DÜNYA

Hücreleri parçala!

Basel: 19 Aralık Katliamı’nı protesto eylemlerinden biri de İsviçre’nin Basel kentinde yapıldı

Basel: Hücreleri parçala!

19 Aralık Katliamı‘nın 10. yıldönümü dolayısıyla Avrupa’nın farklı ülke ve şehirlerinde katliamın lanetlenmesi, ölümsüzleşenlerin anılması, devrimci irade ve direnişin selamlanması kapsamında etkinlikler gerçekleştirildi.

Bu etkinliklerden biri de İsviçre’nin Basel kentinde yapıldı. Unio Kültür binasında gerçekleştirilen etkinlik 19 Aralık şehitleri şahsında devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleşenlerin anısına yapılan saygı duruşuyla başladı.

Etkinlik, organize eden DEKÖP-İ (Demokratik Kitle Örgütleri Platformu, İsviçre): İDHF, İGİF, Yaşanacak Dünya, İTİF ve destekleyen Bir-Kar adına yapılan konuşmayla başladı.

Konuşmada katliam lanetlenip F Tipi mantığı teşhir edildi. Konuşma şu sözlerle tamamlandı:

Politik tutsaklar 10 yıldır, F tipi tecrit saldırısına karşı kahramanca direnişlerini fiilen yaptırımlara uymayarak sürdürüyorlar. İnadına yaşam tutkusu ve direngenliğiyle tecritte ve hücrede yaşamı sürdürmeye çalışıyorlar. Bu direniş tüm işçi ve emekçiler adına özgür, onurlu yarınlar içindir. Tutsaklar üzerindeki tecrite karşı çıkarak, onların dışardaki sesi soluğu olarak yarınlarına sahip çık!

Devrimci, sosyalist, yurtsever tutsaklar onurumuzdur!
Onurumuza sahip çıkalım. Devrimci tutsaklara yönelik her tür saldırı, baskı ve işkence bizlere, insanlığa, işçi ve emekçilere yapılmış bir saldırıdır. Bu nedenle her tür saldırıya karşı toplum olarak duyarlı olalım. Tutsakların sorunları sadece ailelerinin ve yakınlarının sorunu değildir. Tüm toplumun sorunudur.

Hapishaneler ve tutsaklar sorunu toplumsal bir sorundur!
Tüm toplumu ilgilendiren bir sorun olarak görülmeli ve sahiplenilmelidir! İlgi ve duyarlılık geliştirilmeli ve güçlendirilmelidir!

Duyarlılığımızı, dayanışmamızı, sesimizi örgütlü ve eylemli kılalım! Cezaevleri katliam ve saldırılarının tüm sonuçlarıyla toplumsal yüzleşme ve hesaplaşmayı, özgürlük, adalet ve hesap sorma bilinciyle gerçekleştirelim! Katliamcıların insanlık dışı uygulamalarından, baskı ve saldırılarından, tutsakları öldürmelerinden ve ölüme göndermelerinden ötürü yargılanması ve cezalandırılması için mücadeleyi yükseltelim!

Ardından sürecin yaşayan tanıkları konuştu. Sırasıyla o süreci yaşamış olan MKP, TKP-ML, TİKB, MLKP Davası tutsakları konuştu. Konuşmalarda vahşetin boyutları örneklerle anlatıldı. Mücadele çağrısı yapıldı.

TİKB adına yapılan konuşmada, 19 Aralık Direnişi’nin devrimci yiğitlik ve başeğmezliğin eşsiz örneği olduğu vurgulandı. Ardından F tipi saldırıyla hedeflenin sadece “hücret tipi cezaevi” olmadığı, bu saldırının aynı zamanda “hücre tipi yaşam” saldırısı olduğu vurgulandı. İçerde dışarıda hücreleri parçala şiarı ve “F Tipleri kapatılsın!” temel talebi doğrultusunda azımsanmayacak bir toplumsal tepkinin yakalandığı ifade edildi. Yakalanan bu eşiğin, direniş taktiğindeki farklılaşma, gücün parçalanması ve devletin vahşi ve aralıksız saldırısı nedeniyle erimiş olmasına değinildi. Politik ve moral bir yenilgi alındığı vurgulandı. Bu saldırının kapsamıyla birlikte asıl olarak işçi ve emekçilerin devrimcilerin beyinlerine yerleştirilen hücrelerin parçalanması gerektiği ifade edildi. Bireylerin de, örgütlü güçlerin de kendi sınırlarını zorlayıp aşmasının zorunluluğuna vurgu yapıldı. Uluslararası alanda, kapitalizmin kriziyle birlikte yeni bir sınıf hareketinin mayalanışına tanık olunduğu ve bu hareketlilikle iç içe bir yenilenme ve gelişim sağlanabileceğine işaret edildi.

Konuşmalar tamamlandıktan sonra salonda o süreci içerde ve dışarıda yaşamış olanlar kürsüye davet edildi. Yüzelli kişinin katıldığı etkinlik, içerde dışarıda süreci omuzlayanların alkışlanmasıyla son buldu.

Etiketler
Daha fazlası

Ayrıca bak..

Close
Close