DÜNYAManşet

İsviçre’de uyuşturucu ile mücadele

Çağımızın sorunu uyuşturucu bağımlılığı ve tedavi yöntemleri Üzerine İsviçre’den psikolojik danışma rehberi Andrea Stierli ile yaptığımız röportajın Türkçe ve Almancasını yayınlıyoruz.

1-Uyuşturucu yaşı düşmüş ve gençler arasında yaygınlaşmıştır. Bunun nedenleri nelerdir?

Ergenlerin uyuşturucu kullanımına ilişkin bilgiler oldukça azdır ve kendilerinin bildirdiği bilgilerle sınırlıdır: Yalnızca birkaç ergen uyuşturucu kullandıklarını belirtmektedir. İsviçre’deki rakamlar son 4 yılda sürekli olarak yüksek bir seviyede kaldı, yani artmadı. Polis tarafından esrar kullanırken yakalanan ve bu nedenle rapor edilen 15-18 yaş arası gençlere, gençlik savunucularıyla ile birlikte esrar üzerine atölye çalışmaları yürütüyorum. Vaka sayısında da artış olmadı. Bununla birlikte, beni endişelendiren şey, gençlerin MDMA, ecstacy, sentetik kenevir, kodein ve benzodiazepinler gibi diğer yasadışı maddeleri nispeten kolayca alabilmeleri ve daha sonra bunları oldukça gelişigüzel bir şekilde alıp hatta birleştirebilmeleridir. Bu hafta Zürih kantonundan 15 yaşındaki iki çocuğun ölümü, bu tüketimin ne kadar tehlikeli olabileceğini gösterdi. Pek çok olası neden var, sadece nedensellikler hakkında spekülasyon yapılabilir. Kişisel olarak, bazı rap şarkılarında bu maddelerin yüceltilmesi nedeniyle gençlerin kodein, opiatlar ve benzodiazepinlerle denemeler yapmalarını bu durumun nedenlerinden biri olarak görüyorum. Gençler arasında son derece popüler olan güncel rap sahnesinde, bu maddelerin tüketimini yücelten bazı gruplar ve sanatçılar var; Muhafazakar görünmek istemem, ama bunu son derece elverişsiz buluyorum. Bu beni sinirlendiriyor.

1-aPandemi koşullarının bu süreçte herhangi bir etkisi oldu mu? Etkileri var ise, nelerdir?

COVID-19 salgını bugün toplumumuza görevler, sorunlar ve sorular sunar. Şahsen herkes için standart bir yaklaşımın olmadığı bir durumdur. Ek olarak, hiç kimse toplumun değişen koşullara nasıl tepki vereceğini tam olarak söyleyemez. Elbette insanlık diğer salgın hastalıklarla da mücadele etmek zorunda kaldı – örneğin veba, çiçek hastalığı veya kolera. Geçmişe ve geçmişe bakılsa bile pandeminin toplum üzerindeki temel etkilerine ilişkin bazı şeyler çıkarılabilir.

Kanımca, pandemiler bir toplumdaki mevcut eğilimler için yanan gözlük görevi görüyor – hem olumlu hem de olumsuz gelişmeleri ve eğilimleri vurguluyorlar.

  1. b Bağımlılık konusu için bu ne anlama geliyor?

Korona salgını sonucunda madde tüketiminde beklenen artışlar özellikle risk altındaki grupları etkilemektedir. Hepsinden önemlisi, bunlar covid-19 salgınından önce zaten daha ağır tüketicilerin yanı sıra kendi kendine ilaç tedavisi veya stresi düzenlemek ve olumsuz duygulardan kaçınmak için alkol kullanan insanlar. Bunların çoğu, eğitim seviyesi düşük veya düşük gelirli erkekler ve kişilerdir. Bunu daha da zorlaştıran şey, ev ofisi, kısa süreli çalışma veya işsizlik nedeniyle birçokları için günlük yaşamın daha az yapılandırılmış olması ve sosyal kontrolün bir kısmının artık uygulanabilir olmamasıdır.

Bu konuyla ilgili İsviçre’deki verilere aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Alkol: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-alkohol/

Yasadışı Uyuşturucular: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-illegale-drogen/

Internet/Bilgisayar Kullanımı: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-internetnutzung/

Şans Oyunları: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-geldspiele/

  1. “Bağımlı” olanlar için “kişilikleri zayıf” yaklaşımı sergileyenler az değil . Bu yaklaşım sizce doğru mu? Çözüm için neler yapılabilir? Hangi yol ve yöntemler izlenebilir? Bu noktada tek başına ailenin çabası ya da eğitim-öğrenim sisteminin farklılaştırılması yeterli olabilir mi?

Bence klasik bağımlı diye bir şey yoktur. Aksine, bir bağımlılığın gelişmesini muhtemel kılan farklı faktörlerin bir kombinasyonudur. Ek olarak, bağımlılığın gelişimi sadece bireye (psikolojik ve biyolojik faktörler) ve sosyal çevre veya topluma değil, aynı zamanda maddenin özelliklerine (örneğin maddenin arama potansiyeli: düşük esrar ve yüksek eroin) bağlıdır. Bu faktörlerin neden-sonuç mekanizması anlamında nedenler olarak görünmediğini, aksine birbirlerini etkilediğini not etmek önemlidir.

