İŞÇİ SINIFI

Torba yasa protesto edildi!

Torba yasanın Meclisten geçmesi üzerine HSGGP, Şişli Meydanı’ndan AKP ilçe binasına kadar yürüdü

Yolu trafiğe tek şerit bırakarak kapatan bileşenler, Mecidiyeköy’e doğru yürüyüşe geçtiler.

Yürüyüş boyunca sık sık ajitasyon konuşmaları yapıldı. ‘Torba yasanın emekçiler için bir yıkım, güvencesizlik ve geleceksizlik olduğu vurgulanarak, emekçilerin birlikte hareket ederek torba yasayı sermayenin başına çalabileceği’ vurgulandı.

Yürüyüşte “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Hak verilmez alınır zafer sokakta kazanılır!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Herkese sağlık güvenli gelecek!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” sloganları atıldı.

İçerisinde Alınteri okurlarının da olduğu platform bileşenleri, AKP Şişli İlçe binası önündeki polis barikatına kadar yürüdüler.

Burada kitle adına basın açıklamasını Emekli-Sen Beyoğlu Şube Başkanı Hasan Kaşgır okudu. Konuşmasında Kaşgır şunlara değindi;29 Kasım 2010 tarihinde son hali verilerek TBMM‘ye gönderilen ve bugün mecliste kabul edilen “Torba Yasa”, işçi ve emekçilere dönük bir saldırı yasasıdır. Emekçiler için daha fazla sömürü, güvencesiz bir gelecek demektir.(…)

IMF ve işbirlikçi tekellerin örgütü olan TÜSİAD‘ın talepleri doğrultusunda çıkarılan “Torba Yasa”yla birlikte, emekçilerin talepleri değil, bir avuç sömürücünün, işbirlikçi taleplerinin karlarına kar katmalarıı amaçlanmakta, kamu kurumları ticari bir işletmeye, emekçiler de köleye dönüştürülmek istemektedir.

Torba Yasayla birlikte;

İL Özel İdareleri ve belediyelerde çalışan işçilerin, “ihtiyaç fazlası” denilerek Milli Eğitim Bakanlığı ve Emniyet Müdürlüğü‘nün taşra teşkilatlarındaki sürekli işçi kadrolarına atanması gündeme getirilmektedir. Yani kişinin rızası olmadan atama gerçekleşmekte, sürgün yasallaşmaktadır.

Çalışma süresi artacak ama ücretlerinde bir artış olmayacaktır.

Asgari ücret,16-18 yaş arası için 599 TL‘den 518 TL‘ye düşürülek, genç işçilerin sömürüsünün arttırılması amaçlanmaktadır.

Stajyer işçi için uygulanan asgari ücret 229 TL‘ den 178 TL‘ ye düşürülmekte, stajyer işçi çalıştırılan işyerlerinde çalışan işçi sayısı sınırı 20‘den 5‘e düşürülerek stajyer işçilerin sömürüsü artmaktadır.

Çağrı üzerine çalışma, evden çalışma ve uzaktan çalışmayla birlikte, güvencesiz çalışmanın önü açılmaktadır.

Kriz koşullarında” patronlar, çalıştırdıkları işçilerin maaşlarını daha sonra geri dönmek zorunda olmadan işsizlik fonundan karşılıyabilecekler.

Kamu çalışanları arasında performans uygulamasıyla rekabet arttırılarak, çalışanlar arasında huzursuzluk yaratılarak, dayanışmanın önüne geçmek isteniyor.

Sendikal eylemlerin işten atma gerekçesi olmasının kapsamı genişletilmektedir.

Her gün yeni bir hak gaspının, iş cinayetinin yaşndığı, işçi ve emekçilerin sendikalı olmak istediği için işten atıldığı, haklarını istedikleri, örgütlendikleri için baskıya uğradıkları, gaz bombasına, polisin copuna maruz kaldıkları ülkemizde, ‘Torba Yasa’ ile saldırılar artarak devam edecektir. (…)

Çalışma yaşamında dayatılan örgütsüzlüğe karşı örgütlü mücadelede ısrar etmeliyiz. Birleşik mücadelede ısrar etmeliyiz. Unutmayalım ki örgütlü bir halkı hiçbir kuvvet yenemez.

Herkese sağlık güvenli gelecek için BİRLEŞİK MÜCADELEYE!

Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Platformu

Basın açıklaması atılan sloganlarla bitirildi.

Daha fazlası

İlgili

Close