GÖÇMEN EMEKÇİLERMAKALELERManşet

Hanau’da gerçekleşen göçmen katliamı tekil bir olay değildir!

Alınterimizle buradayız! Tehlikeli olan biz göçmenler değil, ırkçılıktır!

Yaşanacak Dünya‘nın Hanau katliamı vesilesiyle çıkardığı bildiriye yer veriyoruz:

Alınterimizle buradayız! Tehlikeli olan biz göçmenler değil, ırkçılıktır!

Hanau’da gerçekleşen göçmen katliamı tekil bir olay değildir!

Ruh hastası bir ırkçının marifeti olarak da görülemez!

Alman düzen partilerinin (CDU ve FDP) Thüringen’de ırkçı AfD ile kolkola girmeleriyle Hanau katliamı aynı zincirin iki halkasıdır. İkisinin temelinde de yabancı düşmanlığı vardır.

Bu düşmanlık yıllardan beri Alman burjuvazisi tarafından kışkırtılmakta, Alman devleti tarafından kollanmaktadır.

Irkçılar göçmen emekçilerin “Almanya’nın kanını emen asalaklar” olarak görüyorlar. “Almanların sırtından geçindiklerini” iddia ediyorlar. Alman tekelci burjuvazisinin azami kâr hırsından kaynaklanan sosyal yardım kısıtlamalarının, işsizliğin, yoksulluk artışının sorumlusu gözüyle bakıyorlar

Gerçekte ise tam tersi söz konusudur.

Almanya ekonomik gücünü ve refahını göçmen emekçilere borçludur!

1960 sonrasının “Alman mucizesi” ucuz göçmen emeği sayesinde gerçekleşmiştir!

Maden çıkarımı, metal, kimya, çöpçülük gibi en tehlikeli ve en kirli işleri yıllarca göçmen işçiler yapmıştır!

Almanya’da kazandıklarını Almanya’da yatırıma çeviren göçmen küçük esnafların ödedikleri vergiler yüzmilyarlarca euroyu bulur!

Irkçı katilin Hanau’da öldürdüğü gençlerden birinin dedesi yol yapım işçisiydi. Hanau’nun yollarını ve kaldırımlarını yapanlar arasındaydı. O yollara ve kaldırımlara alınterini döktü.

Onun için kimse göçmen emekçileri küçük görüp aşağılayamaz! Kuşaklar boyu Almanya’da çalışıp alınteri dökmüş, Alman ekonomisine kan ve can vermiş göçmen emekçileri “asalaklar” olarak damgalayamaz!

Irkçılık ve faşizm, Alman işçiler ile göçmen işçileri birbirine düşman etmeye çalışan bir kama gibidir! Göçmen olsun Alman olsun işçileri parçalamaya yönelik bu oyuna gelmeyelim!

Göçmen emekçiler olarak biz kuşaklar boyu buradayız, artık buralıyız! Buradaki toplumun, Alman işçi sınıfının ayrılmaz parçasıyız! Bizi bölmek isteyenlere izin vermeyelim. Tam tersine, birleşelim!

Birleşerek, örgütlenerek faşizme ve ırkçılığa karşı mücadeleyi büyütelim!

Bunu başarırsak işte o zaman dünyamız daha yaşanılır olacak!

Irkçı teröre son! Faşizme karşı hep birlikte!

Tehlikeli olan biz değiliz, tehlikede olan biziz!

Göçmenler asalak değildir! Alınterimizle buradayız!

İşsizliğin nedeni biz değiliz, biz de işsiziz!

Yaşanacak Dünya

24 Şubat 2020

hanau saldırısıHanau katliamıHanau saldırısıHanau katliamı

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close