Örnek: Depresif bir annesi ve alkolik bir babası olan ve sonuç olarak, çocukluk döneminde ebeveynlerinden çok az destek ve varlık deneyimleyen (neredeyse hiç okul desteği, bunalmış ebeveynlerden neredeyse hiç övgü) ve bu nedenle çalışma hayatına zor bir başlangıç ​​yapan bir kişi, bir bağımlılık (veya başka bir akıl hastalığı) geliştirme riski daha yüksektir. Ancak bu, yalnızca geçmişinde zorluklar yaşamış insanların bağımlı olduğu anlamına gelmemektedir.

Pek çok çocuk etkileniyor: Yaklaşık 100.000 çocuk, sorunlu alkol veya başka bir madde tüketiminden etkilenen bir ebeveynle yaşıyor. Kaç çocuğun yasadışı maddelerle sorunları olan veya aşırı kumar oynayan ebeveynleri olduğu şu anda tahmin edilemiyor. Bu çocuklar genellikle kendilerini çok güvensiz hissederler. Suçluluk duyarlar. Ebeveynlerine karşı utanç ve sadakatten dolayı, birine güvenmeye cesaret edemezler. Ayrıca çeşitli araştırmalar, alkole maruz kalan ailelerin çocuklarının kendilerine bağımlı olma veya başka akıl hastalıkları geliştirme olasılıklarının 6 kat daha fazla olduğunu göstermektedir. Sosyal, eğitimsel veya tıbbi ortamdaki uzmanlar mesleki rollerinde önemli bir rol üstlenebilirler. Uygun destekle, bu çocuklar koruyucu faktörler oluşturabilir, risk faktörlerini azaltabilir ve bu zor durumdan olabildiğince zarar görmeden çıkabilirler. Daha fazla bilgi için: https://www.suchtschweiz.ch/suchtbelastete-familien/

  1. Bilgisayar Oyunu” oynamayı ne zaman bağımlık olarak görmeliyiz ve bundan kurtulmak için ne gibi tedavi imkanları var?

Birisi bilgisayar oyunlarına bağımlı olduğunda ve dijitalleşme çağında medya tüketimine nasıl dikkat edileceği gelecekte bizim için büyük endişe kaynağı olacaktır. Yoğun medya kullanımı varken “bağımlılıktan” veya “bağımlılıktan” bahsetmek mümkün müdür? Bazı insanlar medya kullanımlarının kontrolünü kaybeder. Artık onlarsız yapamazlar. Yaşadıkları semptomlar alkol veya tütün bağımlılığıyla benzerdir. “Bağımlılık” terimi dikkatli kullanılmalıdır. Şimdiye kadar bilim adamları arasında bir tanım veya kesin teşhis konusunda fikir birliği olmamıştır. Bu nedenle “sorunlu kullanım” veya “aşırı kullanım” dan bahsetme eğilimindeyiz. Haziran 2018’de Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası Hastalık Sınıflandırmasına (ICD-11) (benzer şekilde: aşırı oyunla karakterize bozukluk) “oyun bozukluğu” nu ekledi. Bununla birlikte, internetin sorunlu kullanımı; sosyal ağlar, pornografi, alışveriş vb. gibi başka şeylerle de ilgili olabilir. Danışmanlığımda farklı yaşlardan birkaç hastam var. Danışmanlık ve terapinin temelleri danışana uyarlanır, ancak bir uzmanlaşma avantajlıdır: Oyun mekanizmaları, hangi oyunların hangi becerileri gerektirdiği, hangi içeriğin kimin için önemli veya bağımlılık yapıcı olduğu bilgisi merkezidir.

4– “Bağımlılığın” artması ile geleceğe duyulan güvensizlik arasında bir kolerasyondan söz edilebilir mi?

Bir bağımlılık genellikle olumsuz başa çıkma stratejisinden kaynaklanır: Kurtulmak istediğim hoş olmayan duygulardan korkma ve bu nasıl çalışır? Örneğin alkol yoluyla. Ve bu nedenle: Güvenli olmayan zamanlar bağımlılıkların artmasına neden olur. Bu eğilim, danışmanlığımızda bağımlılık danışmanlığı için yeni raporlarda tüm zamanların en yüksek seviyesinde belirgindir.

5- Kumar bağımlılığının bir türü olan otomat bağımlılığı oldukça artmış durumda. İnsanlar bütün paralarını, birikimlerini buna yatırıyor. Bunun tedavisi nasıl? Diğer bağımlılıklar ile benzer ve fark yanları nelerdir? Bizler neler yapabiliriz?

Kumar bağımlılığı, yaygın olan başka bir davranışsal bağımlılık biçimidir. Başarı ve risk arayışında her zaman kaybetme riski vardır. Ortaklık, iş, tüm geçim kaynağı tam anlamıyla tehlikededir. Bununla birlikte, makinelerde kumar bağımlılığında artış görmüyorum, daha çok çevrimiçi (spor) bahislerde görüyorum. Tüm bağımlılık terapisi yaklaşımlarında olduğu gibi aynı kurallar tedavi için de geçerlidir: Başlangıç, etkilenen kişide yatmalıdır: Tedavi ancak kişi bir şeyi değiştirmeye motive olursa başarılı olur. Görevimiz tam olarak oradadır: Çoğunlukla kararsızlıklar ile karakterize edilen bu süreçte etkilenen kişiye ve yakınlarına eşlik ediyoruz (durmalı mıyım yoksa durmamalı mıyım?).

