İŞÇİ SINIFI

İşçi Savunma Komiteleri

Elimize e-mail yoluyla ulaşan İşçi Savunma Komiteleri imzalı haberi ve çağrıyı yayınlıyoruz

Cezanızı çekeceksiniz!

Kapitalist sistemin çürümüşlüğü, işçi ve emekçilerin yaşamlarına da büyük bir hızla giriyor. Hem de en berbat boyutlarıyla…

Sistem kendi varlığını sürdürmek için toplumun her kesimine çürümeyi dayatıyor. Burjuvaziden yayılan çürümenin kokusu emekçi sınıfları da etkisi altına alıyor.

İşçi Savunma Komiteleri olarak, sistemin bu çürümüşlüğüne karşı her yerde mücadele ettiğimizi ve edeceğimizi beyan etmeyi bir görev biliyoruz! Her alanda işçi sınıfının gerçek kurtuluşu olan sosyalizm mücadelesinin en büyük düşmanlarından biri de kapitalist sistemin kendi egemenliğini sürdürmek için kurduğu sosyo-kültürel hegemonyadır. Bu hegemonya en çürümüş, en yozlaşmış yaşam biçimlerini ve davranış tarzlarını da bizlere dayatmaktadır. Bu yeri gelir kendisini bir sendika ağasının işçileri satmasında gösterir, yeri gelir emekçi ailelerin çocukları arasında da yaygın olan uyuşturucu kullanımı ve dağıtımında, yeri gelir işçi ve emekçi erkeklerin kadınlara karşı taciz ve şiddete varan davranışlarında şekil bulur. Bunları hepsi, biz İşçi Savunma Komiteleri’nin kapitalist hegemonyayla savaşmak için mücadele etmemiz gereken unsurlardır.

Bu sebeple İşçi Savunma Komiteleri olarak 20 Aralık tarihinde karısına karşı dayak ve sapkınlık şeklinde şiddet uygulayan ve bir kadın devrimciyi de taciz etmeye çalışan bir işçi müsveddesini döverek cezalandırdık.

İşçi sınıfı, sınıf bilincine erişmeden ve bu bilinçle hareket etmeden iyi ve onurlu bir yaşamın yolunu döşeyemez.

Bizler, işçi sınfının önünde duran en önemli görevlerden birinin de “Emeğin Yumruğu”nun etkin bir biçimde kullanılması olduğunu düşünüyoruz. İşçi sınıfı çeşitli mücadele yöntemleriyle beraber “Emeğin Yumruğu”nu da etkin bir biçimde kullanmalıdır. Kendisini satan sendikacıya, kadın işçiye tacizde, küfür ve hakarette bulunan ustabaşına karşı emeğin yumruğuna da başvurmalıdır. TEKEL işçilerini satanlar, öncü işçilere saldırıp şiddet uygulayanlar ortalıkta bu kadar rahat dolanmamalılar.

Bizler daha önce de tersanelerde iş cinayetlerin yaşanmasında payı olan, işçilere hakkını vermeyen taşeronun bürosunu bombaladık ve tahrip ettik.

Bundan sonra da sınıfının düşmanları emeğin yumruğunu yemekten kurtulamıyacaktır! İşçi düşmanları olduğu gibi, işçi sınıfının içinde her türlü çürümüşlüğü taşıyan artık iflah olmaz unsurlar da, işçinin nasırlı yumruğundan kurtulımayacaktır. Hak ettiğiniz cezayı göreceksiniz!

Tüm işçi arkadaşlarımıza çağrımızdır!

İşçi sınıfının kurtuluş mücadelesi önünde engel olan tüm çürümüş unsurlara karşı, insanın insanı sömürmesi üzerine kurulu bu sisteme karşı, insanlık onuru için Emeğin Yumruğu’nu kullanmaya!

İşçi Savunma Komiteleri

Etiketler
Daha fazlası
Close