DÜNYAManşet

ADGB Düsseldorf eylemine çağırıyor

ADGB Kürdistan’daki işgale karşı Düsseldorf’da yapılacak eylemle ilgili bir açıklama yaptı

İŞGAL SALDIRILARINA KARŞI AVRUPA’DA MÜCADELEYİ YÜKSELTELİM !
AKP MHP faşist bloğunun KDP ve Irak Hükümeti ile anlaşarak ABD ve AB burjuva devletlerinin de
onayını alarak başlattığı Başur Kürdistan’a yönelik işgal saldırıları 17 Nisan’dan beri
sürdürülüyor.Tüm teknik olanakların seferber edilerek havadan, karadan devam eden saldırılarda
kimyasal silahlar da kullanılarak sivil halk da katledilmektedir. Şimdilerde ise saldırının menzili
Rojava ve Şengal’i de içine a larak genişletiliyor.

Siyasi ve ekonomik kriz içerisinde çaresizleşen AKP MHP faşist bloğu sadece Kürdistan’a yönelik
saldırganlığı tırmandırmıyor aynı zamanda işçi ve emekçilere, tüm ezilenlere yönelik saldırıları da
arttırıyor. Gözaltı tutuklama saldırı ları, HDP’ye yönelik saldırılar ve kapatma davası sürdürülüyorken
kadın katillerine ödül gibi cezalar veriliyor. Sansür yasaları çıkarılıyor, gazeteciler tutuklanarak mezar sessizliği yaratılmaya çalışılıyor. CHP, İyi Parti ve tüm devlet erkanı bu saldırıl ara sessiz kalarak onaylıyor.

İki aya yakın bir zamandır devam eden bu kapsamlı saldırılarda tüm dünyanın gözlerinin önünde
kimyasal silahlar da kullanılarak savaş suçu işlenmektedir. Sivil halkın yaşadığı köy ve kentler de bu
saldırının hedefi yapılmaktad ır.İşlenen bu insanlık suçu karşısında Uluslar arası insan hakları
örgütleri, kurulları da büyük bir sessizlikle içerisindedir.

Büyük bir siyasi kriz içerisinde olan AKP MHP faşist bloğu sürdürdüğü işgal saldırılarında gerillanın
olağan üstü direnişi nedeniyle çokça kayıp vermiş ve istediği sonucu alamamıştır.

Başur işgalinden istediği sonucu alamayan Faşist Saray diktatörlüğü saldırının menzilini Rojava’ya
yayarak genişletmeye çalışıyor.Bu nedenle Rojava’da şuan işgal saldırısı tehdidi altındadır.
ADGB bileşenleri olarak bu mücadeleye omuz vererek Türk Devletini bulunduğumuz her yerde
teşhir etmeliyiz. Avrupa’da yaşayan yerli, göçmen tüm emekçileri, enteryonasyonalistleri işgal ve
ilhak saldırılarına karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz.

25 Haziran’da işgal saldırılarına karşı DÜSSELDORF’ta yapılacak olan yürüyüş ve mitinge
katılmaya çağırıyoruz.

AKP MHP Faşist bloğunun işgal saldırılarının son bulması için birleşik mücadeleyi yükselterek
DÜSSELDORF eyleminde buluşuyoruz.

Sömürgeciler, işgal ciler yenilecek, direnen halklar kazanacak !

AVRUPA DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ ADGB

Daha fazlası

İlgili

Close