DÜNYAİŞÇİ SINIFIManşet

İngiltere: Madenci grevi unutulmadı

1984 yılında polisin grevci maden işçilerine saldırısıyla ilgili gerçeklerin karanlıkta bırakılması protesto edildi

YAŞANACAK DÜNYA– İngiltere’nin eski maden havzalarının bulunduğu bölgelerden ‘South Yorkshire’deki Sheffield kentinde önceki gün yüzlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

“Orgreave Gerçek ve Adalet Kampanyası” tarafından organize edilen gösteride 33 yıl önce katledilen, tutuklanan, yaralanan maden işçileri hatırlatıldı, polisin saldırısıyla ilgili hala ciddi bir soruşturmanın yürütülmüyor olması protesto edildi.

33 yıl önce büyük grev sürerken, eylemlerinin etki gücünü arttırmak için 18 Haziran’da Orgreave Biritanya Çelik Fabrikası’na giden madenciler orada binlerce polisin saldırısına uğramışlardı. Yaşanan çatışma “Battle of Orgreave” olarak tarihe geçti.

Büyük madenci grevi

1984 Martı’nda, İngiliz maden işçileri, maden ocaklarının kapatılmasına karşı 1985 Martı’na kadar süren görkemli bir grev gerçekleştirdiler.

Bu grev II. Dünya Savaşı sonrası Avrupa’da burjuvazi ve proletarya arasındaki savaşta en ciddi muharebeydi.

13 ay süren ve 200 binin üzerinde madencinin katılımıyla sürdürülen bu çetin mücadelede 11 bin madenci tutuklanırken, 7 bin işçi polisle yaşanan çatışmalarda yaralandı ve 11 madenci katledildi.

O tarihsel kesitte derin bir yapısal kriz yaşayan tekelci kapitalizm krizin etkilerini hafiflemek için dünya çapında yeni bir işbölümünü de getirecek şekilde sermaye ile emek arasındaki ilişki ve çatışmanın düzeyini/biçimini değiştirmek istiyordu.

Tekelci kapializm sermaye birikiminde neoliberalizm denilen birikim modeline geçiş yapmanın hazırlıklarını yapıyordu. İşçi sınıfı açısından çok yönlü saldırılar anlamına gelen bu programın uygulanabilmesi için sınıfın örgütlü gücünün kırılması şarttı.

İngiliz burjuva devletinin Margret Thatcher yönetiminde madenci grevine cepheden saldırısı bu bağlamdadır. O dönem ülkedeki işçilerin yüzde 53’ü, yani 13 milyon işçi sendikalarda örgütlüydü. NUM (Ulusal Maden İşçileri Sendikası) 250 bin üyesiyle en örgütlüsü ve mücadele deneyimine sahipti.

Nitekim İngiltere’deki büyük madenci grevinin yenilgisinden sonra tekelci sermayenin yeni ekonomik ve sosyal, kültürel programının uygulanmasının da yolu açılmış oldu. Avrupa işçi sınıfının tarihsel kazanımları birbiri ardına tasfiye edildi. Kamu sektöründe kapsamlı bir özelleştirme uygulanırken, sosyal sistem ve iş güvenliği hakları birer birer yok edildi. Sermaye birikiminin önündeki bütün engeller böylece ortadan kaldırılmış oluyordu.

İngiltere’de 1979-81 yılları arası verilere göre kapatılan kömür madencilerden dolayı 2 milyon kişi işini kaybetmişti. 1983 yılında ülkedeki maden ocakların sayısı 173’iken 2009 yılında bu sayı 6’ya düşmüştü.

Diğer taraftan, bağımlı kapitalist ülkelerdeki kitle grevlerinin, yükselen devrim mücadelelerinin emperyalizm destekli askeri faşist darbelerle ezilmesi de aynı tarihsel dönemin ruhunu taşır.

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Ayrıca bak..

Close
Close