İŞÇİ SINIFIManşet

Ford fabrikası önünde 1 Mayıs çağrıları..

Yaşanacak Dünya, Alınteri ve Kadın Gözüyle imzalı 1 Mayıs bildirileri Ford işçilerine ulaştırıldı

Almanya’nın Köln kentinde binlerce işçinin çalıştığı Ford fabrikasında, Yaşanacak Dünya, Alınteri ve Kadın Gözüyle imzalı 1 Mayıs bildirileri dağıtıldı.

Vardiya değişimi sırasında içeri giren-çıkan değişik uluslardan çok sayıda işçi 1Mayıs çağrılarını ellerine alarak teşekkürlerini iletti..

Almancasının ve Türkçesinin yer aldığı -Yaşanacak Dünya ve Alınteri imzalı- bildiride şöyle denildi:

Auf die Straßen am 1. Mai!

Der 1. Mai ist ein Symbol für den Kampf, den die Arbeiterklasse in Einheit und Solidarität führt.

Der 1.Mai ist die Anhäufung eines historischen und internationalen Kampfes des internationalen Proletariats.

Es ist Zeit, den Kampf um unsere eigene Zukunft in starker Solidarität auszubauen!

Die Corona– Pandemie, die die Menschheit weltweit bedroht und immer noch ungelöst ist, hat den Kapitalismus entlarvt. Es offenbarte sich die Tatsache, dass anstelle der Pandemie, der Kapitalismus, der von ihr außer Gefecht gesetzt wurde, sie als Entschuldigung für seine Angriffe auf Arbeiter benutzte.

Corona ist ein Virus und der Kapitalismus eine Pandemie, die tötet.

Mit der Pandemie, die schon länger als ein Jahr andauert, gab es in vielen Bereichen des sozialen Lebens Veränderungen. Angst, insbesondere Zukunftsangst, Verarmung, Gewalt … Aber das Einzige, was sich nicht ändert, ist das Streben der Chefs nach Profit.

Hunderttausende von Euros wurden an die Chefs verteilt, trotz der niedrigsten Lohnerhöhungen bei Tarifverträgen in diesem Jahr. Doch Fabriken werden nicht geschlossen und Arbeiter/innen werden an die Arbeit geschickt, obwohl die Fabriken zu einem Covid-Zuhause geworden sind.

Während der Pandemie wurden Millionen Arbeiter/innen nicht nur zur Kurzarbeit gezwungen, sondern sogar entlassen. Unter dem Namen der Vorsichtsmaßnahme, wurden die Menschen zur “Home-Office” geleitet und gleichzeitig gezwungen auf ihre Kinder aufzupassen. Frauen waren von dieser Situation am stärksten betroffen. Frauen waren die Ersten, die entlassen wurden. Auch hier waren Frauen am stärksten von häuslicher Gewalt betroffen.

Die Bourgeoisie und ihr Staat brachen das Gesundheitssystem infolge einer Sparpolitik in Krankenhäusern zusammen. Doch selbst in der Impfstudie zeigt die ganze Welt immer noch eine schreckliche Unbeholfenheit.

Die Wut der Arbeiterklasse und Frauen gegen den Kapitalismus wächst, da sie die zunehmende Ausbeutung des Kapitalismus mit all seiner Nacktheit erleben. Streiks und Widerstände auf der ganzen Welt nehmen ebenfalls zu. Daher muss dieser 1. Mai ein Tag sein, an dem wir unsere Forderungen gegen den Kapitalismus auflisten, unsere Klassenhaltung gegenüber der Klasse vorbringen und unseren zukünftigen Verlauf des Kampfes ausrufen werden.

