DÜNYAManşet

Köln’de 1 Mayıs kapsamında enternasyonal etkinlik

1 Mayıs etkinlikleri kapsamında Köln Alte Feuerwache’de Yaşanacak Dünya ve KDP‘nin organize ettiği “Savaşa ve faşizme karşı enternasyonal mücadele” isimli bir etkinlik yapıldı.

Enternasyonal müzik gurubu Agitproptruppe AUFRUHR‘un; Almanca, Türkçe, İspanyolca, Yunanca ve Kürtçe marşların aralarında kısa devrimci mesajların serpiştirildiği etkinlikte, ilk kısa konuşma Yaşanacak Dünya adına yapıldı. Konuşmada;

“Burada savaş ve onun insanlığı yok eden yıkıcı sonuçlarına, emperyalist kapitalistlerin kendi aralarındaki rekabete değinmeyeceğiz. Zira salonda bulunan herkes bunun bilincinde ve buna karşı mücadele ediyor. Silah tekellerinin, sadece Almanya’da olan Rheinmetall’in 2026 yılına kadar 13 ila 14 milyar euroluk satış elde etmeyi beklemesi dahi savaşların amacını özetliyor.

Asıl olarak bizler anti kapitalist, savaş karşıtı bir enternasyonal cepheyi nasıl örebiliriz, nasıl savaşa ve faşizme karşı bariyer olabilirizi konuşmalıyız. Filistin’deki katliam şahsında dünya çapında ABD üniversitelerinde başlayan, Fransa, Kanada, Yunanistan başta olmak üzere dünyaya yayılan bir direniş dalgası var, gösteriler var.

Fakat savaş ve faşizm konusunda sınıf kavgası karar saatine yaklaşmalı. İtalya ve Yunanistan’da silahları yüklemeyi red eden liman işçileri gibi proletarya üretimden gelen gücünü kullandığında savaşa karşı güçlü bir bariyer olabilir. Dünya’da 8 milyar insanın yarıya yakını proletarya ordusunun neferi. Kayıtdışı enformel sektörde 50 milyonu aşkın işçi çalışıyor. Bunların müthiş gücü ile savaşa güçlü bariyer olunabilinir. Çünki Rosa Lüksemburg’un sözlerindeki gibi; Ya barbarlık içinde yok oluş, ya da sosyalizm“ noktasında insanlık“ denildi.

KPD adına yapılan konuşmada ise; Direniş çıkış yoludur; savaşa giren hiçbir kapitalist ve hiçbir saldırgan hükümet yok. Proletarya kendi türüne karşı savaşa giriyor! Oysa birlik kazanır! Proleterler ve dünya halkları birleşin! Ve kızıl bir barışta zafer bizim olacak.

Direniş garantidir; savaş zamanlarında proletaryanın yaşlılıkta onurlu yaşamasını sağlayan şey direniştir. Milyarderlerin yaptığı kesintilerin ve işçilerin emekli maaşlarının yağmalanması derhal iptal edilmelidir, işçilerimizin fonlarından vazgeçin! İşçilerimizin parasını bir daha asla kullanamayack devletten ve onun sömürücülerinden savaş vurguncularına karşı direniş!

İşçi sınıfını bölen herkes hepimizin düşmanıdır. Saflarımızda ve kesinlikle sendikalarda faşistlere, bu işçi provokatörlerine ve sermayenin yardımcı birliklerine tolerans göstermeyeceğiz. Okullarda, üniversitelerde, anaokullarında, devlet hastanelerinde olsun, devlet kurumlarında işçileri katleden hiçbir silahlı kişinin veya profesyonel ordunun askerini tolere etmeyeceğiz.

Çocuklarımızdan elinizi çekin. Hiçbir subayın, hiçbir askerin, devlet okullarındaki bilgi ve öğrenim yerlerini, yanında kışla bulunan öğrenci kolejlerine dönüştürmesine izin verilemez. Bu bizim proleter görevimizdir: hiçbir çocuk bir askerin ölümüyle ölmemeli, kendi türünü öldürerek. Hiçbir çocuk asker ölmemeli uzun zamandır proletaryaya ve halklara karşı savaşan bir Alman ordusu için. Proleterya ayaklanmasıyla buna bir son verelim!

Kapitalistlere ve onların savaş zamanı hükümetlerine son verelim. Ödeme yapmıyoruz
Ne ulusal borcunuz ne de savaşınız ve savaş karlarınız için devlet kasasının yağmalanmasına,
kendi halklarınıza ve yabancı halklara karşı öldürücü silahlar satın alarak halklar arasındaki dostluğu, onlarla dayanışmamızı yok etmenize izin vermeyeceğiz. Bizim direnişimiz sizin ulusal iflasınızdır, fabrikaların ve tüm ülkenin kamulaştırılmasıdır. Sizin çöküşünüz, İşçi Konseyleri ve onların iktidarı altında kendimiz için yarattığımız bir demokraside işçi iktidarını, hükümetini ve sosyalizmi kurmamızda yatıyor!

Bu, halklara karşı savaşı sona erdiren ve biz işçilere kalan proleter çıkış yolu, direniştir! Ya sosyalizm ya barbarlık!“ denildi.

Ardından enternasyonal koro; bir çok dilde devrimci marşlar söylerken marşların arasına savaşı ve faşizmi teşhir eden, sosyalizm vurgusu yapan kısa mesajlar serpiştirdiler. Etkinlik herkesin beğenisini toplayan korodan sonra sona erdi.

Daha fazlası

İlgili

Close