KADIN

“Eşit işe eşit ücret” mücadelesi

indexcikDünya genelinde “eşit işe eşit ücret” talebi, emekçi kadınların (aynı zamanda ara sınıflardan kadınların da) gündemine giderek daha fazla giriyor.

En son İzlanda ve Fransa‘da “kadın grevlerine” tanık olduk. Emperyalist kapitalizmin yapısal bunalımının derinliğiyle de birleşik artan ve dayanılmaz boyutlar kazanan emek sömürüsü, ağır çalışma koşulları; buna karşın genelde ücret düzeylerinin özelde kadın emekçilerin aldığı ücretlerin “hayat pahalılığı” oranında arttırılması şöyle dursun ya dondurulması ya da çok sınırlı artışlara tabi tutulması, “aynı işe eşit ücret” haklı talebi doğrultusundaki mücadeleleri de tetikleyen bir rol oynuyor.

Almanya‘da merkezi Berlin’de bulunan VdK/Sozialverband VdK Deutschland e.V. (emeklilik, engellilik gibi toplumsal sorunlara duyarlılığıyla bilinen, daha ziyade sosyal-liberal bir kurum), eşit işe eşit ücret kampanyası yapmaya hazırlanıyor.

VdK kadın temsilcileri konferanslarında 18 Mart 2017 günü daha fazla ücret adaleti için kamuoyu ile buluşma kararı aldı.

Federal İstatistik Dairesi’nin 2015 yılı hesaplamalarına göre kadınlar erkelerden yüzde 21 daha az ücret alıyor. Bu da kadınların erkelere göre yılda 77 gün karşılıksız çalıştığı anlamına geliyor. VdK’lı kadınlar bu durumu 18 Mart’ta yapılan Equel Pay Day –Eşit Ücret Günü’nde protesto edecek.

İşçi sınıfının genel çıkarları ekseninde genel ücret seviyelerinin düşüklüğü karşısında verilecek mücadele kapsamında meseleye yaklaşınca, kuşkusuz “eşit işe eşit ücret” talebi mücadelesinde başarılı olunsa dahi elde edilecek böyle bir zafer, artan emek sömürüsüne çare olmayacak.

Ama bu, “eşit işe eşit ücret” talebi doğrultusunda yürütülecek kavganın önemsiz olması anlamına gelmez! Tam tersine!

Göreli yüksek ücret, işçi sınıfı içerisinde küçük bir azınlığın “sahip olduğu” bir “şey”. Enformel sektör denilen alanlarda işçilerin büyük çoğunluğu (özellikle taşeron işçiler), aynı hatta daha “ağır” işleri yaptıkları halde, bu en yüksek seviyenin çok altında ücretler almaktadırlar. Kadın işçiler söz konusu olduğunda ücret seviyeleri daha da altlara düşmektedir. Bu nedenle “aynı işe aynı ücret” talebi için mücadele etmek hem işçi sınıfının genel çıkarları açısından hem de kapitalistlerin Emek’ten gaspettiklerine sınırlar çekmek anlamına geldiği ölçüde sömürücü sınıfları zora sokması açısından önemlidir

Bu yüzden, başta işçi sınıfı devrimcileri, kadın emekçilerin bu mücadelelerinin yanında olmalıdırlar. Ve mücadelelenin kapsamının genişletilip sınıfın genelini ilgilendiren bir meseleye dönüştürülerek politikleştirilmesine katkılarını sunmalıdırlar.

Daha fazlası

İlgili

Close