GENÇLİKİŞÇİ SINIFI

Kapitalizmin krizinden, sosyalizme…(TİKB-MK)

TİKB-MK: 2011, sermayenin saldırganlığının sonuçlarının daha keskin yaşanacağı, aynı zamanda emek cephesinde kabaran dip akıntılarının bir birinden güç alarak büyüyeceği bir yıl olacak

Elimize e-mail yoluyla ulaşan TİKB-MK imzalı yeni yıl mesajını güncel öneminden dolayı yayınlıyoruz…

http://www.alinteri.org/img/tikb_29_yasinda_sehitlerimiz.jpgKapitalizmin krizi 2010 yılında yeni çalkantılara sebep oldu. İşgücü maliyetinin alabildiğince aşağılara bastırılması, emek gücünün uluslararası ölçekte kölelik koşullarında eşitlenme saldırıları vites büyüttü. Her alanda emeğin kazanımlarına abandılar!..

Kapitalizmin ‘80‘li yıllarda hız kazandırıp büyüttüğü neoliberal birikim politikaları, sınırlarına dayanıp iflas etti!.. Gelişmiş kapitalist-emperyalist ülkelerde, emek sömürüsünün çapının genişliği ve derinliği, sömürgelerden elde edilen ganimetler ve sosyalizm korkusunun zayıflamasıyla yakalanan göreceli “istikrar” alt üst oldu. Bütün bunların nedeni ve sonucu olarak emek sermaye çatışması yeni bir düzleme sıçradı.

Emek cephesi, bu çatışmaya, dünya ölçeğinde, öncü komünist parti ve örgütlerin cılızlığıyla, bir nevi onlardan kopuk girdi.

Kapitalizmin krizinden, sosyalizme...

Sermayenin vahşi saldırıları karşısında kendiliğinden bilinç, sendikal hareketin sınırları içerisinde start aldı. Yunanistan, Fransa, İspanya, Portekiz ve İtalya gibi daha birçok yerde, sendikal hareketin sınırlarını zorlayan, yer yer aşan kitlesel-militan grev, boykot, direniş ve sokak gösterileri yaşandı.

İşçi, emekçi ve öğrencilerin hareketi giderek daha fazla birleşik bir karekter kazandı. İşçi sınıfı ve emek hareketi sokağın özgürleştirici etkisiyle de uluslararası çapta sıcak bir hava estirdi. Bir birini tetikleyip büyüten hareket “elveda proletarya” diyenlerin hevesini kursağında bıraktı.

İşçi sınıfı silkelenip, tarihsel birikimi de arkasına alarak, mücadele sahnesin de yeniden ve daha sık görünmeye başladı. MarksizmLeninizm‘in ve sosyalizmin güncelliğinin altı bir kez daha kalınca çizildi.

Egemenler kapitalizmin krizinin derinleşmesine paralel, sistem karşıtı dinamikleri pasifize etmenin bir aracı olarak gericiliğin toplumsal tabanını genişletmeyi körüklediler. Sınıfsal çalkantı ve çatışmaların üzerini yapay saflaşmalarla küllendirmeye oynuyorlar. Uluslararası ölçekte gerici, ırkçı, faşist örgütlenmelerin önünü açtılar. Her alanda ve düzeyde toplumsal gericilik birikimini kışkırtmış durumdalar.

Kapitalist dünya zincirinin farklı halkaları, tekelci rekabetin düzeyiyle birleşik, emperyalist yağma ve savaş politikalarının şiddetini tırmandırıyor. Dolayısıyla hammadde kaynakları ve nakil hatları üzerinde, bir birlerinin egemenlik alanını daraltmaya dönük hamleler hızından birşey kaybetmiş değil!..

Türkiye ve Kuzey Kürdistan‘daki gelişmeler de dünya ölçeğinde yaşananlardan bağımsız okunamaz. Bütün cılızlığına rağmen, işçi sınıfı ve emek hareketi sene başında yaşanan TEKEL direnişiyle birlikte yeni bir rotaya girdi. Sendikal bürokrasinin de sınırlarını zorlayan, kimisi uzun sürelere yayılmış direniş ve eylemler bir birinin peşisıra yaşandı.

İşsizliğin, kuralsızığın, güvencesizliğin, kölece çalışma ve yaşam koşullarının çığ gibi büyüdüğü yerde, gelenekseli aşan yeni bir temelde örgütlenme, eylem arayış ve inisiyatifleri çoğaldı. Yenilgi ve tasfiyecelik batağından çıkmaya dönük hamle yapan devrimci güçlerin sınıfla bağlarında kendini büyütmeye aday yeni kanallar açıldı.

Kürt Ulusu‘nun “iki dilli yaşam“, “yerel özerklik” sınırlılıkları içerisinde de olsa irade beyanı, iktidarı yeniden paylaşan sermayenin, faşist rejim yapısındaki katı merkeziyetçi sınırları da ele verdi.

2011 yılı, sermayenin saldırganlığının sonuçlarının daha keskin yaşanacağı, aynı zamanda emek cephesinde kabaran dip akıntılarının bir birinden güç alarak büyüyeceği bir yıl olacak. İşçi sınıfı ve emekçilerin enternasyonal birliğini ve mücadelesini geliştirmenin olanakları genişleyecek.

Bunun bilinciyle 2011 bizim açımızdan, işçi sınıfı ve emek hareketinin yeniden ayağa kalkışını, kendi ayağa kalkışımızla iç içe örüp hızlandıracağımız, paslanmış yanlarımızı parlatacağımız bir yıl olacak!..

Kapitalizmin krizinden, sosyalizm güneşinin doğumuna ebelik etmek için komünist irade, enerji ve bilincimizle yeni bir yıla!..

Bu inanç ve umutla, dünya proletaryası ve emekçilerin, dostlarımızın ve yoldaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz!

TİKB – MK
31 Aralık 2010

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close