  1. Alkol bireyin gerçek kişiliğini ortaya çıkarır mı? Örneğin; şiddete eğilimli yanını.

Vino Veritas’ta mı? Alkol herkes için farklı çalışır, ancak etkilerinin engelleyici olduğu doğrudur. Şiddet ve alkol tüketimi arasındaki bağlantı, aile içi şiddet vakalarına ilişkin istatistiklerde de açıkça görülmektedir. Bir araştırmaya (2013) göre, aile içi şiddet ve alkol ikili sorunu, sosyo-demografik özelliklerinden bağımsız olarak tüm sosyo-kültürel ve yapısal ortamlarda ve yaş gruplarında ortaya çıkmaktadır. Aile içi şiddetten etkilenenler için aşırı alkol, ilaç veya uyuşturucu kullanımı şiddete dayanma veya yeniden şiddet korkusunu hafifletme stratejisi olabilir. Şimdiye kadar, çocuklu ailelerde ikili sorunu ele alan az sayıda çalışma vardır ve aile içi şiddet ve alkol bağımlılığının etkileri neredeyse hiç araştırılmamıştır. Kindler (2002) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynler arasında şiddet görmek ve ebeveynlerden birine veya her ikisine birden alkol bağımlılığı olan bir ailede büyümek, benzer bozukluklara yol açmaktadır: Hem şiddet hem de alkol sorunları bilişsel, sosyal ve sağlık gelişimi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Etkilenen çocuklar ve ergenler de daha sonra kendileri şiddete girme, mağdur olma veya bir bağımlılık hastalığı geliştirme riskine maruz kalmaktadır. Ancak alkol tüketimi, şiddetin gerçek nedeni olarak yorumlanamaz. Daha ziyade, şiddet eğilimine izin veren veya bunu artıran bir faktör olarak anlaşılmalıdır, yani madde bağımlılığı veya bağımlılığı, aile içi şiddetin gelişmesi için yeterli koşullar değildir.

  1. Esrar ya da eroin bağımlısı bağımlı olmaktan tamamıyle kurtulabilir mi? (4-5 sene içinde)

Bunun genel bir cevabı yok. Burada da hiç kimsenin aynı olmadığı biyopsikososyal modelden bahsediyorum. Bağımlılık bir sürekliliktir. Ondan kurtulmak bir süreçtir ve bağımlılık hastalığının ve buna bağlı psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkların ne kadar şiddetli olduğuna bağlı olarak, bir bağımlılık yaşam boyunca birisine eşlik edebilir. Diğerleri, hayatımı değiştirmenin tam zamanının geldiğini gösteren bir olay olan “geçiş anı” nda bir çıkış yolu buluyor.

  1. Eroin bağımlısının bu durumdan kurtulması esrara göre neden daha zordur?

Eroin, sizi fiziksel olarak çok hızlı bir şekilde bağımlı hale getirdiğinden, bağımlılık için çok yüksek bir potansiyele sahiptir. Eroinin son derece yüksek bir bağımlılık potansiyeli vardır ve psikolojik ve fiziksel bağımlılığa neden olabilir. Eroin bağımlılığı durumunda, özellikle etkilenenler uyuşturucu ortamına dönerse, bırakıldıktan sonra nüksetme riski yüksektir.

Saf eroin tüketmenin yalnızca küçük fiziksel sonuçları vardır. Uzun vadeli fiziksel zarara neden olan, öncelikle kontamine karaborsa eroinidir. Ek olarak, uygun olmayan veya sağlıksız enjeksiyonlar kan zehirlenmesine ve apseye neden olabilir. HIV enfeksiyonları, karaciğer enfeksiyonları (hepatit B ve C) ve eksiklik hastalıkları yaşam koşullarından (yetersiz enjeksiyon hijyeni, şırınga değişimi, fuhuş, kötü beslenme) kaynaklanır. Eroin kullanımı, aşırı doz veya alerjik şok nedeniyle akut ölüm riski taşır. Katkı maddeleri veya eroinin diğer maddelerle (örn. Kokain, esrar, alkol ve yatıştırıcılar) kombinasyonu, genellikle alerjik şoklara ve ayrıca ölüm nedeni olarak solunum ve dolaşım depresyonuna katkıda bulunur.

Esrar kullanımının uzun vadeli sağlık etkileri büyük ölçüde bilinmemektedir. Kenevir ürünleri psikolojik bağımlılığa neden olabilir ve bu, uyuşturucu ile ancak “iyi bir ruh hali içinde” olabileceğiniz duygusuyla ifade edilir.

  1. Bağım birine ailesi nasıl davranmalı? Bu durumdan kurtulması için neler yapmalı?

Aileler her zaman bir bağımlılık sorunundan etkilenir ve çoğu zaman bundan çok muzdariptirler. Sarhoş bir arkadaşınıza alkol tüketimini sormak cesaret ister – ancak değişim için önemli bir adım olabilir. Endişelerinizi, dileklerinizi ve gözlemlerinizi ifade etmek ve bağımlıya davranışları ile ilgili suçlamalardan veya varsayımlardan kaçınmak önemlidir. Çoğu zaman, bağımlılarla yapılan konuşmalar kolay değildir ve istenilen sonucu hemen vermez. Hastalarımızın yaklaşık % 30’unu oluşturan birçok aile yakınına eşlik ediyor ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Bağımlı yakınının desteğe ihtiyacı olup olmadığını sormak da iyidir. Ancak çoğu durumda, bağımlılar yardımı kabul etmezler – akrabalar kendilerini “çaresiz” hissederler. Size patronluk taslamasından veya bağımlılığı teşvik eden kalıplardan kaçınan destek seçeneklerini gösteriyoruz.

