MAKALELERManşet

Corona bir virüs, kapitalizm öldüren salgındır! Sınıf savaşına hazırlan!

Yaşanacak Dünya’dan 1 Mayıs çağrısı..

Yaşanacak Dünya’nın 1 Mayıs çağrısında “o gün bulunduğumuz her yerde, balkonda, sokakta pankartlarımızı, dövizlerimizi asalım; Enternasyonal marşını milyonlarca ses olup haykıralım!” denildi.

Çağrı metninin Türkçe, İngilizce, Almanca versiyonları:

Corona bir virüs, kapitalizm öldüren salgındır! Sınıf savaşına hazırlan!

1 Mayıs’ta balkonda, sokakta, her yerde Enternasyonal marşını, Çav Bella’yı haykır!

1 Mayıs işçi sınıfı ve emekçilerin, BİRLİK ve DAYANIŞMA içerisinde büyüttükleri MÜCADELE’nin simgesidir.

Uluslararası proletaryanın ve emekçilerin tarihsel ve enternasyonal mücadele birikiminin kendisidir 1 Mayıs.

Tam da bugün, kendi geleceğimiz için sıkı bir dayanışma içerisinde mücadeleyi büyütmenin zamanıdır!

Dünya çapında insanlığı tehdit eden Koronavirüs salgını kapitalizmin maskesini düşürdü. Sadece para ve kar peşinde koşan kapitalizmin acizliğini gösterdi.

Salgının başladığı ilk günden itibaren burjuva devletler ve hükümetler korkunç bir kayıtsızlık sergiledi. Çin’de olduğu gibi Amerika’da ve başka ülkelerde de uyarıda bulunan bilim insanları, doktorlar ve sağlık çalışanları devlet zoruyla susturulmaya çalışıldı. Arkasından tehlike konusunda hiçbir toplum önceden uyarılmadı. Tam tersine, tespit edilen vakalar bilinçli olarak gizlendi.

Amerika dahil bütün emperyalist-kapitalist ülkelerde sağlık sisteminin özelleştirilmiş olması salgının yayılışını kolaylaştıran yıkıcı sonuçlar doğurdu.

Bırakalım bizleri sağlık çalışanları bile haftalarca koruyucu maske, eldiven ve giysi bulamadı. Virüs karşısında herkes savunmasız bırakıldı.

Toplum sağlığının bile kâr aracı haline getirilmesineden ötürü etkili teşhis kitlerinin üretiminde geç kalındı. Bilimin geldiği düzeye karşın etkili bir aşı hâlâ üretilebilmiş değil.

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları tavan yaptı! Gözü kârdan başka bir şey görmeyen kapitalist sistemin insanlık düşmanı iğrenç yüzü bu konuda da karaborsa, stokçuluk, bireycilik olarak karşımıza çıktı.

Parası olanlar salgının görünmediği coğrafyalara kaçmaktan, en gelişkin tıbbi teşhis ve tedavi yöntemlerine ulaşmaya kadar kendilerini koruma altına alıyorlar. Kendisinin ve ailesinin karnını doyurabilmek için gücü tükenene kadar çalışmak zorunda olan emekçiler ise kendi kaderine terk ediliyorlar.

İşçiler, insanlık onuruna aykırı sağlıksız koşullarda insanı güçten düşüren yoğun bir tempoda çalışmak zorunda bırakıldıkları için hastalığa açık haldeler.

Koronavirüs, kapitalizmin sefilliğini her boyutuyla ortaya koydu

İnsanlar yarasaları yediği için değil, yarasaların yuvalarını bozduğu için virüs bulaştı. Sömürülen, yakılan, tahrip edilen doğa kendine özgü yöntemlerle kendini savunuyor. İnsanlar nasıl fiziksel ya da psikolojik olarak zorlandıklarında, stres altına girdiklerinde virüs nedenli uçuk çıkarıyorlarsa yarasalar da benzer şekilde strese maruz kaldıklarında virüs yayıyorlar ve ‘bizden uzak durun’ diyorlar.

Çıplak para-meta-kar ilişkisine dayalı kapitalizm yerkürenin iklimini ve doğasını değiştirmekle kalmadı onu sömürülecek bir para ve refah kaynağı olarak gördü. Bunun da sonuçları oluyor elbet. Kış ortasında sadece ağaçlar çiçek açmadı pek çok bakteri ve virüs türü de harekete geçti!

Bu nedenle COVİD-19 ne ilkti ne de son olacak. Kapitalizm tarih sahnesinden def edilmeden; salgın sırasında burjuva devletler tarafından kendi kaderine terk edilen işçi ve emekçiler kendi kaderlerini kendi ellerine almadan insanlık bu tür tehditlerle karşı karşıya kalmaya devam edecek!

