DÜNYAManşet

KHK, TTE, OHAL’E HAYIR!

Almanya‘nın NRW Eyaleti‘nde kurulan ve içinde Yaşanacak Dünya/Devrimci Proletarya‘nın da yer aldığı bir çok devrimci demokrat yurtsever kurumdan oluşan “TTE, KHK, OHAL’e HAYIR Eylem Platformu” yaptığı açıklama ile bir dizi eylem etkinlik yapacağını duyurdu. Aşağıda platformun açıklamasını yayınlıyoruz.

Türkiye bugün, AKP-Ergenekon ittifakı tarafından en geri yasama ve yargı mekanizmaları da dışarıda bırakılarak olağanüstü hal ile yönetilmektedir. Türkiye ve Kürdistan emekçileri, halkları faşizmin yeni bir etabı ile karşı karşıya bulunmaktadır. Bu nedenle faşist rejime karşı, onun uygulamalarına karşı mücadele etmek tüm devrimci, demokrat, yurtsever, kendine insanım diyen herkesin acil görevi olmaktadır.

Kanun Hükmünde Kararnamelerde sözkonusu olan, paramiliter faşist çetelerin bundan sonra polis gibi öldürme yetkisine kavuşturulmalarıdır. Yaptıkları her türlü insanlık dışı saldırının yargı zırhıyla korunacağı ilan edilmektedir. Kanun Hükmünde Kararname’ nin diğer maddesinde de bu tür eylemleri gerçekleştirenlerin ve yakınlarının askerlikten muaf tutulması gibi ödüller bulunmaktadır.

Bu düzenleme, Nazi tipi faşist bir rejimin fiilen inşa edilmesi demektir. Devletin yasama yargı gücünü tümüyle çeteleşmiş yürütme erkine bırakması yasallaştırılmaktadır. “Muhalif” görülen kişiye, kuruma, girişime karşı paramiliter çetelere saldırma yetkisi veren düzenleme ile olası bir iç savaşı kışkırtmak amaçlanmaktadır.

Bu düzenleme ile zindanlarda tek tip elbise dayatması da getirilmektedir. Tarihte devrimci yurtsever tutsakların ödedikleri bedellerle yırtılıp atılan TTE uygulaması ile tüm toplum tek tipleştirilmek istenmektedir.

Buna karşıt toplumsal tepkinin örgütlenmemesi demek, Nazi Almanya’sındakine benzer bir toplumsal teslimiyet ve boyun eğiş demektir. Hedefleri; tüm bir toplumun tek tipleşmesi, istenen biçimi almasıdır. Bunun için resmi baskının yetmediği yerde paramiliter saldırganlığın devreye sokulmasıdır.

Faşizan bir sistemi yerleştirmeye dayalı programının bir parçası olarak cezaevleri, esasında tüm toplum teslim alınmak istenilmektedir. Bu uygulamayı tüm topluma dayatılan baskılardan ayrı düşünmek mümkün değildir. Tek Tip Elbise uygulaması sadece tutsaklara yönelik bir saldırı olmayıp, tüm toplumu hedef alan bir saldırıdır. Topluma dayatılan baskıcı, totaliter, tek tipleştirici yaşam modelinin bir parçası olarak gündeme gelmektedir.

Tek Tip Elbise onur kırıcı, aşağılayıcı, iktidarın birey üzerinde her şeyin denenebileceği edilgen kimliksiz bir varlık olarak gören bir uygulamadır. Asla kabul edilemez.

Bizler, KHK ile ilk adımı atılan ve bir aylık süre içinde tüm cezaevlerinde uygulanması planlanan Tek Tip Elbise dayatmasın kabul etmeyeceğimizi, kararlı bir biçimde bir kez daha ilan ediyoruz. Paramiliter çetelerin sokağa salınmasına, cezaevleri ve tüm toplumun tek tipleştirilmesine karşı mücadele aynı zamanda faşist diktatörlüğü karşı mücadeledir.

Bizler tüm duyarlı kesimleri, insan hakları savunucularını, demokratları, devrimcileri bu faşizan dayatmalara karşı mücadeleye, tüm enternasyonalistleri de dayanışmaya davet ediyoruz.

KHK, TTE, OHAL’E HAYIR EYLEM PLATFORMU

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close