Ne yazık ki, aile yakınlarının bağımlılıktan etkilenen kişinin davranışlarını bir gecede istenen yönde etkileyebileceğinin garantisi yoktur. Bu size yakın insanlar için çok stresli olabilir. Birçok bağımlı yakını kendileriyle ilgilenmeyi unutuyor: Sizin için ne iyi? Ne tür aktiviteler yapmak istiyorsunuz? Geçmişte ne yapmaktan hoşlandın? Akrabalar, hayattan zevk alma ve bağımlılık sorunu dışında bir hayat yaşama hakkına sahiptirler. Aile yakınlarının kendi ihtiyaçlarının daha fazla farkına varmalarına yardımcı oluyoruz.

10- Bağımlı kişi neden tedaviye karşı direnç gösterir? Kabul etmesi bağımlılıktan tamamen kurtulabilir anlamına gelebilir mi? Tedaviyi kabul süreçlerinde aile neler yapmalı?

Bağımlılık hastaları kendilerini bağımlılıktan kurtarmaya çalışırken genellikle trans teorik modele (Prochaska / DiClemente) dayalı olarak altı farklı aşamadan geçer. Aşamalar: (1) niyet eksikliği, (2) niyet oluşumu, (3) hazırlık, (4) eylem, (5) sürdürme ve (6) stabilizasyon. Bu seviyelerin her biri için, bağımlılık danışmanlığı belirli ve benzersiz bir teklif sunabilir. Seviye 2’den itibaren davranışta bir değişiklik mümkün olabilir. Kabul (tamam, katılıyorum, bir sorunum var) önemli bir faktördür, ancak aynı zamanda istikrarsız da olabilir.

11 –Bağımlı kişi neden çok yalan söyler?

Sevdiklerinize verdiğiniz sözlerin aksine sürekli tüketirseniz ve kendinizden utanırsanız, korkarsanız ve aslında kendiniz olmamayı tercih ederseniz, burada trajik bir ikilem doğuyor. Bu noktada görünen tek çıkış yolu, acıyı bir an için uzaklara itebilecek bir yalan ve daha fazla tüketimdir. Ama nihayetinde herkes, tüketimin hayali dünyası ile gerçeklik arasında seçim yapmak zorundadır.

  1. Yalan söylemek hastalık mıdır? Tedavi edilebilir mi?

Öncelikle yalan söylemek tamamen normaldir. Herkes ara sıra yalan söyler: cezadan kaçınmak, avantaj elde etmek veya birini hayal kırıklığına uğratmamak ya da etkilememek. Alışılmış yalan söyleme genellikle narsisizm gibi kişilik bozuklukları ile ilişkilidir. Nedeni, bize şefkat ve empati hissettiren sinir bağlantılarındaki bir kusurdur. Narsistler, sosyopatlar ve psikopatların empati eksikliği vardır. Başkalarının ne düşündüğünü ya da hissettiğini umursamıyorsanız, yalan söylemekten çekinmezsiniz. Burada suçlu vicdan yok. Hastalık ve hastalığa dair bilgi eksikliği nedeniyle prognoz bana oldukça kötü görünüyor.

13- Ailenin çocuktan yüksek beklenti içinde olması ve çocuğun bu beklenti karşısında kendisini yetersiz hissetmesi bağımlılığa iter mi?

Bu soruya kısaca cevap veremem, söylemek istediğim çok şey var. Bir bağımlılığın gelişmesi için pek çok neden vardır; yukarıdaki faktörler onun bazı (bence merkezi) yönleridir.

14- Bağım kişilerin genelde “norm” dışı oldukları ve kendilerini sistem içinde bulamadıkları için bu yola başvurdukları doğru mudur? (Örneğin;Üstün zeka, hiperaktif, ya da yavaş kavrama, aşırı duygusal, çekingen vb.)

Yani burada, bağımlılık yaratan bir hastalığın ortaya çıkmasına yardımcı olan bireyin faktörlerinden bahsediyoruz. Bunlar, ör. Stresle başa çıkmak için yetersiz stratejiler, zayıf çatışma çözümü, düşük öz saygı veya kişisel öğrenme ve yaşam öyküsü. Örneğin, DEHB (dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu) olan kişilerin, özellikle de bozukluk geç fark edilmişse veya hiç fark edilmemişse, bir bağımlılık bozukluğu geliştirme riskinin daha yüksek olduğu doğrudur.

15 – Son olarak sizin önemli gördüğünüz ve belirtmek istediğiniz noktalar var mı?

Biz (https://www.suchtberatung-ags.ch) Aargau kantonu adına çalışıyoruz ve bağımlılıkla ilgili sorularınız için irtibat noktasıyız. Alkol, ilaç, uyuşturucu veya çevrimiçi, alışveriş veya seks bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılıklar gibi konularda tavsiyelerde bulunuyoruz.

Bağımlılık desteği konusunda uzun yıllara dayanan deneyime ve tanınan yeterliliğe sahip sosyal hizmet ve psikoloji alanlarında uzmanız.

