İŞÇİ SINIFI

Torba Yasa Polis Zoruyla Geçiyor

http://www.alinteri.org/img/torba1aAlanlara çıkan işçi ve emekçilerin, “Sonun Mübarek olsun” diyerek Mısır Diktatörü Hüsnü Mübarek’e benzettiği Başbakan Tayyip Erdoğan’ın talimatı doğrultusunda torba yasada görüşmeler sürüyor. 18 madde daha kabul edilirken, başta İşsizlik Sigortası Fonu’nun yağması olmak üzere birçok hak kaybı Meclisten geçirildi.

Kamu emekçileri, işçiler ve meslek örgütleri üyelerinin alanlara çıkarak torba yasayı protesto ederken, uğradığı gaz bombalı, tazyikli sulu saldırıya rağmen, Meclis torba yasa çalışmalarını gece yarısına kadar sürdürdü.

9 bölümde “temel yasa” olarak görüşülen torba yasada, dört bölümde 78 madde kabul edildi.
Emekçilerin yerlerde sürüklendiği, gaz bombasına uğradığı gün, 18 madde daha AKP’lilerin parmaklarının inip kalkmasıyla kabul edildi. Maddeler görüşülürken Genel Kurul Salonunda bile bulunmayan, maddelerin ne getirdiğini bilmediği gibi, umursamayan AKP’li milletvekilleri, oylama sırasında ellerini kaldırarak içeri girip, birer birer maddeleri geçirdiler.

Milyonlarca işçi ve emekçilerin, kadınların, gençlerin geleceklerini karartacak, var olan haklarını ellerinden alacak olan maddelerde hiç tereddütsüz el kaldıran AKP’li milletvekillerinin gece yarısına kadar yaptıkları mesai sonrası, muhalefetin tüm engelleme, yavaşlatma çabalarına rağmen 18 madde daha kabul edildi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ FONDAN KARŞILANACAK

Kabul edilen maddelerle, kısa çalışma ödeneği düzenlemesi, uygulama alanı genişletilip, miktarı yeniden düzenlenerek kabul edildi. Bakanlar kuruluna da altı aya kadar uzatma yetkisi verilen kısa çalışma ödeneği, “genel ekonomik, sektörel veya bölgesel kriz nedeniyle haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak azaltılması, iş yerinin faaliyetinin kısmen veya geçici olarak durdurulması” hallerinde uygulanacak. İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak olan kısa çalışma ödeneği, günlük brüt ücretin yüzde 60’ı oranında olacak. Üç aylık sürenin altı aya kadar uzatılması için bakanlar kuruluna da yetki verildi.

PATRONA PRİM DESTEĞİ DE FONDAN

İşverenler, bu yasanın çıkmasının ardından çalıştırdığı işçilerin kendilerine ait primlerinden muaf olacaklar. İşverenden alınmayacak primler İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Sigorta prim desteğinin süresini 5 yıla kadar uzatma konusunda da bakanlar kurulu yetkili olacak.

http://www.cumhuriyet.com.tr/medya.php?mn=62340Kabul edilen maddeye göre, 31 Aralık 2015 tarihine kadar işe alınan sigortalının sigorta primlerinin işverene ait tutarı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkeklerin 24 ay süreyle meslek belgesi sahiplerinin belgelerinin niteliğine göre 48 veya 36 ay süreyle 29 yaşından büyük erkekler ise meslek belgelerine göre 24 ay süreyle çalışacak. Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra mesleki yeterlilik belgesi alanlar, mesleki ve teknik eğitimini tamamlayanlar veya iş gücü yetiştirme kurslarını bitirenlerin 12 ay süreyle Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde de ilave 6 ay süreyle işverene ait primleri karşılanacak.

ESNEKLİKTE SINIR YOK

İş başına gelir gelmez İş Yasası’nı esnekleştiren AKP Hükümeti, esneklikte sınır tanımayacağını torba yasa ile açıkça ortaya koydu. AKP’li milletvekilleri oylarıyla, fiilen uygulanan “Evden çalışma”, “Uzaktan çalışma” ve “Çağrı üzerine çalışma” gibi esneklik hükümlerini kabul ettiler. Kabul edilen maddelerle bu çalışma yöntemlerinin usul ve esasları belirleniyor.

Torbanın, 4. bölümde kabul edilen diğer maddeleri arasında işe alınacak işçilerin deneme süreleri 4 aya çıkarılarak, işçilerin daha fazla sömürüsünün de önü açılıyor.

Düzenlemede, toplusözleşmeye deneme süresi konulması halinde bu sürenin en fazla iki ay olacağı, ilk defa işe girenler için bu sürenin dört aya kadar uzatılabileceği belirtiliyor. Zaten dört ay çalışılan turizm bölgelerinde de 2 ay olan denkleştirme süresinin 4 aya kadar çıkarılabilmesi olanağı, turizm belgelerinde işçilerin “deneme süresi” adı altında sürekli sömürüsünün de önünü açıyor.

SİLİKOZİSLİLERİN TALEPLERİ KARŞILANMADI

Kabul edilen başka bir düzenleme de silikozis hastalarına aylık bağlanmasını getiren madde oldu. Silikozis hastalarının, çalışma gücünü en az yüzde 40 oranında kaybetmeleri halinde maddede belirtilen oranlarda emeklilik maaşı alabilmeleri düzenlenirken, bu oran yüzde 39. olan silikozis hastaları maaşa bağlanmayacak. Silikozis hastaları, yüzde 40 gibi bir kısıtlamanın getirilmemesini, bugün yüzde 20 olan hastalık sevilerinin birkaç ay içinde yüzde 40’ları aşabileceği uyarısında bulundular. Ancak talepleri kabul edilmedi.

Daha fazlası

İlgili

Close