BİLİM-TEKNİKDÜNYAMAKALELER

Evrenin maddi birliği!

Bilimsel bulgular metafizik idealizmin son barınaklarına darbeler vurmaya devam ediyor

yıldız patlaması

YAŞANACAK DÜNYA– Doğabilimleri -burjuva bilim insanlarının doğayı/evreni idealist ve metafizik yorumlama çabalarına rağmen- dünyanın/evrenin materyalist açıdan kavranışını güçlendirmeye devam ediyor.

Doğada ve evrende bulunan her ‘şey’in ancak madde ve maddenin hareketi temelinde anlaşılabileceğine dair sürekli yeni ‘bulgular’ ortaya çıkıyor.

İnsanoğlunun, anlaşılması güç ya da henüz anlaşılamayan ‘şey’lere dair metafizik ve idealist anlamlar yüklediği maddi ‘sınırlar’ giderek daralıyor.

Doğa ve evrenin tarihi kadar onların bir parçası olarak toplumlar ve toplumsal gelişmenin tarihi akışı da onun maddi birliği ve hareketi içerisinde yerli yerine oturtulabilir ancak.

Dünyanın/evrenin/toplumların maddi birliği öyle ‘kemdinde şeyler’ de olmayıp o maddiliğin tarih içindeki hareketiyle biçim kazanıyorlar, ‘başka’ biçimlere geçiş yapıyorlar.

Maddenin hareketi ise ‘çelişki’ demektir, karşılıklı etki-tepki, karşıtlar arasındaki ‘ilişki’ demektir. Yani maddenin kendi hareketi diyalektiktir. Hareketi içerisinde onu ‘başkalaştıran’ ‘bir’den ‘başka’ biçimlere taşıyan bizzat -başka yerde değil!- maddenin kendi içsel çelişkileridir.

Evren ve insan arasındaki ilişki ve karşılıklı harekete dair “insan vücudunu oluşturan atomların yaklaşık yarısının Samanyolu’nun ötesinde oluşmuş ve devasa yıldız patlamalarının sonucunda çıkan galaksiler arası rüzgarlarla güneş sistemine taşınmış olabileceği“ yani “insan vücudundaki atomları belki de yarısının uzaydan gelmiş olabileceği“ bulgusu bu bağlamda doğanın/evrenin hareket halindeki maddi birliğini daha iyi kavramamızı sağlıyor.

Ve her bilimsel ilerleme böylece metafizik idealizmin son barınaklarına darbeler vurmaya devam ediyor…

 

Etiketler
Daha fazlası
Close