Kamu fonları, bağışlar ve hizmet satışı ile finanse ediliyoruz. Siyasi ve dini açıdan tarafsızız.

1- Das Alter des Drogenkonsums ist gesunken und unter jungen Menschen weit verbreitet. Was sind die Gründe dafür?

Die Informationen zum Drogenkonsum vom Jugendlichen sind eher spärlich und beziehen sich auf Selbstangaben: Nur wenige Jugendliche geben an, Drogen zu konsumieren. Die Zahlen in der Schweiz sind in den letzten 4 Jahren auf konstant hohem Niveau geblieben, also nicht gestiegen. Ich selbst leite zusammen mit der Jugendanwaltschaft Workshops zum Thema Cannabis für Jugendliche zwischen 15 und 18, welche beim Konsum von Cannabis von der Polizei erwischt und deshalb verzeigt wurden. Auch da ist kein Anstieg der Fälle zu verzeichnen. Was ich selbst aber beunruhigend finde, ist, dass Jugendliche relativ einfach an andere ilegale Substanzen wie MDMA, Ecstacy, synthetisches Cannabis, Codein und Benzodiazepine gelangen und diese dann ziemlich wahllos einnehmen und sogar kombinieren. Gerade die Todesfälle zweier 15 Jähriger aus dem Kanton Zürich diese Woche haben gezeigt, wie gefährlich dieser Konsum sein kann. Mögliche Gründe gibt es viele, über Kausalitäten kann man nur mutmassen. Ich persönlich sehe als ein Grund, warum Teenager mit Codein, Opiaten und Benzodiazepinen experimentieren, die Verherrlichung dieser Substanzen in einigen Rap-Songs. Es gibt gerade in der bei den Jugendlichen extrem angesagte aktuellen Rap-szene einige Bands und Künstler, die den Konsum dieser Substanzen glorifizieren; ich will ja nicht bieder klingen, finde das aber extrem ungünstig. Mich macht das wütend.

Haben sich die Pandemiebedingungen auf diesen Prozess ausgewirkt? Wenn es Effekte gibt, welche sind das?

Die covid-19-Pandemie stellt unsere heutige Gesellschaft vor Aufgaben, Probleme und vor Fragen. Für jeden persönlich handelt es sich um eine Situation, für die es keinen standardisierten Umgang gibt. Außerdem kann niemand genau sagen, wie die Gesellschaft auf die sich verändernden Umstände reagieren. Allerdings hatte die Menschheit natürlich auch schon mit anderen Pandemien zu kämpfen – der Pest, den Pocken oder der Cholera etwa. So lässt sich auch mit einem Blick auf Vergangenes und Überstandenes doch einiges in Bezug auf grundsätzliche Auswirkungen von Pandemien auf die Gesellschaft ableiten.

Pandemien fungieren meiner Meinung nach als Brenngläser für die bestehenden Tendenzen in einer Gesellschaft – sie heben sowohl die positiven, als auch negativen Entwicklungen und Trends hervor.

Was heisst das für das Thema Sucht?

Die zu erwartenden Konsumanstiege infolge der Corona-Pandemie betreffen gefährdete Gruppen in besonderem Mass. Es sind dies vor allem bereits vor Ausbruch von COVID-19 stärker Konsumierende sowie Personen, die Alkohol zur Selbstmedikation bzw. Stressregulierung und Vermeidung negativer Gefühle gebrauchen. Betroffen sind in der Mehrzahl Männer und Personen niedriger Bildungsschichten oder geringen Einkommens. Erschwerend ist, dass bei vielen wegen HomeOffice, Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit der Alltag weniger strukturiert ist und ein Teil der sozialen Kontrolle wegfällt.

Zahlen dazu (alle aus der Schweiz):

Alkohol: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-alkohol/

Illegale Drogen: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-illegale-drogen/

Internet/Bildschirmnutzung: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-internetnutzung/

Glücksspiel: https://coronavirus.suchtschweiz.ch/briefing-paper-geldspiele/

2- “Süchtige Menschen” werden von anderen als “schwache Personen” gesehen. Halten Sie diesen Ansatz für richtig? Welche Lösungswege bzw. Methoden können befolgt werden? Können an dieser Stelle die Bemühungen der Familie oder die Veränderung des Bildungs- und Ausbildungssystems ausreichen?

Die klassische Suchtpersönlichkeit gibt es meiner Meinung nach nicht. Vielmehr ist es eine Kombination von unterschiedlichen Faktoren, welche die Entstehung einer Sucht wahrscheinlich machen. Darüber hinaus hängt die Suchtentwicklung nicht nur vom Individium (psychologische und biologische Faktoren) und vom sozialen Umfeld bzw. der Gesellschaft ab, sondern auch von den Merkmalen der Substanz (z.B. Suchpotential der Substanz: Cannabis gering vs. Heroin hoch). Dabei ist es wichtig zu beachten, dass diese Faktoren nicht als Ursachen im Sinne eines Ursachen-Wirkungs-Mechanismus auftreten, sondern sich gegenseitig beeinflussen.

Beispiel: Eine Person mit einer depressiven Mutter und einem alkoholkranken Vater, die dadurch wenig Unterstützung und Präsenz durch die Eltern in der Kindheit erfahren hat (kaum schulische Förderung, kaum Lob durch die überforderten Eltern erhalten) und dadurch auch einen erschwerten Einstieg ins Berufsleben hatte, hat ein grösseres Risiko, eine Suchterkrankung (oder andere psychische Erkrankung) zu entwickeln. Das muss aber nicht heissen, dass nur Leute aus schwierigen Verhältnissen süchtig werden.

