KADINManşet

Mücadeleci geçmişimizden, geleceğimize bu 8 Mart köprü olacaktır!

Mücadeleci kadınlar olarak bu 8 Mart’a mücadele dolu bir yılı geride bırakarak geldik.

Bedenimize, emeğimize dair söz hakkımızı, yaşam hakkımızı da korumak için alanları terk etmedik. Kapitalist sisteme, faşizme, ırkçılığa, gericiliğe karşı birleşik kadın mücadelesini yükselttik. Dünya çapında direnen en ciddi dinamiklerden olduğumuzu artık bilmeyen yok! Arjantin, Polonya gibi ülkelerde kürtaj yasağı koymak isteyen devletlere geri adım attırırken, Polonya’da grev hakkımızı da kullandık. Türkiye’de İstanbul Sözleşmesi’ni geri çekmek isteyen faşizme, geri adım attırdık.

Bu 8 Mart’ta da, dünya çapında derinleşen bedenimizin ve emeğimizin sömürüsüne tepkimizi, eşdeğer işe eşit ücret talebimizi haykıracak, üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Dünya çapında karşılığı ödenen ve ödenmeyen emeğimizle, kadınları greve çağırıyoruz. Kadın grevi, taleplerimizi almanın bir aracı olduğu kadar, enternasyonal mücadelemizde de bizleri birleştiriyor.

Bu 8 Mart’ta

*Kadın katillerini, taciz ve tecavüzcüleri koruyan erkek hukuk düzenini sürdüren yasalar kaldırılsın!

*Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinin çoğunun dahi yasalarında olan, eşit işe eşit ücret yasası, pratikte uygulanmamaktadır. Eşdeğer iş yapan kadınla erkeğin, göçmen kadınla ülkenin vatandaşı olan kadının eşdeğer işe aynı ücreti almadığı bilinen bir gerçek. Eşdeğer işe eşit ücret en doğal hakkımızdır. Yasa hayata geçirilsin!

*Kapitalistler, krizleri derinleştikçe aileyi kutsamayı sürdürdüler, bakanlıklarının adını dahi Aile Bakanlığı yaptılar. Biz ise, cinsiyet eşitsizliğini daha derinden yaşıyoruz. Aile Bakanlığı yerine Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı kurulsun!

*Kadınların kürtaj hakkının önündeki tüm engeller kaldırılsın. Kürtaj hakkı, kadının bedeni üzerindeki söz hakkıdır, engellenemez, yasaklanamaz! Başta Almanya’daki 218 ve 219a kürtaj yasası olmak üzere, kürtajı sınırlayan veya engelleyen bütün yasalar kaldırılsın.

*Pandemi koşullarında görünmeyen ev içi emeğimizin sömürülmesi daha da arttı. Online eğitime geçen çocuklarımıza öğretmen, hasta ve yaşlılarımızın bakımında hastabakıcı, köreltici ev işlerinde hizmetliyiz. Görünmeyen ev içi emeğin görülmesini, devlet tarafından ücretlendirilmesini istiyoruz!

*”Bir kişi daha eksilmeyeceğiz!” diyerek; kadın cinayetlerine, taciz ve tecavüzlere, çocuk istismarına, LGBTİ+ bireylere yönelik nefret cinayetlerine karşı direnişimizi sürdüreceğiz.

*İstanbul Sözleşmesi, bütün imzacı ülkelerde eksiksiz uygulansın!

8 Mart’da erkek egemen kapitalist sisteme, faşizme, ırkçılığa ve gericiliğe karşı taleplerimizi haykıralım!

Biz kadınlar özgürlüğümüzü kazandığımız bir dünya hayal edelim. Kapitalist sistem ancak o zaman yok saydığı varlığımızın kendisini silip süpüreceğini görür.

Kadınlar Birlikte Güçlüyüz!
Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz!

Kadın Gözüyle

Daha fazlası

İlgili

Close