DÜNYA

Nato dağitilsin.(TİKB-YK Açıklaması)

Nato dağitilsin.(TİKB-Yurtdışı Komitesi Açıklaması)
Kadın ve erkek işçiler, emekçiler, gençler!
Emperyalist barbarlığın savaş örgütü NATO, 60. Kuruluş yılını kutluyor. Bu 60 yıllık tarih; sosyalizme karşı kapitalist barbarlığın bekası için her türlü kanlı ve kirli yöntemin kullanıldığı tarihtir!
Hikayesi, sosyalist SSCB’nin tek bir yürek olup Nazi faşizminin kafasını ezmesi ile başlar! Bu zaferin tüm dünyada estirdiği sosyalizm rüzgarının önünü kesmek amacı ile kurulur! Bu asli amacında bugün de değişen bir şey yoktur!
Bu 60 yıllık tarih; kapitalist devletlerin işçi ve emekçilere, ezilen halklara karşı tahkim edilmesinin tarihidir!
NATO kamplarında bu amaçla eğitilen sayısız caninin dünyanın dört bir yanına salınması ile yaratılan vahşetlerin tarihidir!
İşkenceciler, kontrgerillalar, provokatörler onun karargahlarında yetiştirildi! Kore, Vietnam, Cezayir, Filistin ve sayısız bağımsızlık savaşının en vahşi yöntemlerle ezilmesi için pratiğe geçirilen tüm planlar onun leş kokan karargahlarında devşirildi!

Kapitalizmin daha fazla kar eğilimi ile yöneldiği tüm sömürü politikalarının engelsizce uygulanabilmesi için gerekli tüm bastırma yöntemleri o karargahlarda üretildi!
Şili, Arjantin, Türkiye ve başka sayısız ülkede gerçekleştirilen kanlı askeri darbelerin planları onun karargahında yapıldı! Şimdi; “terör”, “nükleer silahlar”, “belirsizlik ve kaos” ve hatta şimdilerde Afrika’daki korsanlar… gibi tanım ve gerekçelerle dünyanın hemen her yeri NATO’nun engelsizce müdahale edebileceği alanlar haline getirilmeye çalışılıyor.
Kosova’ya müdahale ile açılan bu sayfa, Irak ve Afganistan işgalleri ile fiilen uygulanmaktadır! Fakat onlar bu fiili durumu şimdi yasal bir tanıma kavuşturmaya çalışacaklar! Hatta öyle ki BM gibi kurumların yaratacağı göstermelik engellere ve geciktirmelere bile tahammül edemiyorlar!
60. yıl toplantılarında kurulacak kurtlar sofrasına; hem Asya, Kafkaslar, Kuzey Afrika’ya kadar yayılan geniş coğrafya üzerinde yaşanan hegemonya ve güç mücadelesi yansıyacak. Bu aynı zamanda enerji kaynakları ve güzergahlarının denetimi üzerinden yürüyen bir savaştır. Hem de bu geniş coğrafyanın emperyalist küreselleşmeye sorunsuzca eklemlenmesi için ortak planlar yapılacak. ABD’nin ve özelde de NATO’nun Afganistan’da yaşadıkları hezimeti temizlemek için yeni planlar yapılacak. Bunun için gerekirse Pakistan’ın işgali karar altına alınacak. Ve daha da ileri gidilerek bu bölgedeki nükleer silahların denetim dışına çıkabileceği bahane edilerek nükleer silah kullanımına vize verilecek.
İran’a yapılması gerekenler ele alınacak. Tüm bunların yanı sıra emperyalist sistemi allak bullak eden çok yönlü krizin ortaya çıkaracağı olası sosyal patlamalara karşı yapılacaklar da ele alınacak. NATO dünya işçi sınıfı ve emekçilerine, ezilen halklarına karşı dinamik hareket edebilen bir savaş örgütü yönü güçlendirilmek isteniyor. Kutlamalarını kabusa çevirelim.
Onların kutlama kadehlerine doldurdukları şarap, bizim dökülen kanlarımızdan damıtılmıştır!
Silah tekellerinin, savaş bakanlarının, sayısız lobinin ve emperyalist kapitalizmin her türlü temsilcisinin katılacağı bu toplantılarda bizim kanımızla beslenecekleri yeni savaş, imha ve terör planları yapacaklar! Yüreklerinde eksilmeyen korkuları ile birlikte! Çünkü bu tarih aynı zamanda dünya halklarının yaşadıkları sınırsız acıyı direnişe çevirdikleri görkemli sayfalarla doludur! Bu barbarların asla unutamayacağı sayfalarla… Emperyalist kapitalizm varoldukça buna yeni yeni sayfalar ekleniyor/eklenecek!
NATO’ya karşı mücadele emperyalist kapitalist sisteme karşı mücadeledir.
NATO özelde hegemonik güç olan ABD emperyalizminin, ama bir bütün olarak emperyalist kapitalizmin işçi ve emekçilere karşı savaş örgütüdür! Emperyalistlerin kendi aralarındaki hegemonya ve güç savaşları giderek keskinleşse bile, bize karşı kolektif çıkarları sözkonusu olduğunda bu kolayca ikinci plana düşer. Tıpkı şimdiki kriz koşullarında olduğu gibi! Sadece 1 yılda 50 milyon insanın işsiz kalmasını bekleyen bu vampirler bunun ortaya çıkaracağı toplumsal altüstlerin kabusunu görüyorlar. Bu kabusu gerçeğe dönüştürmek elimizde!
Onların savaş planlarını kendi savaş planlarımızla karşılayalım!
Tüm dünyada kapitalizme karşı yükselecek isyanın fitilini tutuşturmak için adımlarımızı hızlandıralım!
Nükleer savaşın bile meşrulaştırılmaya çalışıldığı bu sistemin tek bir alternatifi vardır; Sosyalizm!
-NATO dagıtılsın!
-Ya barbarlık ya sosyalizm!
28 Mart 2009 TİKB-Yurtdışı Komitesi

Haber servisimize e-posta ile gelen maili haber degeri tasidigi icin yayinliyoruz.

Daha fazlası

İlgili

Close