DÜNYA

Sistem yıkılıncaya kadar…

Her devrimin ilk ve acil hedefi eski devletten ve politik sistemden kurtulmaktır.

Sistem yıkılıncaya kadar...

İran İşçi-Komünist Partisi’nin blogspot’unda yer alan “Toward Socialism’in (Sosyalizme Doğru) İran İşçi-Komünist Partisi Lideri Hamit Takvai ile Tunus Devrimi üzerine yaptığı röportaj”ı yayınlıyoruz.

Toward Socialism: Tunus’taki olaylar, bir adamın işsiz oluşunu, aşağılanmasını ve geçimini sağlayamamasını protesto etmek için kendini yakmasıyla başladı. Bin Ali’nin kaçışına yol açan dev gösterilerin meydana geldiği süreci nasıl tanımlıyorsunuz?

Hamit Takvai: Kendini yakarak protestoda bulunan adam Tunus halkının çoğunluğunu temsil ediyordu. Halkın çoğunluğu işsizlik, yoksulluk, düşük ücretler ve yüksek fiyatlarla karşı karşıyadır ve günümüzdeki ayaklanma halkın mevcut duruma artık tahammül edemediğini göstermektedir. Öte yandan Tunus halkı 23 yıldır vahşi ve çürümüş bir rejimin baskısı altında kalmıştır. Birkaç hafta once halkın WikiLeaks’te Bin Ali Ailesi’nin multi-milyarlık bir zenginliğe sahip olduğunu öğrenmesi bardağı taşıran son damla olmuştur. İran halkı ya da vahşi diktatörlük altındaki herhangi bir ülke halkı gibi Tunuslular’ın da çoğunluğu hükümetlerinden ve mevcut rejimden uzun zamandır nefret etmekteydi fakat bir devrim belli siyasal koşullarda patlak verir. Bu koşulları, Tunus’ta diktatör ve avenesinin tasavvur edilemez zenginliğiyle zıtlık içindeki dayanılmaz yoksulluk hazırlamıştır. Devrim şimdiden Bin Ali’yi devirmede başarılı olmuştur fakat bu sadece başlangıçtır. Diktatör kaçmıştır ama diktatörlük hâlâ oradadır. Devrim, rejimi topyekun alaşağı etmek için ilerlemek zorundadır ve görünüşe göre ilerlemektedir.

Toward Socialism: Bir buçuk yıl önce meydana gelen ve değişik durumlarda hala kendini ifade eden İran Devrimi de benzer bir doğaya sahiptir: Genç, kadın, aydın, işçi, işsiz… vb milyonlarca insanın, ”seçim” sonuçlarının ilanının ardından patlayan ayaklanması. İran’daki olaylarla bugün Tunus’taki olay arasında bir benzerlik görüyor musunuz?

Hamit Takvai: İran halkı 30 yılı aşkın bir süredir zalim bir diktatörlükle karşı karşıyadır. Tunus halkı gibi İran halkı da yoksulluk, işsizlik, yozlaşmış devlet ve hükümet görevlileri, politik özgürlüklerden ve sivil haklardan yoksunluk, muhalif parti üyelerinin, politik aktivistlerin ve hatta ‘Lider’I’ tamamen onaylamayan bireylerin izlenmesi, tutuklanması, işkence görmesi ve infazıyla yüz yüzedir. Halkın acil hedef ve talepleri açısından güncel Tunus Devrimi’nin 2009 İran Ayaklanması’na çok benzediğini düşünüyorum. Her iki ülkede de halklar, çürümüş ve zalim bir rejimi protesto etmekte ve özgürlük, eşitlik, zenginlik ve mutlu bir yaşam için savaşmaktadırlar.

Bence Tunus’taki güncel olayların İran’daki politik durum üzerinde hayati etkileri olacak. İran internet siteleri ve gruplarının pekçoğunda İran İslam Cumhuriyeti dini lideri Seyit Ali Hamaney’i kasteden “Bin Ali’den sonra sıra Seyit Ali’de” yazan sloganlar göze çarpmaktadır.

Toward Socialism: Şimdi Bin Ali kaçtı ama rejim duruyor. Tunus halkına ne söyleyeceksiniz? Bu iş bitti mi? Eğer bitmediyse nasıl devam etmeleri gerekiyor?

Hamit Takvai: Tabii ki iş bitmedi ve sokaktaki halk bunu biliyor. Bin Ali çetesinin artığı olan Gannuşi’yi ve geçici hükümeti kimsenin kabul etmemesinin ve hükümetin her gün bakanlarının istifasıyla karşılaşmasının nedeni de bu. Daha önce de söylediğim gibi, diktatörlük, rejim olduğu yerde duruyor. Egemen sınıflar ve gerici kuvvetler, Batılı güçler ve Arap dünyasının hükümetleriyle birlikte devlet aygıtının parçalarını ellerinden geldiği kadar korumaya ve yerinde tutmaya çalışıyorlar. Bu durum karşıdevrimci güçlerin alışılmış tepkisidir. Devrim tüm sistem devrilinceye kadar devam edebilir ve etmelidir.

Toward Socialism: Sizce halkın, eski hükümetin yerine geçebilecek olan herhangi bir hükümetten temel talepleri ne olmalıdır? Bu noktada neden bazı taleplerin halk tarafından savunulması özellikle önemlidir?

