GÖÇMEN EMEKÇİLERManşet

Alınterimizle buradayız! Tehlikeli olan biz göçmenler değil, ırkçılıktır!

Duisburg, Düsseldorf, Köln… Stikırlarımız Almanya sokaklarında

Hanau’da yaşanan ırkçı saldırı ve katliamın ardından Yaşanacak Dünya “Irkçı teröre son” “Göçmenler asalak değildir” “Alınterimizle buradayız” demeye devam ediyor..

hanau ırkçı saldırı hanau ırkçı saldırıhanau ırkçı saldırıhanau ırkçı saldırıhanau ırkçı saldırı

Alınterimizle buradayız! Tehlikeli olan biz göçmenler değil, ırkçılıktır!

Hanau’da gerçekleşen göçmen katliamı tekil bir olay değildir!

Ruh hastası bir ırkçının marifeti olarak da görülemez!

Alman düzen partilerinin (CDU ve FDP) Thüringen’de ırkçı AfD ile kolkola girmeleriyle Hanau katliamı aynı zincirin iki halkasıdır. İkisinin temelinde de yabancı düşmanlığı vardır.

Bu düşmanlık yıllardan beri Alman burjuvazisi tarafından kışkırtılmakta, Alman devleti tarafından kollanmaktadır.

Irkçılar göçmen emekçilerin “Almanya’nın kanını emen asalaklar” olarak görüyorlar. “Almanların sırtından geçindiklerini” iddia ediyorlar. Alman tekelci burjuvazisinin azami kâr hırsından kaynaklanan sosyal yardım kısıtlamalarının, işsizliğin, yoksulluk artışının sorumlusu gözüyle bakıyorlar

Gerçekte ise tam tersi söz konusudur.

Almanya ekonomik gücünü ve refahını göçmen emekçilere borçludur!

1960 sonrasının “Alman mucizesi” ucuz göçmen emeği sayesinde gerçekleşmiştir!

Maden çıkarımı, metal, kimya, çöpçülük gibi en tehlikeli ve en kirli işleri yıllarca göçmen işçiler yapmıştır!

Almanya’da kazandıklarını Almanya’da yatırıma çeviren göçmen küçük esnafların ödedikleri vergiler yüzmilyarlarca euroyu bulur!

Irkçı katilin Hanau’da öldürdüğü gençlerden birinin dedesi yol yapım işçisiydi. Hanau’nun yollarını ve kaldırımlarını yapanlar arasındaydı. O yollara ve kaldırımlara alınterini döktü.

Onun için kimse göçmen emekçileri küçük görüp aşağılayamaz! Kuşaklar boyu Almanya’da çalışıp alınteri dökmüş, Alman ekonomisine kan ve can vermiş göçmen emekçileri “asalaklar” olarak damgalayamaz!

Irkçılık ve faşizm, Alman işçiler ile göçmen işçileri birbirine düşman etmeye çalışan bir kama gibidir! Göçmen olsun Alman olsun işçileri parçalamaya yönelik bu oyuna gelmeyelim!

Göçmen emekçiler olarak biz kuşaklar boyu buradayız, artık buralıyız! Buradaki toplumun, Alman işçi sınıfının ayrılmaz parçasıyız! Bizi bölmek isteyenlere izin vermeyelim. Tam tersine, birleşelim!

Birleşerek, örgütlenerek faşizme ve ırkçılığa karşı mücadeleyi büyütelim!

Bunu başarırsak işte o zaman dünyamız daha yaşanılır olacak!

Irkçı teröre son! Faşizme karşı hep birlikte!

Tehlikeli olan biz değiliz, tehlikede olan biziz!

Göçmenler asalak değildir! Alınterimizle buradayız!

İşsizliğin nedeni biz değiliz, biz de işsiziz!

***

Wir sind mit unserer Arbeitskraft hier! Was gefährlich ist, sind nicht wir Migranten, sondern Rassismus!

Das Massaker in Hanau ist kein Einzelfall!

Es kann auch nicht als ein Akt eines psychisch kranken Rassisten angesehen werden!

Der Zusammenschluss der CDU und FDP mit der AfD in Thüringen sind gleichzusetzen mit dem Massaker in Hanau. Beides sind Ringe in der Kette des Rassismus!

Auf der Grundlage von beiden sind Fremdenfeindlichkeit.

Diese Feindseligkeit wird seit vielen Jahren von der deutschen Bourgeoisie provoziert und vom deutschen Staat gedeckt.

Rassisten sehen immigrierte  Arbeiter als „Schmarotzer, welche auf Kosten der Deutschen leben„. Für die Arbeitslosigkeit und die Armut, die sich wahrheitsgemäß aus dem maximalen Gewinnziel der deutschen Monopolbourgeoisie ergeben, werden die Migranten verantwortlich gemacht.

Deutschland verdankt seine wirtschaftliche Stärke und seinen Wohlstand den Arbeitsmigranten!

Das “deutsche Wunder” nach 1960 wurde dank billiger Arbeitsmigranten verwirklicht!

Arbeiter mit Migrationshintergrund haben jahrelang die gefährlichsten und verschmutztesten Arbeiten wie Minengewinnung, Metall, Chemie und Müll ausgeführt!

Die Steuern, die von Kleinhändlern mit Migrationshintergrund gezahlt werden, die ihre Einnahmen in Deutschland erzielen und in  Investitionen  umwandeln, belaufen sich auf Hunderte von Milliarden Euro!

Der Großvater eines der in Hanau ermordeten Jugendlichen war im Tiefbau der Stadt tätig und hat viele der Straßen errichtet, auf denen nun sein Enkel und viele andere unschuldige Jugendliche ermordet wurden.

Aus diesem Grund kann niemand diese Arbeiter verachten! Diese Arbeiter, die seit Generationen ihr Schweiß und Blut für die deutsche Wirtschaft vergossen haben, können nicht als „Parasiten“ abgestempelt werden!

Rassismus und Faschismus sind ein Gift, das versucht, deutsche Arbeiter und Arbeitsmigranten zu verfeinden! Lasst euch nicht auf das Spiel ein, welches darauf abzielt, Hass zwischen den Arbeitern zu schüren, egal ob Einwanderer oder Deutsche!

Als Arbeitsmigranten sind wir seit Generationen hier, wir sind ein Teil Deutschlands! Wir sind ein fester Bestandteil der Gesellschaft, der deutschen Arbeiterklasse! Lassen wir nicht zu, dass man uns spaltet! Im Gegenteil, lasst uns vereinen!

Lasst uns den Kampf gegen Faschismus und Rassismus vereinen und organisieren!

Erst, wenn wir dies erreichen, wird unsere Welt lebenswerter!

Stoppt den rechten Terror! Alle zusammen gegen den Faschismus

Die Rassisten sind die Parasiten; Wir sind Arbeiter! Wir sind mit unserer Arbeitskraft hier!

Wir sind nicht gefährlicher; sondern wir sind in Gefahr!

Wir sind nicht die Ursache der Arbeitslosigkeit; denn sind wir arbeitslos!

https://www.facebook.com/Stoppt-den-rechten-Terror-108541674085316/

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close