışanı olarak bizler, 4/a, 4/b, 4/c, 4924, sözleşmeli, taşeron, vekil vb. statülerde adaletsiz ve güvencesiz ücret ile çalışmak istemiyoruz. Emekliliğe dahi yansımayan, iş barışımızı tehdit eden döner sermaye uygulamasına mahkûm edilmek istemiyoruz. İş güvencesi istiyoruz. Tüm sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasını, her meslek grubuna öz denetimini sağlama imkânı verilmesini istiyoruz. Emeğimizin karşılığı olan kalıcı ve güvenceli, yaşamımızı insanca sürdürebileceğimiz ücret ve özlük hakları istiyoruz. Sağlık hizmetini üreten sağlık çalışanları olarak, fazla iş yükü ile yıpranmak, olması gerekenden uzun saatler çalışmak, bulaşıcı hastalıklar ve benzeri nedenlerle sağlığımızı ve hayatımızı kaybetmek istemiyoruz. Toplumun hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda, ihtiyacı olduğu zamanda ihtiyacı olduğu kadar nitelikli, eşit, ücretsiz, yaygın ve ulaşılabilir sağlık hizmeti almasını istiyoruz.

TTB özetle diyor ki:

Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı istiyoruz!
Topluma eşit, ücretsiz, nitelikli sağlık hizmeti sunmak istiyoruz!

Biz, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları örgütleri olarak; insanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.

TMMOB 13 Mart‘ta Ankara‘da TTB ve sağlık çalışanları ile birlikte tek yürek olacak!

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Daha fazlası

İlgili

Close