DÜNYAİŞÇİ SINIFI

Meksika’da NAFTA’ya karşı kitlesel yürüyüş

Meksikalı emekçiler, yoksul köylülük ve küçük tarım üreticileri bugün başkentte NAFTA’ya karşı yürüyüş yaptı

meksika-nafta,protestosu

HABER MERKEZİ– Washington’da 16-20 Ağustos arasında düzenlenen NAFTA’ya dair “yeniden müzakere” toplantılarının ilk gününde Meksika’nın başkenti Mexico City’de kitlesel protesto yürüyüşü gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz günlerde kitlesel bir yürüyüş örgütleyen Meksikalı küçük tarım üreticileri birliği, Kanada, Meksika ve ABD arasındaki üçlü ticaret anlaşması NAFTA konusunda düzenlenen oturumların içeriğinin “antidemokratik olduğunu”söyleyerek tüm toplumsal kesimlere protesto etmeye çağırmıştı.

Bu çağrıya National Union of Workers (ulusal işçi sendikası), Union of Workers of the National Autonomous University of Mexico (Mexico üniversitesi çalışanları sendikası), National Guild of Education Workers (eğitim emekçileri sendikası), Mexican Electricians Union (elektrikçiler sendikası) gibi örgüt ve kurumlardan olumlı yanıt geldi ve bugün binlerce kişi NAFTA’ya karşı protesto yürüyüşünde hazır bulundular.

Dışişleri Bakanlığı’na doğru yapılan yürüyüş sırasında “NAFTA sana seni yaraladı, Meksika NAFTA olmadan daha iyi” gibi sloganlar atıldı.

Neo-liberal içerikteki NAFTA, çok geniş bir coğrafyada tekelci sermayelerin yatırım ve dolaımının önündeki engelleri kaldırarak ucuz emek sömürüsünün önünü açtığı gibi, genel ücret seviyelerinin düşürülmesi, yerel küçük tarım üreticilerinin tasfiyesi gibi sonuçlar doğurdu.

NAFTA’yı protesto eden toplumsal kesimlerden her birinin karşı çıkış noktaları farklılıklar (örneğin küçük üreticiler özünde küçük mülkiyetlerini korumaya çalışıyorlar ya da daha ziyade “ulusal” bir duruş noktasındalar) taşısa da burada esas olarak neo-liberal saldırılara karşı birikmiş (haklı) öfkenin patlaması söz konusudur.

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close