DÜNYAİŞÇİ SINIFI

Yaşasın 1 Mayıs!

koln-mayis2_15543b9c50a620

1 Mayıs

1 Mayıs 

işçinin, emekçinin bayramı. 

Devrimin şanlı yolunda 

ilerleyen halkların bayramı.

1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin, BİRLİK ve DAYANIŞMA içerisinde büyüttükleri MÜCADELE’nin simgesidir.

Uluslararası proletaryanın ve emekçilerin tarihsel mücadele birikiminin kendisidir 1 Mayıs. Ağır bedeller pahasına 8 saatlik işgünü uğruna mücadele gibi anlamlı bir kavgadan doğmuştur.

Bu yüzden 1 Mayıs, dünya proletaryası için içi boş bir “karnaval” değil, emeğin taleplerinin örgütlü ve kitlesel bir biçimde sermayenin önüne koyulduğu gün… O talepler uğruna savaşım iradesine sahip olunduğunun ilanıdır.

Kapitalist-emperyalist burjuvazi, sınıf işbirlikçisi işçi aristokrasisi ve sendikal bürokrasi eliyle 1 Mayıs’ın içini boşaltmayı büyük oranda başarmıştır. Bunu başardığı oranda da burjuvazinin saldırganlığı daha fazla tırmanmıştır.

İşçi sınıfının tarihi boyunca dişe, diş mücadeleyle kazandığı hakları büyük oranda çözülmüş, esnek ve kuralsız çalışma yaygınlaşmış, kapitalist sömürü ağı derinleşmiştir. Varolan kısmi haklarsa tehdit altında. İnsanca çalışma ve yaşam hakkının etrafındaki duvarlar büyüyor.

Emperyalist güç odaklarının, Ortadoğu’yu yeniden paylaşma ve egemenlik çatışması, bölge başta olmak üzere tüm dünyayı ateş çemberine çevirdi. Yerinden, yurdundan kopartılan emekçiler göç yollarında öldü, sağ kalabilenlerse pazarlık masalarına meze yapılarak, oradan oraya sürülüp duruyor.

Bu emperyalist paylaşım ve gerici iç savaşlar, halkları bir birine düşmanlaştırmanın, büyük yıkım ve göç dalgalarına neden olmanın yanında, silahlanma ve savaşların faturası tüm emekçilere kesiliyor.

Emperyalist egemenlik ve paylaşım savaşlarına, gerici iç çatışmalara karşı halkların özgürlük mücadelesinin yanında olup, işçi sınıfı ve emekçilerin tarihsel kazanımlarının büyütülmesi için 1 Mayıs’a onun mücadeleci ruhuyla sahip çıkalım!..

Bu kapitalist-emperyalist barbarlık karşısında insanlığın nihai kurtuluşu, devrim ve sosyalizmde, komünizmdedir!..

İnsanlığın kurtuluşu kavgasını büyütelim!..

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Daha fazlası

İlgili

Ayrıca bak..

Close
Close