Der Kapitalismus veränderte nicht nur das Klima und die Natur der Erde, sondern sah darin eine Quelle von Geld und Reichtum, die ausgebeutet werden sollte. Das hat natürlich Konsequenzen. Die Bäume blühten nicht nur mitten im Winter, sondern es wurden auch viele Arten von Bakterien und Viren aktiv! Daher war COVID-19 weder das Erste noch wird es das Letzte sein, was uns widerfährt. Die Menschheit wird weiterhin solchen Bedrohungen ausgesetzt sein, wenn der Kapitalismus nicht von der Bühne der Geschichte verbannt wird!

Lasst uns unsere wachsende Wut am 1.Mai auf den Straßen zeigen! Unsere Wut gegen den Kapitalismus, der für die verheerenden Folgen der Pandemie verantwortlich ist und gegen die Bourgeoisie, die versucht, die Schuld der Wirtschaftskrise in die Schuhe der Arbeiter zu schieben!

Lasst uns, wo immer wir sind, gemeinsam die „Internationale“ Hymne mit Millionen singen und unsere Forderungen ausrufen!

Wir sagen:

-3 Wochen vollständige Schließung und Bezahlung aller Löhne!

– Wir fordern die Arbeiter auf, die Verbote/Regelungen, die zum Tod führen, nicht anzuerkennen!

-Das Gesundheitssystem soll verbessert und ausnahmslos jeder soll geimpft werden !

Der Kapitalismus ist die „Krankheit“, das Heilmittel ist im Sozialismus!

Es lebe der 1. Mai!

****

1 Mayıs’ta alanlara!

1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin, birlik ve dayanışma içerisinde büyüttükleri mücadelenin simgesidir.

Uluslararası proletaryanın ve emekçilerin tarihsel ve enternasyonal mücadele birikiminin kendisidir 1 Mayıs.

Tam da bugün, kendi geleceğimiz için güçlü bir dayanışma içerisinde mücadeleyi büyütmenin zamanıdır!

Dünya çapında insanlığı tehdit eden ve hala çözülemeyen Koronavirüs salgını kapitalizmin maskesini düşürdü. Pandemiden ziyade, onun karşısında aciz kalan, aynı zamanda onu işçilere yönelik saldırılarında bahane olarak kullanan kapitalizmin öldürdüğü gerçeği her alanda kendini gösterdi.

Korona bir virüs kapitalizm öldüren bir salgındır!

Bir yılı aşkındır süren pandemi ile toplumsal yaşamın bir çok alanında farklılaşmalar yaşandı. Korku, gelecek kaygısı, yoksullaşma, şiddet… Fakat tek değişmeyen şey patronların kar hırsı.

Bu yıl yapılan TİS sözleşmelerinde en alt seviyede yapılan ücret artışlarına rağmen patronlara yüzbinlerce euro aktarıldı. Öte yandan, Covid yuvası haline gelmelerine rağmen fabrikalar kapatılmıyor, işçiler işe koşuluyor.

Pandemi sürecinde milyonlarca işçi ve emekçi kısa çalışmanın ötesinde işten çıkartıldı.

Önlem adı altında insanlar “Home-ofis“ çalışmalarına yönlendirildi, üstelik çocukların bakımlarını yüklenmek zorunda bırakıldılar. Bu durumdan kadınlar daha fazla etkilendi.

İlk işten çıkartılanlar kadınlar oldu. Ev içi şiddette en çok etkilenen yine kadınlar oldu.

Burjuvazi ve devleti, hastanelerde tasarruf politikası sonucu, sağlık sistemi çöktü. Bununla birlikte aşılama çalışmasında bile tüm dünya hala korkunç bir beceriksizlik sergiliyorlar.

Kapitalizmin derinleşen sömürüsünü tüm çıplaklığı ile yaşayan sınıf ve emekçilerin, kadınların kapitalizme öfkesi de büyüyor. Dünya çapında grev ve direnişleri de büyütüyor. Bundan dolayı bu 1 Mayıs kapitalizme karşı taleplerimizi sıralayacağımız, sınıfa karşı sınıf tavrımızı ortaya koyarak, gelecek mücadele rotamızı da haykıracağımız bir gün olmak zorunda.

