DÜNYAİŞÇİ SINIFIKAPİTALİZM ELEŞTİRİSİ

Zenginlik bir uçta yoksunluk diğer uçta…

OECD yöneticisi “Benzersiz duruma gelen gelir eşitsizliği sosyal bütünlüğü tehdit ediyor” demiş.

oecd

YAŞANACAK DÜNYA– Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) “gelir dağılımındaki çarpıklığın toplumları bölme tehlikesine“ karşı uyarıda bulunmuş.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurria Berlin’deki bir konferansta yaptığı konuşmada, “Benzersiz duruma gelen gelir eşitsizliği sosyal bütünlüğü tehdit ediyor” demiş.

Kapitalist üretimin yapısal işleyişinin bir sonucu olarak yoksulluğun-yoksunluğun bir uçta, servetin ve zenginliğin diğer uçta toplanması ve bunun giderek daha “benzersiz“ hale gelmesi burjuva egemen sınıfları kaygılandırıyor.

Kaygıları tekelci-burjuva özel mülkiyete dayalı servetin -emekçi sınıfların yoksunlaşaması ölçüsünde- kendi ellerinde birikiyor olması değil kuşkusuz. Kapitalizm zamanında onların zenginleşmesi buna bağlı zaten. Kaygılarını artıran şey, -çoğunluğunu emekçi sınıfların oluşturduğu- toplumların varlığını artık bu şekilde sürdüremeyeceği, bir uçta yoksunluğun diğer uçta zenginliğin biriktiği karşıtlaşmanın keskin ve siyasallaşmış sınıf mücadeleleri tetikleyip ‘sosyal patlama’larla sosyal devrimlere yol açmasından duydukarı korkudur!

Beri yandan, burjuva ekonomistlerin ve sosyal bilimcilerin sözünü ettikleri “gelir dağılımındaki eşitsizlik“ gerçek eşitsizliği ve toplumsal zenginliğin paylaşımındaki gerçek durumu yansıtmak şöyle dursun onu çarpıtmaktadır.

Bir kere, toplumsal “geliri“ yaratan işçiler ve emekçilerden başkası değildir. Burjuva sınıfların cebine “gelir“ olarak giren meblağlar emekçilerin ürettiği zenginliğin kapitalisler tarafından el konulan bölümünden başka bir şey değildir! Sömürücü ve asalak sınıfların “gelir“leri işçi sınıfından ‘çalınan’ yani gaspedilen emek-değerlerin para biçiminden ibaretttir!

Her neyse! Gene de zenginliğin ve servetin karşıt uçlarda birikme düzeyini az çok yanıstması bakımından onların tespit ettiği rakamları aşağıya alalım:

OECD’ye göre gelir eğimi son 50 yılın en yüksek düzeyine çıktı. OECD ülkelerinde yaşayanların en zengin yüzde 10’unun geliri en yoksul yüzde 10’un gelirinin 9 katına çıkmış bulunuyor. 25 yıl önce zengin kesimin geliri en fakir yüzde 10’un 7 katını buluyordu.

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close