Manşet

Edi Bese Platformu’nun TTE karşı mücadele çağrısı

Avrupa Edi Bese Platformu’nun yayınladığı bildiriyle “Tek tipleştirmeye hayır” diyerek tüm duyarlı kesim ve insanları mücadeleye çağırdı.

Platform “İmzası bulunan kurumlar olarak; tüm duyarlı kesimleri, insan hakları savunucularını, demokratları, devrimcileri aktif olmaya, tüm enternasyonalistleri de dayanışmaya davet ediyoruz” çağrısında bulunuldu.

Edi Bese Platformu tarafından yayınlan bildiri şöyle:

TEK TİPLEŞTİRMEYE HAYIR !…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dile getirilen Tek Tip Elbise uygulaması 696 sayılı KHK kararnamesi ile uygulama sürecine girmiş bulunmaktadır.
Katliamcı devletin tek bayrak, tek millet, tek din, tek dil gibi tekçi zihniyetinin bir sonucu olarak hapishanelerdeki tutsaklarda tek tipleştirilmeye çalışılmaktadır. Tek Tip Elbise girişimi hem tarihsel hem de güncel açıdan tüm devrimci ve demokratlar için hayati meselelerden biri olmaktadır. Her dönem için Tek Tip Elbise, topluma giydirilmek istenilen gayri insani, otoriter uygulamaları temsil etmektedir. Toplumu teslim alma siyasetinin önemli bir parçasıdır. Cezaevlerinden başlayarak tüm topluma yayılan bir faşizan denetim isteğini sembolize etmektedir. Kimi dönemlerde ise, bugünlerde olduğu gibi cezaevleri ve topluma eşzamanlı yönelen bir saldırı dalgasını temsil etmektedir.

Tek Tip elbise dayatması 12 Eylül faşizminin en önemsediği uygulamalarından biri olmuştur. Bugünlerde kamuoyuyla sıkça paylaşılan fotoğraflarda olduğu gibi, bu aynı zamanda 12 Eylül faşizmine karşı direnişin, tek tip elbisenin giyilmemesiyle yükseltildiği bir dönemi de anlatmaktadır. Bizlerin, ezilenlerin direniş tarihinin onurlu bir parçasını tekrar hatırlatmaktadır.
Bugün de 12 Eylül faşizmine öykünen AKP-Ergenekon yönetim modelinin, faşizan bir sistemi yerleştirmeye dayalı programının bir parçası olarak cezaevlerine yönelik Tek Tip Elbise uygulaması planlanmaktadır. Uzun bir zamandır, cezaevlerinde artan baskıların, işkence uygulamalarının, şiddetin, tacizin üzerine böylesi bir yeni uygulama inşa edilmek istenilmekte, cezaevleri tamamen teslim alınmak istenilmektedir. Esasında tüm toplum teslim alınmak istenilmektedir. Bu uygulamayı tüm topluma dayatılan baskılardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Tek Tip Elbise uygulaması sadece tutsaklara yönelik bir saldırı olmayıp, tüm toplumu hedef alan ideolojik-politik bir saldırıdır. Topluma dayatılan baskıcı, totaliter, tek tipleştirici yaşam modelinin bir parçası olarak gündeme gelmektedir.

Tel Tip Elbise uygulamasına Guantanamo’nun referans verilmesi, esasında işin özünü de vermektedir. ABD’nin kendi hukuk sisteminin dışında kalan, hukuktan arındırılmış bir ada olarak Guantanamo’da işkencenin ve tek tip elbisenin hakim olması, AKP faşizminin cezaevlerini ve tüm toplumu hukuk dışında keyfi, hukuktan arındırılmış, olağanüstü bir rejimle ele aldığını ortaya koymaktadır.

Tek Tip Elbise onur kırıcı, aşağılayıcı, bireyi, iktidarın üzerinde her şeyin denenebileceği edilgen kimliksiz bir varlık olarak gören bir uygulamadır, asla kabul edilemezdir.

Türkiye bugün, AKP-Ergenekon ittifakı tarafından en geri yasama ve yargı mekanizmaları da dışarıda bırakılarak olağanüstü hal ile yönetilmektedir. Bu rejimin uygulamalarını ulusal ve ya uluslararası hukuk mantığı üzerinden ele alıp değerlendirmenin bir anlamı kalmamıştır. Yeni bir rejim ile karşı karşıya olduğumuzun anlaşılması gerekmektedir. Bu rejime karşı, onun kendini var edeceği tüm faşizan uygulamalarıyla mücadele etmek tüm devrimci, demokratların görevi olmaktadır.

Bizler de, KHK ile ilk adımı atılan ve bir aylık süre içinde tüm cezaevlerinde uygulanması planlanan Tek Tip Elbise dayatmasın kabul etmeyeceğimizi, kararlı bir karşı koyuş içinde olacağımızı belirtmek istiyoruz.

Cezaevlerinin ve tüm toplumun tek tipleştirilmesine karşı mücadele aynı zamanda faşist diktatörlüğü karşı mücadeledir. Aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak; tüm duyarlı kesimleri, insan hakları savunucularını, demokratları, devrimcileri aktif olmaya, tüm enternasyonalistleri de dayanışmaya davet ediyoruz.

Edi Bese Platformu Bileşenleri:

KCDK-E/ Avrupa Demokratik Kürdistanlılar Toplum Kongresi, AvEG-KON/ Avrupa Ezilen Göçmenler Konfederasyonu, TJK-E/ Avrupa Kürt Kadın Hareketi, ATIK/ Avrupa Türkiyeli İsçiler Konfederasyonu, NAV-DEM / Demokratik Kürdistanlılar Toplum Merkezi, HDK-A (Halkların Demokratik Kongresi – Avrupa), BAF (Savaşa ve Diktatörlüğe Karşı Avrupa Barış Formu), ADHK/ Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu, Yeni Kadın, YDG/ Yeni Demokratik Gençlik, SKB/ Sosyalist Kadınlar Birliği, YS/ Young Struggle, Yaşanacak Dünya, MDDK/ Mezopotamya Halk Kongresi (Asuriler), FEDA/ Demokratik Aleviler Federasyonu, ADEF (Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu), Ciwanen ve Jinen Ciwanen Azad, SYKP/ Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, TAJE-E/ Tevgera Jinen Ezidiye Ewurpaye, FDG (Avrupa Dersim Dernekler Federasyonu), CİK/ Kürdistan İslam Topluluğu, NAV-YEK/ Avrupa Ezidi Dernekleri, Yeşil Sol Parti, Devrimci Parti Avrupa, ISKU, YXK (Kürdistan Öğrenciler Birliği), KOMEW (Kayıp ve Mağdur Aileleri), Şengal Ezidi Meclisi Dervaye Welat, Avrupa Maraş İnisiyatifi, Avrupa Kürecikler İnisiyatifi, Dersimi Yeniden İnşa, Düsseldorf für Kürdistan, FIDEF (Federal Almanya Isci Dernekler Federasyonu), TATORT – KURDISTAN, AKKUSTAN, PYD –Avrupa, Zagros Platformu, PEKAN/ İç Anadolu Kürtleri Platformu, NOR-ZARTOK, Tutsakların Sesi Platformu, Kurdistan-Solidaritätskomitee Berlin, AZADI e.V, CENI e.V (Kürt kadin baris bürosu), Mezopotamya Özgürluk Partisi ( Asuriler), Avrupa Sürgünler Meclisi, Avrupa Karadeniz Platformu, Emek ve Özgürlük Cephesi-Enternasyonal

Etiketler
Daha fazlası
Close