Viele Kinder sind betroffen: Rund 100’000 Kinder leben mit einem Elternteil, der von einem problematischen Konsum von Alkohol oder einer anderen Substanz betroffen ist. Wie viele weitere Kinder Eltern haben, welche Probleme mit illegalen Substanzen haben oder exzessiv Glücksspiel spielen, lässt sich gegenwärtig nicht einschätzen. Diese Kinder fühlen sich oft sehr verunsichert. Sie leiden unter Schuldgefühlen. Aus Scham und aus Loyalität zu den Eltern trauen sie sich nicht, sich jemandem anzuvertrauen. Zudem zeigen verschiedene Studien, dass Kinder aus alkoholbelasteten Familien ein bis zu 6 Mal höheres Risiko haben, selbst in eine Abhängigkeit zu geraten oder andere psychische Erkrankungen zu entwickeln. Fachpersonen im sozialen, erzieherischen oder medizinischen Umfeld können in ihrer beruflichen Rolle eine wichtige Aufgabe übernehmen. Mit entsprechender Unterstützung können diese Kinder Schutzfaktoren aufbauen, Risikofaktoren abbauen und möglichst unbeschadet aus dieser schwierigen Situation hervorgehen. Mehr Infos unter: https://www.suchtschweiz.ch/suchtbelastete-familien/

3- Wann sollten wir “Computerspiele” als Sucht einstufen und welche Behandlung gibt es, um sie loszuwerden?

Wann jemand Computerspielsüchtig ist und wie man im Zeitalter der Digitalisierung achtsam mit Medienkonsum umgeht, wird uns in Zukunft stark beschäftigen. Kann man bei intensiver Mediennutzung von «Abhängigkeit» oder «Sucht» sprechen? Manche Menschen verlieren die Kontrolle über ihre Mediennutzung. Sie können nicht mehr ohne sie auskommen. Die Symptome, die sie erleben, ähneln den Symptomen einer Alkohol- oder Tabakabhängigkeit. Der Begriff «Abhängigkeit» sollte aber mit Vorsicht verwendet werden. Es gibt bisher keine Einigkeit unter Wissenschaftlern über eine Definition oder über die genaue Diagnose. Deswegen sprechen wir eher von «problematischer Nutzung» oder von «exzessiver Nutzung». Im Juni 2018 fügte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) der Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD-11) das Störungsbild «gaming disorder» hinzu (sinngemäss: Störung, gekennzeichnet durch exzessives Gamen). Die problematische Nutzung des Internets kann jedoch auch mit anderen Dingen zusammenhängen, etwa mit sozialen Netzwerken, Pornografie, Shopping etc. Auch ich selber habe einige Klient_innen verschiedener Altersstufen in meiner Beratung. Die Grundlagen der Beratung und Therapie ist an den Klienten angepasst, es ist aber eine Spezialisierung von Vorteil: Die Mechanismen von Gaming, die Kenntnis, welche Spiele was für Skills benötigen, welche Inhalte für wen wie wichtig bzw. süchtig machend sind, ist zentral.

4- Kann es einen Zusammenhang zwischen der Zunahme der “Sucht” und der Unsicherheit gegenüber der Zukunft geben?

Eine Sucht resultiert meist aus einer ungünstigen Copingstrategie: Angst vor unangenehmen Gefühlen, die ich wegmachen will und wie gelingt das? Durch zB Alkohol. Und deshalb: Unsichere Zeiten begünstigen einen Anstieg von Suchterkrankungen. Dieser Trend zeigt sich bei uns in der Beratung an einem Allzeithoch an Neumeldung für Suchtberatung

5- Kann der Drogenkonsum in einer Gruppe oder als “Gang”, als eine Art Reaktion auf bestehende Systeme und soziale Beziehungen angesehen werden?

6- Die Automatenabhängigkeit, eine Art von Spielsucht, hat erheblich zugenommen. Die Menschen investieren ihre Ersparnisse darin. Wie kann das behandelt werden? Was sind die Ähnlichkeiten und Unterschiede mit anderen Abhängigkeiten? Was können wir tun?

Auch Glücksspielsucht ist eine weitere Form von Verhaltenssüchten, die weit verbreitet ist. In der Suche nach Erfolg und Risiko steckt immer auch die Gefahr des Verlusts. Partnerschaft, Arbeitsplatz, die gesamte Lebensgrundlage stehen dann wortwörtlich auf dem Spiel. Die Zunahme der Spielsucht sehe ich aber nicht bei den Automaten, sondern viel eher bei den Online (Sport-)wetten. Bei der Behandlung gelten aber dieselben Regeln wie bei allen Vorgehensweisen der Suchttherapie: Der Anfang muss beim Betroffenen selbst liegen: Nur wenn dieser motiviert ist, etwas zu ändern, gelingt eine Behandlung. Unsere Aufgabe liegt genau da: Wir begleiten den betroffenen und seine Angehörigen in diesem Prozess, der meist von Ambivalenzen (soll ich aufhören oder nicht?) geprägt ist.