Hamit Takvai: Her devrimin ilk ve acil hedefi eski devletten ve politik sistemden kurtulmaktır. Bin Ali diktatörlüğünde görev alan tüm yetkililer ve bireyler sorgulanmalı ve yargılanmalıdır. Onlar suçludur ve herhangi bir hükümette ve seçimde vb. yer almaları meşru değildir. Devrim onlara karşı yapılmıştır ve ancak onlar tutuklanır ve yargılanırsa ilerleyebilir. Tüm gerici yasalar ve kurumlar da feshedilmelidir! Tüm siyasi mahkumlar serbest bırakılmalıdır! Halkın diğer acil talepleri sivil ve politik özgürlük, ifade, basın, toplantı, grev ve gösteri özgürlüğü, idam cezasının kaldırılması, özellikler kadınlar aleyhine ayrımcı yasaların kaldırılmasıdır. Daha önce de söylediğim gibi, devrimin esas nedenlerinden biri yoksulluk ve işsizliktir. Bu nedenle çalışmaya hazır herkese iş ve işsizlik sigortası sağlamak, halkın desteğini isteyen her hükümetin acil görevidir. Bunlar halkın asgari ve temel talepleridir ve her hükümet ve muhalefetteki her parti tarafından kabul edilmelidir. Halkın Tunus’un bugünkü politik şartlarında devrimci güçlerle gerici güçleri birbirinden ayıracağı ölçütler bunlardır.

Toward Socialism: İslamcıların iktidar alternatifi olduklarını düşünüyor musunuz? Buna ilişkin görüşleriniz nelerdir? İslamcıların bu boşluğu dolduracaklarını ve Tunus sokaklarını kitlelerin ibadetine açacaklarını söyleyenlere ne dersiniz? “Demokratik” diye nitelenmek ve seçilmek için bir partinin muhalif ya da eski rejimin baskıladığı bir parti olması yeterli midir?

Hamit Takvai: İslamcıların kendi becerileriyle iktidara gelme şanslarının olduğunu sanmıyorum. Tunus, Lübnan ya da Gazze değil ve İslamcıların orada fazla bir toplumsal etkileri yok. Tunus laik ve modern bir toplum; halk ve devrim şu ana kadar İslama yönelme eğilimi göstermedi. Tunus’ta İslami grupların siyasi güce alternatif olarak ortaya çıkışlarının ancak Batılı devletlerin desteğini alarak mümkün olabileceğini düşünüyorum ve bu ancak Batılı güçlerin başka bir alternatifi kalmadığı takdirde olasıdır. Yine de, politik İslamın bölgedeki genel durumu ve Tunus’taki İslamcı muhalif partinin kapatıldığı dikkate alındığında, İslamcılığın tehdidi ciddiye alınmalıdır.

Sorunuzun ikinci kısmını, bir partinin diktatörlüğe muhalif olmasının onu demokrat ve ilerici bir parti haline getirmediğini belirterek yanıtlayayım. İran’da Humeyni Şah’ın rejimine muhalifti ve son derece gerici biriydi. İranlılar politik İslamın doğasını zor yoldan öğrendilerse Tunuslular da aynı yolu izlemek zorunda değil. İran İslam Cumhuriyeti, Afganistan’da Taliban ve Irak’taki İslamcı gruplar deneyimi siyasi İslamın her yerde, -ister iktidarda ister muhalefette olsun- gerici bir güç olduğunu, özgürlük ve eşitlik elde etmek için halkın özellikle kadınların önünde önemli bir engel olduğunu gösterir. Tunus halkı İslamcı grupların yaratacağı tehlikenin farkında olmalı ve hükümete, eğitim sistemine, hukuk ve adalet sistemine din ve şeriat yasalarının müdahalesine izin vermemelidir!

Toward Socialism: Irak Sol İşçi-Komünist Partisi Tunus devrimini desteklemektedir. Binlerce mil ötede olmasına ragmen sizce bu parti devrimde nasıl bir rol oynayabilir? İşçi-komünizmi nasıl aktif ve etkin olabilir?

Hamit Takvai: Partinizin çok önemli bir rol oynayabileceğini düşünüyorum. Bin Ali gibi diktatörlerin egemen sınıflara sağladığı yararlardan biri devrimin doğuşunda insanları özgürlüğe yönlendiren komünistleri ve devrimci parti ve aktivistleri baskı altında tutmasıdır. Bu yüzden, dünyanın herhangi bir yerindeki bir hükümete karşı ayaklanan halkların amaç ve taleplerini formüle etmek, dile getirmek onlara yol göstermek ve onları ellerinden geldiği kadar desteklemek dünyanın tüm komünistlerinin ve devrimci eylemcilerinin görevidir. Ve Tunus’taki mevcut devrim söz konusu olduğunda partiniz özellikle çok etkin olabilir. Aynı dili konuşuyorsunuz, Irak’taki her tür gerici güçle mücadelede zengin bir deneyim sahibisiniz ve her şeyden önemlisi işçi-komünizmini, tüm dünyada, İran’da ve Irak’ta, yeni dünya düzenini -yani soğuk savaş sonrası kapitalizmi- eleştiren, onunla ve aynı anda siyasal İslamla savaşan radikal ve aktif bir gücü temsil ediyorsunuz. Tüm bu faktörler partinizi Tunus’ta halka, devrimcilere, radikal gruplara ve eylemcilere yardımcı olmada özgün bir yere oturtuyor.

worker-communistpartyofiran.blogspot.com

Etiketler
Daha fazlası

Ayrıca bak..

Close
Close