KADINManşet

Kadını, yaşamı, özgürlüğü savunma isyanını her yere yayacağız!

Kadına yönelik her türden şiddete karşı örgütlü, bilinçli, eylemli kadın mücadelemiz sınırları aşıyor.

25 Kasım’ı ‘Kadına Karşı Her Türlü Şiddete Hayır Günü’nü ‘savaşa, yoksulluğa ve erkek-devlet şiddetine’ karşı mücadelenin zirveleştiği bir süreçte karşılıyoruz.

25 Kasım, emperyalist kapitalizme, faşizme, savaşa, patriarkaya karşı her coğrafyadan kadınların, tüm sınırları aşarak mücadelelerini ve devrim kararlılıklarını birleştirdikleri gündür.

Kapitalizmin erkek-devlet sistemi ‘şiddet, yoksullaştırma ve savaş’ politikasını en kirli yöntemlerle devam ettirmektedir.

Avrupa’da enflasyon, hayat pahalılığı, fahiş enerji fiyatları kadınların, işçi sınıfı ve emekçilerin durumunu daha da zora sokmaktadır. Bütün emperyalist savaşlarda olduğu gibi savaşın faturasını önce kadın ve çocuklar ödüyor.

Türkiye’deki faşist rejim Kürt halkına savaş açarken içerde de cinsel, toplumsal, sınıfsal sömürü ve şiddeti arttırdı. Kadına karşı şiddet ve katliam, emek sömürüsü, LGBTİ bireylere yönelik nefret cinayetleri büyüdü. Faşist koalisyon iktidarını milliyetçiliği kışkırtarak, hasta tutsakları katlederek, en sıradan bir hak aramaya bile polisin azgınca saldırtarak, doğanın talanıyla, çete-mafya örgütlenmeleriyle sürdürmek istiyor.

Bütün bunlara rağmen 2022 yılı kadın özgürlük mücadeleleri açısından tarihi direnişlere, isyanlara tanıklık etmektedir. İran’da diktatörlüğün Jîna Mahsa Amini’yi katletmesi sonrasında önce kadınlar sonra da halklar sokaklara döküldü. ‘Jin jiyan azadi’ diyen milyonlar kadınların öncülüğünde ayağa kalktı, faşist molla rejimini salladı.

Bu 25 Kasım artık yeni bir dönemdir. Biz kadınlar karşı karşıya kaldığımız şiddeti sadece görünür kılmıyoruz, sadece kınamıyoruz. Şiddete, savaşa, sömürüye dayanan kapitalist-erkek devlet sisteminden hesap da soruyoruz.

Jin, jiyan, azadi!
Kadını, yaşamı, özgürlüğü savunma isyanını her yere yayacağız!
Faşizm yenilecek, devrim ve özgürlük kazanacak!

KADIN GÖZÜYLE

Daha fazlası

İlgili

Close