7- Zeigt Alkohol die wahre Persönlichkeit der Person? Beispielsweise; seine Tendenz zur Gewalt

In Vino Veritas? Alkohol wirkt bei jedem unterschiedlich, aber es stimmt, dass die Wirkung enthemmend ist. Der Zusammenhang zwischen Gewalt und Alkoholkonsum zeigt sich klar auch in der Statistik der Fälle häuslicher Gewalt. Die Dualproblematik häusliche Gewalt und Alkohol kommt gemäss einer Studie (2013) in allen soziokulturellen und -strukturellen Milieus und Altersgruppen vor, unabhängig von soziodemografischen Merkmalen. Für von häuslicher Gewalt Betroffene kann übermässiger Alkohol-, Medikamenten oder Drogengebrauch eine Strategie sein, um erlittene Gewalt auszuhalten oder die Angst vor erneuter Gewalt zu mildern. Bislang liegen wenige Studien vor, die die Dualproblematik in Familien mit Kindern thematisieren, ebenso sind die Auswirkungen von häuslicher Gewalt und Alkoholsucht kaum untersucht. Das Miterleben von Gewalt zwischen den Eltern und das Aufwachsen in einer Familie mit Alkoholabhängigkeit eines oder beider Elternteile führt gemäss einer Studie von Kindler (2002) zu vergleichbaren Beeinträchtigungen: Sowohl Gewalt- wie auch Alkoholprobleme wirken sich negativ auf die kognitive, soziale und gesundheitliche Entwicklung von Kindern aus. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen sind zudem einem erhöhten Risiko ausgesetzt, später selbst Gewalt auszuüben oder Opfer zu werden oder eine Abhängigkeitserkrankung zu entwickeln. Alkoholkonsum kann aber nicht als eigentliche Ursache von Gewalt interpretiert werden. Vielmehr muss er als Faktor verstanden werden, der Gewaltbereitschaft zulassen oder erhöhen kann, dh Suchtmittelmissbrauch oder Sucht sind keine ausreichenden Bedingungen für das Entstehen von häuslicher Gewalt

8- Kann ein Cannabis- oder Heroinsüchtiger die Sucht vollständig loswerden? (In 4-5 Jahren)

Das kann man so nicht pauschal beantworten. Auch hier verweise ich auf das Biopsychosoziale Modell, wo keine Person gleich ist. Sucht ist ein Kontinuum. Sie loszuwerden, ein Prozess, und je nachdem, wie stark die Suchterkrankung und die damit verbundenen psychischen und physischen Leiden sind, kann eine Sucht jemand das ganze Leben begleiten. Andere finden einen Ausweg durch einen „Schaltermoment“, einem Ereignis, das einem aufzeigt: Jetzt ist es höchste Zeit, mein Leben zu ändern.

9- Warum ist das Loswerden der Heroinsucht schwieriger als die Cannabissucht?

Heroin hat ein sehr hohes Suchtpotential, da es sehr schnell körperlich abhängig macht. Heroin hat ein extrem hohes Abhängigkeitspotenzial und kann zu psychischer und körperlicher Abhängigkeit führen. Die Rückfallgefahr nach einem Entzug ist bei Heroinabhängigkeit gross, besonders wenn die Betroffenen ins Drogenmilieu zurückkehren.

Der Konsum von reinem Heroin hat nur geringe körperliche Folgen. Es ist vor allem das verunreinigte Heroin des Schwarzmarktes, das längerfristige körperliche Schädigungen verursacht. Zusätzlich können unsachgemässe oder unhygienische Injektionen Blutvergiftungen und Abszesse verursachen. HIV-Infektionen, Leberinfektionen (Hepatitis B und C) und Mangelerkrankungen sind durch die Lebensumstände (schlechte Injektionshygiene, Spritzentausch, Prostitution, mangelhafte Ernährung) bedingt. Heroinkonsum birgt das Risiko eines akuten Todesfalls durch Überdosis oder eines allergischen Schocks. Beigemischte Streckstoffe oder die Kombination von Heroin mit anderen Substanzen (z.B. Kokain, Cannabis, Alkohol und Beruhigungsmitteln) tragen häufig zu allergischen Schocks sowie Atem- und Kreislaufdepressionen als Todesursache bei.

Die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen des Cannabiskonsums sind weitgehend unbekannt. Cannabisprodukte können eine psychische Abhängigkeit verursachen, die sich im Gefühl ausdrückt, nur noch mit der Droge «gut drauf» sein zu können.

10- Wie sollte die Familie eines Süchtigen sich verhalten? Was sollte sie tun, um der Person zu helfen?

Angehörige sind bei einem Suchtproblem immer mitbetroffen und leiden oft sehr darunter. Einen betrunkenen Freund auf seinen Alkoholkonsum anzusprechen braucht Mut – kann aber ein wichtiger Schritt zur Veränderung sein. Es ist wichtig, seine Sorgen, Wünsche und Beobachtungen zu äussern und Vorwürfe oder Vermutungen zum Konsumverhalten zu vermeiden. Oftmals sind Gespräche mit Süchtigen nicht einfach und bringen nicht sofort das Erwünschte. Wir begleiten und beraten viele Angehörige, die etwa 30% unserer Klient_innen ausmachen. Gut ist es auch, nachzufragen, ob der Betroffene Unterstützung braucht. Vielfach nehmen Betroffene jedoch keine Hilfe an – Angehörige fühlen sich „hilflos“. Wir zeigen Ihnen Unterstützungsmöglichkeiten auf, welche bevormundende oder suchtbegünstigende Muster vermeiden.

