İŞÇİ SINIFIManşet

İnşaat-İş’ten kamuoyuna

‘Her 3 ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarına tüm dostlarımızı davet ediyoruz’

HABER MERKEZİ– İnşaat-İş Yönetim Kurulu’nun, bürokratik sendikacılıkta görmediğimiz bir “Davet”i içeren açıklamasınıı yayınlıyoruz:

İnşaat-İş Yönetim Kurulu’ndan tüm üyelerimize ve kamuoyuna açıklama

Sendika olarak, kurulduğumuz tarihten bu yana sendikal işleyişimizin başta üye işçilerimiz olmak üzere tüm kamuoyuna karşı daha şeffaf ve demokratik bir yapıya kavuşturmak için çaba harcadık. “Hem tüzüksel açıdan hem de pratik işleyişte sendikamızı daha şeffaf ve demokratik bir yapıya nasıl ulaştırabiliriz?” sorularına cevaplar arayarak, bu minvalde adımlar atma gayreti içerisinde olduk.

10 Ekim Ankara Katliamı’nda kaybettiğimiz sendikamız kurucuları, emektarları ve en değerlilerimiz olan kavga yoldaşlarımızın bizlere bıraktıkları miras, sendikal işleyiş ve duruşumuzda da her daim kılavuz olmuştur. Tekin abimizin, sendika gelir ve giderlerini hesaplamadaki titizliğinin yansımasıdır gelir ve giderlerimizin tüm açıklığıyla kamuoyunun denetimine sunulması. Sirkeci Postane direnişinin 60’lı günleri bulmasına rağmen “geri adım atmayacağız” diyen Serdar yoldaşımızın taviz vermez tutumunun yansımasıdır direniş ve eylemlerdeki tutumumuz.

İnşaat İşçileri Sendikası olarak onlardan öğrendiklerimizi gerek sendikal mücadelemizde gerekse yaşamımızın her alanında hayata geçirmeyi sadece bir süreklilik sağlamak olarak değil, aynı zamanda bu konuda yapıp ettiğimiz her şeyi daha gelişkin bir niteliğe kavuşturmak olarak anlıyoruz.

Bu noktada sendikamızın kuruluşundan bu yana yaptığımız, fakat kimi zamanlar kesintiye uğramış kimi pratiklerin bizim için olmazsa olmaz anlamlar taşıdığını ve bunları daha gelişkin biçim ve içeriklere kavuşturmayı esas aldığımızın bilinmesini isteriz.

Bu yaklaşımla sendikal işleyişimizin daha demokratik ve başta üyelerimiz olmak üzere tüm dostlarımıza karşı da daha şeffaf olması yaklaşımıyla her 3 ayda bir Yönetim Kurulu toplantılarına tüm dostlarımızı davet ediyoruz.

3 ayda bir sendikamızın Yönetim Kurulu toplantılarımızın yapılacağı tarih, adres ve saat bir hafta önceden internet sitemizden tüm kamuoyuna duyurulacaktır. Katılmak isteyen tüm dostlarımızı bu toplantılarda aramızda görmekten mutlu olacağımızı özellikle belirtiriz.

Bu karar, sendika olarak dostlarımızı aramızda görmekten mutlu olmanın da ötesinde, sunacakları öneri ve eleştirileri ile sınıf mücadelesine katkılarının olacağına duyduğumuz güvenin bir sonucudur.

Diğer yandan bunun, sendikal işleyişimizde ve aldığımız kararların mutfak bölümünde dostlarımızdan saklayacak hiçbir şeyimizin olmadığının bir göstergesi ve sendikal bürokrasi karşısında aldığımız tutumun somut bir ifadesi olarak da okunmasını diliyoruz.

İnşaat İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu

http://insaatis.org/insaat-is-yonetim-kurulundan-tum-uyelerimize-kamuoyuna-aciklama/

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close