Kapitalizm yerkürenin iklimini ve doğasını değiştirmekle kalmadı onu sömürülecek bir para ve refah kaynağı olarak gördü. Bunun da sonuçları oluyor elbet. Kış ortasında sadece ağaçlar çiçek açmadı pek çok bakteri ve virüs türü de harekete geçti! Bu nedenle COVİD-19 ne ilkti ne de son olacak. Kapitalizm tarih sahnesinden def edilmeden, insanlık bu tür tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecek!

Pandeminin yıkıcı sonuçlarının sorumlusu kapitalizme, ekonomik krizin faturasını emekçilere kesmeye çalışan burjuvalara karşı büyüyen öfkemizi 1 Mayıs’ta alanlara çıkarak gösterelim. Bulunduğumuz her yerde Enternasyonal marşını milyonlarca ses olup taleplerimizi haykıralım!

– 3 hafta tam kapansın ve işçilerin ücretleri ödensin diyoruz!

– İşçileri ölüme sürerken geçerli olmayan yasakları tanımamaya çağırıyoruz!

– Sağlık sistemi düzeltilsin ve istinasız herkese aşı yapılsın diyoruz!

Yaşasın 1 Mayıs! ‘Hastalık’ kapitalizmdir, çare sosyalizmde!

Kadın Gözüyle imzalı bildiri ise şöyle:

1 Mayıs’ta Alanlara!

1 MAYIS, işçi sınıfı ve emekçilerin birlik ve dayanışma içerisinde sınıf mücadelesini büyüttükleri gündür.

Tüm dünyada insanlığı tehdit eden pandemi kapitalizmin cilalı maskesini düşürdü. Covid-19’dan ziyade, pandemi karşısında aciz kalan, virüsü işçi ve emekçilere yönelik saldırılarda, mücadeyle kazanılan hakların gaspında bahane olarak kullanan kapitalist sistem her alanda kâra dayalı vahşi yüzünü gösterdi.

Korona bir virüs kapitalizm öldüren bir salgındır!

-İşten atılmalarda kapının önüne ilk konan ezilenlerin ezileni kadınlar ve LGBTİQ+’lar oldu, eşit işe eksik ücret alan bizler daha da yoksullaştık.

– İnsani temel ihtiyaçların karşılandığı sektörlerde yoğunluklu çalışan bizler, ek ödemesiz, daha fazla çalışarak ve virüse karşı savunmasız bırakılarak tehlikeye açık hale getirildik.

– Evden çalışma, performans ölçümleri adı altında mobbing uygulamasına maruz kalmamıza neden oldu. Ücretsiz olarak fazla çalışmaya, ev içi emekte fazladan sorumluluk almaya zorlandık. Çocukların öğrenimi, bakımı ve eğitimiyle ilgilenmeye mecbur bırakılarak psikolojik ve ekonomik olarak daha fazla tükendik.

– En güvende olmamız gereken mekanlar olan evlerimiz fiziksel-psikolojik şiddete en fazla maruz kaldığımız mekanlar haline geldi. Bizlerin ve çocukların “fiziksel-psikolojik bütünlüğü korumak”la yükümlü kurumlar ev içi şiddeti önemsizleştirerek bu yolu açtı. “Evde kal!” sloganı bizi evlerde öldürdü!..

Biliyoruz ki insan ve doğayı kâr hırsı için fütursuzca talan eden kapitalist sistemde yeni salgınlar, hak gaspları, açlık, savaş, doğa katliamları bitmeyecek. Çürümüş olan bu ataerkil kapitalist sistem varlığını sürdürmek için bizleri köleleştirmekte ısrarlı olacak.

Pandemi sürecinde dahi sokakları terketmeyen bizler büyüyen öfkemizle, taleplerimizi haykırmak, hakkımız olanı almak için 1 MAYIS’ta işçi emekçi kardeşlerimizle birlikte alanlarda olacağız!