Es gibt leider keine Garantie, dass Angehörige das Verhalten der von Sucht betroffenen Person von heute auf morgen in die gewünschte Richtung beeinflussen können. Das kann für nahestehende Personen sehr belastend sein. Viele Angehörige haben vergessen, auf sich selbst zu schauen: Was tut Ihnen gut? Auf welche Aktivitäten haben sie Lust? Was haben sie früher gerne gemacht? Angehörige haben das Recht, Ihr Leben zu geniessen und ein Leben neben dem Suchtproblem zu führen. Wir helfen den Angehörigen dabei, die eigenen Bedürfnisse wieder stärker wahrzunehmen.

11- Warum widersetzt sich der Süchtige der Behandlung? Könnte seine Akzeptanz bedeuten, dass er die Sucht vollständig loswerden kann? Was sollte die Familie in den Behandlungsakzeptanzprozessen tun?

Sechs unterschiedliche Stufen, basierend auf dem Transtheoretischen Modell (Prochaska/DiClemente) durchläuft ein suchtkranker Mensch üblicherweise, wenn er versucht, sich aus der Sucht zu befreien. Die Stufen heißen: (1) Absichtslosigkeit, (2) Absichtsbildung, (3) Vorbereitung, (4) Handlung, (5) Aufrechterhaltung und (6) Stabilisierung. Zu jeder dieser Stufen kann die Suchtberatung ein spezifisches und einzigartiges Angebot anbieten. Ab Stufe 2 kann eine Verhaltensänderung möglich werden. Die Akzeptanz (ok, ich stimme zu, ich habe ein Problem) ist ein wichtiger Faktor, der aber auch instabil sein kann.

12- Warum lügen Süchtige so oft?

Wenn man unentwegt entgegen der eigenen Versprechungen gegenüber seiner Lieben konsumiert und sich selbst dafür schämt, Angst hat und eigentlich lieber nicht man selbst sein will, kommt es zu einer tragischen Zwickmühle. Der einzig scheinbare Ausweg an der Stelle ist eine Lüge und der weitere Konsum, der das Leid für einen Augenblick in die Ferne verdrängen kann. Doch letztendlich muss sich jeder zwischen der Scheinwelt des Konsums und der Realität entscheiden.

13- Ist es eine Krankheit zu lügen? Kann sie behandelt werden?

Lügen ist zunächst einmal ganz normal. Jeder lügt hin und wieder: Um einer Strafe zu entgehen, einen Vorteil zu erlangen oder um jemanden nicht zu enttäuschen oder zu beeindrucken. Gewohnheitsmäßiges Lügen geht meist einher mit Persönlichkeitsstörungen wie Narzissmus. Ursache ist ein Defekt der neuronalen Verbindungen, die uns Mitgefühl und Empathie empfinden lassen. Narzissten, Soziopathen und Psychopathen haben ein Empathiedefizit. Wem es egal ist, was andere Menschen denken oder fühlen, dem macht es auch nichts aus, zu lügen. Schlechtes Gewissen kommt hier nicht auf. Eine Prognose erscheint mir aufgrund der Erkrankung und der fehlenden Krankheitseinsicht eher schlecht.

14- Können hohe Erwartungen der Familie an das Kind und das unzureichende Gefühl des Kindes auf diese Erwartung zur Sucht führen?

Diese Frage kann ich nicht kurz und bündig beantworten, da gäbe es zu viel, was ich sagen möchte. Ursachen für eine Suchtentstehung sind so vielseitig; die oben genannten Faktoren sind einige (meines Erachtens zentrale) Aspekte davon.

15- Stimmt es, dass die Süchtigen im Allgemeinen außerhalb der “Norm” liegen und sich im System nicht zurecht finden können und aus diesem Grund diesen Weg gehen? (Zum Beispiel: Hohe Intelligenz, hyperaktives oder langsames Verständnis, stark emotionale oder schüchterne usw.)

Hier sprechen wir also von den Faktoren des Individuums, die ein Auftreten einer Suchtkrankheit begünstigen. Dazu gehören z.B. ungenügende Stressbewältigungsstrategien, geringe Konfliktfähigkeit, schwaches Selbstwertgefühl oder die persönliche Lern- und Lebensgeschichte. Es stimmt, dass Personen mit ADHS (Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung) zb ein grösseres Risiko haben, eine Suchterkrankung zu entwickeln, vor allem dann, wenn diese Störung spät oder gar nicht erkannt wurde.

16- Gibt es schließlich Punkte, die Sie für wichtig halten und nennen möchten?

Wir (https://www.suchtberatung-ags.ch) arbeiten im Auftrag des Kantons Aargau und sind die Anlaufstelle bei Fragen rund ums Thema Sucht. Wir beraten zu Themen wie Alkohol, Medikamenten, Drogen oder auch bei Verhaltensabhängigkeiten wie Online-, Kauf- oder Sexsucht.

Wir sind Fachpersonen aus den Bereichen der Sozialen Arbeit und der Psychologie mit langjähriger Erfahrung und anerkannter Kompetenz in der Suchthilfe.

Finanziert werden wir durch öffentliche Gelder, Spenden und den Verkauf von Dienstleistungen. Wir sind politisch und konfessionell neutral.

Daha fazlası

İlgili

Close