DÜNYA

DPG yeniden yayında

dpgDevrimci Proleter Gençlik uzun bir aradan sonra yeniden yayın hayatına başladı

Aylık olarak çıkacak olan DPG uzun bir aradan sonra çıkan ilk sayısında “Nerede kalmıştık?” sorusuyla başlayıp gençliğin talep ve özlemlerini “Dünyayı istiyoruz, kırıntı değil” yazısıyla işlerken, duruş yönünü ise “Komünarca öne atılma zamanıdır” yazısıyla açıyor.

DPG, diğer yandan gençliğin “duyarsızlığı” üzerine, “Gençliğimiz, Müziğimiz, Kültürümüz” yazısı ile müzik ve popüler kültürü konu edinirken, Her şeye rağmen yeryüzünde şarkılar söyledik” yazısıyla Kazım Koyuncu‘yu andı. “Yaşayan ilk sentetik hücre üretildi” makalesiyle bilimdeki son gelişmelere ışık tutan DPG, ihtilalci geleneğin izinde yürümeye kararlı komünistlerin Kutup Yıldızı olan Mehmet Fatih Öktülmüş‘ü ölüm yıldönümünde “Fatih’in devrimci iradesi bir doruktur” yazısıyla anıyor.

DPG’nin “Komünarca” köşesinin aynı başlıklı yazısını yayınlıyoruz:

Komünarca

Yoldaşlar,
Her yenilen darbe, etkilerini daha çok kendinden sonraki kuşakta gösterir. 12 Eylül’de bu durumu yaşadık. En son örneğini ise günümüzde yaşamaktayız, 19 Aralık katliam sürecinde çocuk olanlar, şimdi birer gençler. Özellikle katliam sonrası sürecin ardından iyice ayyuka çıkan liberal tasfiyecilik ile bir kuşak kaybedilme aşamasına gelmiştir. Mücadele yöntemlerindeki tıkanıklık ve tekdüzelik, bilimsel yöntemden uzaklaşma, tektipleşme, geçmişte yaratılan değerler üzerinden dizginsiz bir miras yedilik, liberal zihniyet ile “meşrulaştırılmaya” çalışılan pratik kaçkınlığı ve üretimsizlik birleşince sonuç kaçınılmaz olarak karşımıza dibe vuruş olarak çıkmaktadır.

Bu tıkanıklık halinin meyvalarını ise her birinin temelde aynı burjuva bireyselliği barındıran liberal, ulusal, cemaatsel ve anarşist çevreler yemektedir. Yeni kuşak önemli ölçüde kendilerini bu akımlar arasında ifade etmektedir, tabii sonuç olarak da inanılmaz ölçüde değer ve yargı dejenerasyonu, bencillik, üretimden uzaklık, kimi zaman melankoli, kimi zaman da anlamsız bir polyanacılık vb…

Günümüz gençliği ve gençlik hareketi ile ilgili sayısız analiz ve sayfalar dolusu makale yazılabilir. Ancak önemli olan bunların pratikte ne kadar hayat bulduğudur. Özellikle son birkaç yılda “özne olmak”, ”çubuk bükmek” ile başlayan birçok yazı yazılmıştır ve her biri de değerlidir ancak şimdi bunların gereğini yapma zamanıdır.

Krizlerin derinleştiği, işçi ve emekçi kitlelerin öfkesinin arttığı, Tekel ve sonrasında gelişen direnişlerle de sınıf hareketinin filiz verdiği bir dönemden geçiyoruz. Çubuğu pratikten yöne bükme vakti geldi de geçiyor!!! Özel olarak da zor bir dönemden geçtik, sancılı bir içsel süreç yaşadık. Bu süreçte bize yol gösteren tarihimiz, bir klavuz olarak yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Unutmayalım daha sıkıntılı zamanlarımız da oldu, ancak yiğit birer komünist savaşçı olan yoldaşlarımızın mücadelesi ile zor dönemlerde “demir leblebi” ünvanını kazandık. Artık önümüzde pratik faaliyetimizi tıkayacak olan tasfiyeci hizip yok, ancak yıllardır sinsi bir yılan gibi içimize işlemiş zihniyetleri var. Bununla da savaşarak yürüyeceğiz.

Yolumuz açık yoldaşlar!

O inkar ettikleri şanlı tarihimizden ilham alıp, sınıf içerisinde öğreneceğiz. Çok çalışacağız, üreteceğiz, uygulayacağız. Gençlik hareketi bundan önce de kesintiye uğradı ancak bugün düşmanımız yalnızca sömürü sistemi değil aynı zamanda liberal tasfiyeciliktir, çünkü onun rezil zihniyeti gençleri ideolojik, ahlaki dejenerasyonu ile etki altına almaktadır. Kapitalizmin zihniyetlerimize işlemesindeki yegane yardımcıdır.

Komünist-devrimci bir gençlik örgütü için ileri!

Gençlik günümüzde tüm enerjisini devrim ve sosyalizm davasında harcayacak, Marksist-Leninist bilimi, proleter bilinci kendinde taşıyacak ve onun diktatörlüğü için savaşan öncü ile bağlarını kuracak olan bir komsomol örgütünden yoksundur. ML ile donanmış militan bir gençlik örgütü yaratma görevi önümüzde şiddetle durmaktadır. Bunu doğuracak gücümüz, enerjimiz ve tarihsel birikimimiz var. Tek yapmamız gereken kolektif bir seferberlikle çalışmak, çalışmak, çalışmak. Yılmadan, vazgeçmeden, planlı, disiplinli, stratejik bir çalışma ve bunların pratikte sınanması.

Gerçekçi ol imkansızı başar…

Devrimci Proleter Gençlik

Daha fazlası

İlgili

Close