GENÇLİK

Devrimci Proleter Gençlik sitesi acildi

devrimci proleter genclik

Devrimci Proleter Gençlik internet sitesi komünarca.org yayın hayatına yeniden başladı
Gençlik hareketinin nabzını tutan, güncel yorum ve makaleleri, geniş içeriği ve politik bakış açısıyla gündem yaratan KOMÜNARCA gençlik sitesi www.komunarca.org ve www.devrimciproletergenclik.net adresleriyle tekrar yayına başladı. Konuyla ilgili bu sitede yayınlanan MERHABA yazısına yer veriyoruz
Uzun bir aradan sonra yayın hayatımıza yeniden başlamanın heyecanıyla merhaba!

Sitemizin yayın hayatına yeniden başlaması tarihsel önemi büyük olan günlere rastlıyor. Ortadoğu’dan Afrika’ya, Avrupa’ya kadar neredeyse dünyada işçi ve emekçilerin, gençlerin isyana durmadığı tek bir nokta kalmadı. On yıllara dayanan neoliberal ekonomik-siyasal-ideolojik-kültürel… tüm parametreler sarsılıp anlamsızlaşıyor. Neoliberalizmin 2008 küresel kriziyle birlikte tamamen yerlerde sürünmeye başlayan burnu büyüklüğü, bu isyanlarla, foseptik çukurlarına gömülüyor! Uluslararası mali sermayenin tefeci kurumu IMF bile gelir dağlımındaki adaletsizlikten, servet birikimiyle sefalet birikimi arasındaki uçurumdan bahsetmek zorunda kalıyor. Dün tarihi bu ilişkilerle bitirenler, bugün bu işin o kadar da kolay olmadığını görüyor, itiraf ediyorlar: “Kapitalizmin kriz üreten doğası”ndan bahsediyorlar!

Halk isyanları, kalkışmalar içerisinde gelecekleri ellerinden tümüyle alınan gençliğin tüm kesimlerinin özel bir yeri var. Öğrenci, işçi, diplomalı ya da diplomasız işsizler ordusu olarak gençlik, bu isyanlar içerisinde özel bir yerde duruyor. Dünyanın tüm gençliği dünyanın tüm işçi ve emekçileriyle aynı sorunlar temelinde, aynı sloganlarla ayağa kalkıyor! Eğitimin tümüyle piyasalaştırılmasına, oranları her geçen gün geometrik olarak artan diplomalı işsizliğe, geleceğin daha bir belirsizleştirilip umutsuzluğun gri rengine kesmesine karşı, “yeter artık” diyorlar! Bu kadar onursuzlaştırmaya karşı yeter artık…

On yıllardır sayısız ve sınırsız araçlarla damarlara zerkedilen neoliberal kültürel hegemonya da bu isyanların patlamasına engel olamıyor. Tüketim alışkanlıkları, düşünüş ve davranış kalıplarıyla tektipleştirilen gençlik bu isyanlarla yeni bir kültür mayalıyor. Geleceği en fazla çalınanlar, canları en fazla yananlar olarak sokakları zaptediyor, parlamentoları kuşatıyor, diktatörlere karşı halkın en dinamik isyan taburlarını oluşturuyorlar!

Bencillik, bireycilik, adamsendecilikten eser kalmıyor, kalamaz da! Çünkü bireyle toplumsal olan arasındaki ilişki tüm çıplaklığıyla hayatın bizzat içinden konuşuyor. Çünkü hayatın gerçek yasaları tüm kültürel manipülasyonlardan, hegemonya ilişkilerinden daha güçlü! Açlığın, işsizlik ve her türlü güvencesizliğin, kısacası geleceksizliğin tüm toplumsal sonuçlarıyla konuştuğu bir dünyada, hangi sanal yönlendirme, hangi tüketim kültürü ve alışkanlıklar, hangi bireycilik hükmünü sonuna kadar sürdürebilir ki?! İşte, onyıllardır bu niteliklerle donatılmaya çalışılan ve epey de yol alınan gençlik tipolojisi tüm dünyada, tüm temel çizgileriyle parçalanıyor! Bu isyanlar bunun altını direnişin çeşitli renkleriyle çizmiş oluyor!

Yeni bir dönem açılırken bizim ülkemizde de işlerin eskisi gibi gitmeyeceği görülüyor. Henüz Afrika ve Ortadoğu’yu yalayan isyan alevi buraları sarmadı belki. Ama buralarda patlayacak bir isyanın oralardakinden farklı olarak tüm bir sistemin dikişlerini patlatacak önemde sonuçlar yaratacağı da biliniyor. O yüzden CHP sosyal adaletten bahseder oldu! O yüzden sopa her zamankinden fazla inip kalkıyor. Gözaltılar, soruşturmalar, uzaklaştırmalar, kışlaya dönüştürülen üniversite kampüsleri, ağzını açana yıllarla yargılanacak davaların açılması o yüzden.

Fakat tüm bu saldırılara karşı son aylarda girilen militan hat da gösteriyor ki, boyun eğmedikçe karşımızda duracak hiçbir güç olamaz. Sadece birkaç eylemle bile üzerimize çullanmalarının önünü belli oranlarda kesebildik!

Bu ruhu geniş gençlik kesimlerinin sorunları temelinde yükselen kapsayıcı bir mücadele ekseniyle birleştirerek ilerleyeceğiz. Sitemiz de geniş gençlik kesimlerinin nabız atışlarını, ilgi ve arayışlarını alternatif bir duruşla yansıtacak. Yansıtırken, aynı zamanda ekonomik-siyasal-kültürel… bütünlük içinde yeni bir dünyanın, artık tüm nesnel çelişkileri ile kaçınılmaz hale gelen sosyalist bir dünyanın izdüşümlerini bugüne taşıyacak. Tüm dünyadaki isyan ve kalkışmaların asıl zayıf karınlarının, bu barbarlık sistemini ortadan kaldırmayı, yeni bir toplumsal sistemi, sosyalizmi ideal haline getirmiş öncü güçlerden yoksun olmak olduğunu bilerek…

Sitemiz gençliğin eğitim, barınma, beslenme sorunlarını da; bir bütün olarak paralı eğitim politikalarını da; her türlü baskı ve soruşturmayı, devlet terörünü de; tüm bunlara karşı yükselen öfkeleri ve bu öfkelerin nerelere kanalize edilmesi gerektiğini de ele alacak. Sizin sesiniz olup size ses olarak dönecek bir kürsü olacak. Sadece ekonomik-akademik sorunlarla değil, yaşama dair tüm sorun ve sınırları, aynı zamanda onları aşıp geçme bilinci ve yönelimini bizzat sizlerden beslenerek somut bir klavuz olmaya çalışacak.

Hayatın içinden, hayata yön vererek, bilinçsiz süreçlerin bilinçli yürütücüsü olarak, olmaya çalışarak… Hep birlikte, elbirliğiyle…

www.komunarca.org

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close