Yaşasın 1 MAYIS!

Birlik, dayanışma, mücadele günü 1 MAYIS bizimdir!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!

Aşı insanlığın ortak malıdır, kar hırsı güdülemez!

Virüs yuvası üretim yerleri 3 hafta kapatılsın, ücretler tam ödensin!

Eşit işe eşit ücret!

İstanbul Sözleşmesi Uygulansın!

1 MAYIS’ta alanlara!

****

Auf die Strassen am 1.Mai

Der 1. Mai ist der Tag, an dem die Arbeiterklasse und die Arbeiter/innen den Klassenkampf in Einheit und Solidarität ausbauen.

Die Pandemie, die die Menschheit auf der ganzen Welt bedroht, hat die polierte Maske des Kapitalismus fallen lassen. Anstelle von Covid-19 Benutzte das Kapitalistische System, das Angesicht der Pandemie außer gefecht gesetzt war, das Virus als Entschuldigung für dieAngriffe auf die Arbeiter/innen, und die Use Usurpation der durch den Kampf erlangten Rechte zeigte sein wildes Gesicht, das auf Profit beruhte in jedem Bereich.

Das Corona ist eine Epidemie, aber der Kapitalismus ist ein Pandemie die Tötet!

Frauen und LGBTQ+ waren die ersten unterdrückten, die bei Entlassungen vor der Tür gesetz wurden. Wir wurden noch ärmer, weil gleiche Arbeit unterbezahlt war.

Wir, die intensiv in Sektoren arbeiten, in denen die humanitären Grundbedürfnisse gedeckt werden, sind einer Gefahr ausgesetzt, indem wir keine zusätzlichen Zahlungen leisten, härter arbeiten und sie für das Virus anfällig machen. Die Arbeit von zu Hause aus führte dazu, das wir unter den Namen leistungsmaßstabe Mobbing ausgesetzt waren. Wir mussten unbezahlte Überstunden machen und zusätzlich Verantwortung für Hausangestellte übernehmen.

Wir sind psychisch und wirtschaftlich erschöpfter geworden, weil wir gezwungen sind, uns um die die Fürsorge und Erziehung der Kinder zu Kümmern.

Unsere Häuser, in denen wir am sichersten sein sollten, sind zu Orten geworden, an denen wir am stärksten Physisch-psychische Gewalt ausgesetzt sind,“ Physisch-psychische Integrität“ von uns und unsere Kindern zu schützen, haben dies durch -ignorierung häuslicher Gewalt erreicht. Der Slogan hat uns in Häusern getötet. Wir wissen, das im Kapitalistischen System, das Mensch und Natur zum Wohle der Profits plündert, neue Pandemien, Rechtsverletzungen, Hunger, Krieg und Naturmassaker nicht enden werden . Dieses faule Patriarchalische Kapitalistische System wird darauf bestehen, uns zu versklaven, um zu überleben.

Wir, die auch während der Pandemieprozesses nicht die Strassen verlassen, werden am 1. Mai mit unseren werktätigen Schwestern und Brüdern auf die Strassen sein, um unsere Forderungen auszurufen und mit wachsender Wut das zu nehmen, was wir verdienen!

Es lebe der 1. Mai!

Der Tag der Einheit, der Solidarität und des Kampf gehört uns!

Es gibt kein Erlösung allein, entweder alle oder keine!

Impfstoff ist gemeinsame Eigentum der Menschheit, Ehrgeiz kann nicht motiviert werden!

Die Virennester Produktionsstätten sollten für 3 Wochen geschlossen sein, die Löhne solten vollständig bezahlt werden!

Gleiches Entgelt für Gleiche Arbeit!

Lasst das Istanbuler Konvention gelten!

Auf die Strassen am 1. Mai!

 

Daha fazlası

İlgili

Close