DÜNYAİŞÇİ SINIFIManşet

Avustralya’da işçi mücadeleleri yükseliyor: Demiryolu işçileri greve çıkacak

‘Küresel kent’ Sydney’de 29 Ocak’ta tren ve tramvay hatlarında 24 saatlik grev yapılacak

YAŞANACAK DÜNYA– Avustralya’da, son dönemde sınıf mücadelesi görece sert çizgiler de kazanarak yükseliyor.

Tekelci sermayenin ve hükümetinin neoliberal saldırıları karşısında kendi taleplerine giderek daha fazla sahip çıkan işçi ve emekçiler, geçmişte elde edilmiş diğer kazanımların yanı sıra sendikal ve sosyal haklarını korumak için mücadeleyi yükseltiyorlar.

Aynı zamanda, sınıfın değişik bölükleri olarak birbirleriyle dayanışma tutumunu giderek daha fazla benimsedikleri gibi, örneğin son dönemde Avustralya devletinin göçmenlere yönelik düşmanca politikalarına karşı daha fazla tutum alıyorlar.

Uzun süredir yapılan TİS görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı raylı ulaşım alanında grevin gündeme gelmesi, hükümeti olduğu kadar aslında -grev kararı almak zorunda kalan- sendikayı da ürkütüyor.

Zira işçilerin biriken tepkisiyle gündeme gelen grev sadece ücretlerdeki artış sorunuyla sınırlı bir içerikte değil. Bastırılmış ücretler önemli olmakla birlikte, özelleştirmeler ve işten çıkarmalarla artan iş yükü, çalışma koşullarının ağırlaşması da işçileri öfkelendirmiş durumda. Ki bu saldırılar sınıfın bütününü etkileyen kapsamda gelişiyor.

Bu nedenle tren, tramvay, otobüs işçilerinin örgütlü olduğu sendika RTBU, grev ilanını yapmak zorunda kaldı ama bir taraftan da hükümetle görüşmeleri sürdürerek grevsiz bir “çözüm” bulma arayışında.

İşçiler ise birikmiş öfkeleriyle greve çıkmakta kararlılar. Hükümetin ve yüklenici şirketin ücretlerdeki yıllık artışı yüzde 2,5 sınırında bastırma tutumuna karşı yüzde 6’lık bir artışta ısrar edilmesini ve iş yükünü artıran koşullarda değişikliklere gidilip vardiyalarda yeni düzenlemeler yapılmasını istiyorlar.

Örneğin -Rinf.com’un aktardığına göre- vardiyalar arasında 12 saatten bile az dinlenme sürelerinin olması işçileri bezdirmiş durumda.

Bir günlük bile olsa grev kararı patronları ürkütmüş durumda. “100 milyon dolar zarar” etmekten korkuyorlar!

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close