DÜNYA

IŞİD bitiyor mu?

Emperyalistler ve işbirlikçileri açısından IŞİD gibi kirli çeteler kirli savaşlar yürütmenin elverişli araçlarını ve gerekçelerini sunmaya devam edeceklerdir.

ışid

Ege Deniz

IŞİD’in son dönemde Suriye’de ve Irak’ta yenilgi üstüne yenilgi almasıyla etki alanlarının belirgin bir şekilde daralmış olması; Musul’dan IŞİD’in tümden sökülüp atılması aşamasına gelinmesi ve Rakka’da kuşatılmış olması; son olarak, Bağdadi’nin muhtemelen öldürülmüş olmasına dair sinyallerin artmış olmasıyla birlikte IŞİD hakkında ‘bitti bitiyor’ değerlendirmeleri sık yapılır oldu. Hatta Irak Başbakanı geçen gün “IŞİD bitti“ şeklinde kesin bir ifade kullandı.

Nitekim, bu yöndeki değerlendirmelere güç kazandıracak şekilde bir İngiliz şirketi, IŞİD’in, Ebu Bekir el-Bağdadi’nin “hilafet“ ettiği günden bu yana gelirlerinin yüzde 80 oranında azaldığını açıkladı.

İngiliz araştırma ve analiz şirketi IHS Markit’in son hazırladığı rapora göre IŞİD, gelirlerinde yüzde 80 oranında düşüşün yanısıra, Irak ve Suriye’de kontrolü altındaki toprakların da yüzde 60’ını kaybetti.

IŞİD’in 2015 yılı Ocak ayında kontrolü altındaki toprakların büyüklüğü 90,800 metre kare iken, bu alan Haziran 2017 de 36,200 metre kareye daraldı.

Rapora göre “halifeliğin“ küçülmesi ile birlikte IŞİD’in aylık gelirleri de 2015’in ikinci çeyreğinde 81 milyon dolar iken,yüzde 80’lik bir azalma ile 2017 ikinci çeyreğinde 16 milyon dolara geriledi.

Acaba insanlık düşmanı IŞİD gerçekten bitiyor mu?

Diğer alanlarda yaşadığı gerilemeler bir yana Musul’un ondan geri alınması IŞİD çeteleri açısından son derece kritik ve hayati bir yenilgidir gerçekten de.

Çünkü Musul’u doğru dürüstü bir dirençle karşılaşmadan hızlı bir şeklide işgal eden IŞİD böylelikle hem teknolojik hem askeri teçhizat hem de ekonomik-parasal yönden önemli mevziler elde etmişti.

Önemli petrol gelirlerine bir anda sahip olduğu gibi kentteki büyük bankadaki hatırı sayılır nakit paraya elkoymuş, diğer taraftan doğru dürüst savaşmadan kaçan Iraklı askerlerin geride bıraktığı tankından topuna envai çeşit ağır silahları da önünde bulmuştu. Bu arada savaşın o anki aşamasında çok işine yaradığını tahmin edebileceğimiz -muhtemelen Türk devletiyle anlaşmalı “ele geçirdiği“- Türk konsolosluğundaki teknik-heberleşme-iletişim donanımını kullanma imkanını da elde etmiş olmasını belirtmeden geçmeyelim.

Bu ve Musul’un sağladığı jeo-stratejik açıdan daha pek çok avantajlardan ve gelinen aşamada bunları kaybetmeyle karşı karşıya kalmış olması nedeniyle IŞİD için “bitti bitiyor“ denilmesinde haklı bir taraf var elbette. IŞİD’i asıl durduran ve onu Suriye’de gerileme sürecine sokan yenilgi ve zaferin muazzam Kobané Direnişi olduğunu da biz ekleyelim!

Musul’dan sonra Rakka’da da IŞİD’in bitirilmesi aşamasına gelinmiş olması kuşkusuz son derece önemli bir evreye işaret ediyor.

Gene de bütün bunlardan yola çıkarak “IŞİD bitti“ demek yanlıştır, daha doğrusu eksiktir. Bu çeteler diyelim ki Irak ve Suriye’de resmi olarak kendilerini feshetseler dahi bu böyledir. Çünkü yarın bir gün bu çeteler bu bölgede karşımıza belki IŞİD olarak değil ama başka başka adlar altında çıkacaklardır. (Ki IŞİD adı altında Filipinler örneğinde olduğu üzere başka coğrafyalarda işbirlikçi faaliyetlerini sürdüreceklerdir.)

Suriye’de IŞİD çetelerinin boşaltmak zorunda kaldığı her sahadan ÖSO ya da El-Nusra kılığında çıkarıldıklarına defalarca tanık olduk nitekim.

Klasik tabirle söyleyelim IŞİD gibi emperyalizmin besleyip büyüttüğü taşeron çetelerin bir türlü bitirelemeyişi eşyanın doğası gereğidir.

Emperyalist devletler ve onların Türkiye, Suudi arabistan, Pakistan gibi yerel işbirlikçisi devletler açısından bu gibi kirli çeteler kirli savaşlar yürütmenin elverişli araçlarını ve gerekçelerini sunmaya devam edeceklerdir. Bazen rakiplere karşı doğrudan kullanacakları bir vurucu güç bazen sahaya müdahale etmenin gerekçesini oluşturan düşman güç ve benzeri olarak şu veya bu şekilde kullanılacaklardır. Bu nedenle bitmeyeceklerdir.

Dün El-Kaide’ydi, Taliban’dı. Bugün yine Taliban, “yeni“ IŞİD, “yeni“ Müslüman Kardeşler ve daha pek çoğu…

Bitmeyecekler, bitirmeyecekler. Ta ki bölge ve dünya halkları emperyalizmi ve gerici işbirlikçilerini def edip yıkıncaya kadar…

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Ayrıca bak..

Close
Close