DÜNYAİŞÇİ SINIFI

Devrimci 1 Mayıs için alanlara / Köln

6661 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!

1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin, ‘BİRLİK ve DAYANIŞMA’ içerisinde büyüttükleri ‘MÜCADELE’nin adıdır.

Uluslararası proletaryanın ve emekçilerin tarihsel mücadele birikiminin kendisidir 1 Mayıs. Ağır bedeller pahasına 8 saatlik işgünü uğruna mücadele gibi anlamlı bir kavgadan doğmuştur.

Bu yüzden 1 Mayıs, dünya proletaryası için, işbirlikçi sendikaların yapmaya çalıştığı gibi, içi boş bir “karnaval” değil, emeğin taleplerinin örgütlü ve kitlesel bir biçimde sermayenin önüne koyulduğu gündür. 1 Mayıs devrimcidir!

Dünya proletaryası bu 1 Mayıs’a, emperyalistlerin ve bölge gericiliklerinin başta Ortadoğu olmak üzere bir çok coğrafyada yürüttükleri kirli savaşlar ortamında giriyor.

Emperyalist güç odaklarının, Ortadoğu’yu yeniden paylaşma ve egemenlik çatışması, bölge başta olmak üzere tüm dünyayı ateş çemberine çevirdi. Yerinden, yurdundan kopartılan emekçiler göç yollarında öldü, sağ kalabilenler üzerinden ise adeta ‘celep pazarlığı’ yürütülüyor.

Almanya başta olmak üzere AB devletleri, çaresizlik içinde olan insanlar içerisinden kendi ihtiyaçları doğrultusunda nitelikli işgücüne uygun olanları seçip, geri kalanları Türkiye’ye hapsetmeyi hedefliyor.

Türk devletiyse bütün hesabını bu insanlar üzerinden para sızdırmayı ve punduna getirirse, kabul görmeyen Kürt kantonları arasında ‘uçuşa yasak bölge’ ereğini kendi denetiminde bir mülteci kampı olarak kondurmaya oynuyor. Hedef Rojava Devriminin boğulmasıdır!

Faşist Türk devletinin güttüğü Kürt düşmanı politikalar Kuzey Kürdistan’da haksız savaşın boyutlandırılması olarak yansıyor. Cizre’de, Sur’da, Silopi’de, Nusaybin’de Kürt halkı toplu katliamalara uğratılıyor. Kürt halkının direnişi karşısında acizleşen faşizm daha fazla saldırganlaşıyor.

Diğer taraftan, emperyalist yeniden paylaşım mücadelelerinin ve haksız savaşların yol açtığı göçlerin sonuçlarından birisi, Avrupa ülkelerinde emperyalist devletlerin ikiyüzlü bir şekilde kışkırttıkları ırkçılık ve millliyetçilik dalgasıdır.

Bu nedenle, Avrupa’da yükselen ırkçılığa karşı mücadele, faşizme ve emperyalizme karşı yürütülen mücadeleden ayrılamaz.

Bu emperyalist paylaşım ve gerici iç savaşlar, halkları bir birine düşmanlaştırmanın, büyük yıkım ve göç dalgalarına neden olmanın yanında, silahlanma ve savaşların faturası tüm emekçilere kesiliyor.

Emperyalist egemenlik ve paylaşım savaşlarına, gerici iç çatışmalara karşı halkların özgürlük mücadelesinin yanında olup, işçi sınıfı ve emekçilerin tarihsel kazanımlarının büyütülmesi için 1 Mayıs’a onun mücadeleci ruhuyla sahip çıkalım!..

Yaşasın halkların kardeşliği, işçilerin birliği!

Devrimci 1 Mayıs için ileri!

Yaşanacak Dünya (Revolutionary Proletariat), ADHF, NAW-DEM, ATİF, AGİF, EÖC/Avrupa İnisiyatifi, Kommunistische Aufbau.

Destekleyen: Kaldıraç

Daha fazlası

İlgili

Close