DÜNYA

İlkesizliğe karşı tavır

1MayisKurulFest_2008

“1 Mayıs Mahallesi Kuruluş Etkinlikleri”yle ilgili çalışmalar sırasındaki ilkesizliklerden dolayı platformdan çekildik, fakat festivale katılacağız.

Kamuoyuna;

Bu yıl 8. si düzenlenecek olan “1 Mayıs Mahallesi Kuruluş Etkinlikleri”yle ilgili çalışmalar bir süredir başlamış bulunmakta. İlk olarak devrimci-demokrat yapı ve kurumların bulunduğu bir platform oluşturulmuş ve etkinlikle ilgili görüşmeler başlatılmıştır. Bizim de içinde olduğumuz bu platformun toplantıları sırasında, geçen sene yaşanan olumsuzlukla ilgili görüş ve öneriler paylaşılmıştır. Yapılan görüşmelerde konuyla ilgili olarak siyasetler tarafından hiçbir net duruşun sergilenemediği ve platformun bu haliyle tutarsız bir konumda durduğu görülerek, platformdan çekilme kararı alınmış ve kararımız nedeniyle birlikte bileşenlere sunulmuştur.

Hatırlanacağı üzere, geçen seneki kuruluş etkinliklerinde, devrimci bir kuruma karşı yapılan şiddet olayından sonra platform tarafından bir irade sergilenemeyerek etkinlikler 3. gününde sonlandırılmış ve festival iptal edilmiştir. Gösterilen bu iradesizliğe karşı ne yazık ki bu seneki toplantılarda da bir duruş belirlenememiştir. Bu seneki toplantıda Alınteri olarak, platformun geçen seneki tavrının eleştirilmesi gerektiği ve böylesi bir şiddet olayının tekrarı durumunda net bir tavır belirlemek zorunda olduğunu vurguladık. Bunun yolunun -geçmişte de yapıldığı gibi-, hangi yapı olursa olsun meydana gelecek bir şiddet olayında, şiddeti uygulayan tarafın platformdan ve festivalden çıkarılması olduğunu söyledik. Herhangi bir devrimci kuruma karşı bir şiddet olayının meydana gelmesi durumunda, platformun bunu kabul etmeyeceğini ve irade ortaya koyacağını karar altına alması gerektiği üzerinde durduk. Ancak ne yazık ki, platforma katılan yapılar tarafından, konu ya sadece geçen seneki olaylara dair bir özeleştiri verilmesi yönünde ya da “bir şey olmaz, olursa engel olmaya çalışırız” tarzında bir ilke koyma eksikliği şeklinde kendini gösterdi. Hatta sonradan platforma dahil olan ve geçen sene şiddete maruz kalan yapının (Kızıl Bayrak) kendisi dahi, böylesi bir iradeyi ortaya koyamadı. Sergilenen bu tutum hangi gerekçelerle ifade edilirse edilsin, platformun tutarsızlığının ve iradesizliğinin somut bir göstergesidir.

Devrimci kurumlar arasında yaşanan şiddet olayları hiçbir devrimci yapı tarafından kabul edilemez. Böylesi durumlar karşısında gerektiğinde şiddeti uygulayan kuruma karşı net bir devrimci tavır sergilenebilmelidir. Olayı sadece kınamak, tasvip etmediğini beyan etmek fakat iş tavır gösterme, bu yönde net bir duruş belirlemeye geldiğinde, çeşitli gerekçeleri öne sürerek, bu yükümlülükten kaçınma, kabul edilemez bir tutumdur. Bu tür şiddet olaylarını engellemenin bir yolu da, buna karşı alınacak net, devrimci ve ortak bir duruştan geçmektedir.

Alınteri olarak bu seneki platformdan yukarıda açıkladığımız nedenlerle çekilmiş bulunmaktayız. Ancak, festivalde flamalarımız ve standımızla birlikte yerimizi alacağız.

1 Mayıs Mahallesi / Alınteri

Daha fazlası

İlgili

Ayrıca bak..

Close
Close