DÜNYA

Polonya’da ‘Yargı yasası’na karşı protesto

Adalet Bakanına Yargı’ya danışmadan Yüksek Mahkeme üyelerini atama yetkisini veren yasa tasarısının Senato’ya sunulmasıyla insanlar yine sokağa çıktı.

polonya-protesto

HABER MERKEZİ– Polonya’da milletvekilleri ve Adalet Bakanına, yargı kurum ve üyelerine danışmadan Yüksek mahkeme üyelerini atama yetkisi öngören yasa tasarısı senatoya sunuldu. Toplumsal muhalefetin karşı çıktığı yasa tasarısının senatoya sunulmasının ardından insanlar yine başkentte sokaklara döküldü (Bu karşı çıkışın parlamentarizmle sınırlı bir muhalefet olduğunu da ekleyelim).

Muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisinin çoğunlukta olduğu mecliste kabul edilen yasa tasarısı protestolara rağmen Senato tarafından da onaylandı. Kanun taslağının yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından onaylanması gerekiyor.

Burjuva Devlet daha sıkı bir merkezi işleyiş yönünde kendini yeniden yapılandırıyor

Arka planında neo-liberalizmin sınırlarına gelip dayanmış olmasının yattığı, dünya kapitalizminin yapısal krizinin derinleşip dünyayı kirli savaşların içine çektiği koşullarda, burjuva devletler kendilerini yeniden yapılandırıyor. Emperyalist ülkelerde olsun, bağımlı kapitalist ülkelerde olsun, gelişme, daha saldırgan, daha merkezi ve katı bir devlet yapılanmasına doğrudur.

Burjuva parlamento sisteminin işleyişinde geleneksel bazı uygulamaların hepten devreden çıkarılması, politik-ekonomik kararların alınmasında daha hızlı bir devletsel işleyişe geçilmesi bunun eksenini oluşturuyor.

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close