Öte yandan, burjuvazi ve devleti „karantina önlemleri“ altında işçi sınıfının ekonomik-sosyal haklarını elinden almaya çalışıyor. Zenginler paralarını, bizler ölülerimizi sayarken, hükümetler „ekonomiyi canlandırma“ planları yapıyor!

Birikmiş öfkemizle sokakları dolduracağımız, kapitalizmin ve devletin bütün kurumlarından hesap soracağımız günler de gelecek!

İlk büyük tepkimizi 1 Mayıs’ta gösterelim. O gün, bulunduğumuz her yerde, balkonda, sokakta pankartlarımızı, dövizlerimizi asalım; Enternasyonal marşını milyonlarca ses olup haykıralım!

Yaşasın 1 Mayıs!

Sadece koronaya karşı değil, kapitalizme karşı da mücadeleyi yükselt!

‘Hastalık’ kapitalizmdir, çare sosyalizmde!

22 Nisan 2020

Yaşanacak Dünya

Corona is a virus, capitalism is a deadly epidemic! Get prepared for the struggle!

On 1st of May cry out the Internatinale, cry out Ciao Bella on the streets, on the balconies, everywhere.

1st of May is the symbol of the struggle which workers and labourers develop with unity and solidarity.

1st of May itself is the accumulation of the historical and international struggle of the international proletariat and labourers.

Today is the very day in which we should for our own future expand the struggle with a solid solidarity.

The coronavirus pandemic which is threatening the whole world has unmasked capitalism. It revealed the incapability of capitalism which is only chasing money and profit.

From the first day of the pandemic, bourgeois states and governments exhibited a terrifying carelessness. Just like Chine, in the US and in other countries, scientists, doctors and health care providers who kept on warning were forced by the states to be silent. Societies were not warned in advance about the danger behind. On the contrary, the cases detected were consciously hidden.

Privatisation of the health system under imperialist-capitalist countries including USA led to devastating conclusions which eased the spread of the virus. Let alone us, even the health care providers could not reach protective masks,

gloves and clothing for weeks. Everyone was left defenceless in front of the virus.

There was a delay in the production of effective test kits because even public health is transferred to a tool for profit. Despite the level science has reached, a vaccine is not produced yet.

Prices of basic necessities reached peak. The hideous, anti-human face of capitalism which doesn’t see anything except profit, confronted us in this matter as blackmarket, stockpiling and individualism.

Those who have money look for ways of protecting themselves from moving to places the epidemi does not exist to reaching the most advanced medical diagnosis and treatment. The labourers who have to work to feed themselves and his families by working tooth and nail are left to face their fate.

Because they are forced to work in an intensive tempo and under unhealthy and inhuman conditions workers get week and may easily be infected. Coronavirus has presented the sordidness of capitalism in every way.

This virus infected people not because humans ate bats but because humans damaged their nests. Nature which is exploited, burned and destroyed has its own way of defending itself. Just like humans having cold sore on their lips when they are under tough physical and moral conditions or under stress,

bats spread viruses under stress and say “leave us alone”.

Capitalism which relays on naked money, commodity and profit, not only changed the climate and the nature of the earth but also considered it as a source of money and wealth subject to exploitation. Surely this has consequences. It is not just that trees blossomed in the middle of winter; many type of bacteria and viruses mobilised as well!

That’s why Covid-19 is not the first and will not be the last. Humanity will keep facing these threats as long as capitalism remains on the stage of history and until workers and labourers who are left to face their fate during the pandemi take their future in their own hands!

On the other hand, bourgeoisie and state, under the title “quarantine precautions”, are trying to take away the economic and social rights of the working class. As the rich count their money and we count our dead people, governments plan to “revive the economy”.

Days will come when we will fill streets with our rage and call out for all the institutions of state and of capitalism.

Let’s show our first major reaction on 1st of May. Let us hang our banners and placards on the streets, on the balconies, wherever we are.

Let’s cry out the Internationale with the voice of millions!

Long live the 1st of May!

Raise the struggle not only against corona but against capitalism as well!

The virus is capitalism, the cure is socialism!

Yaşanacak Dünya

***************

Corona ist ein Virus, der Kapitalismus ist eine Pandemie, die tötet. Sei bereit für den Klassenkampf!

Singe am 1.Mai auf dem Balkon, auf der Straße, überall die internationale Hymne „CIAO BELLA“ mit.

Der 1.Mai ist ein Symbol für den Kampf, den die Arbeiterklasse in EINHEIT und SOLIDARITÄT geführt hat.

Der 1.Mai ist ein internationaler, historischer  Kampf des Proletariats.

Es ist Zeit, den Kampf in strenger Solidarität für unsere Zukunft auszubauen.

Der Ausbruch des Corona-Virus, der die Menschheit weltweit bedroht, hat den Kapitalismus entlarvt. Er zeigte den Geist des Kapitalismus, der nur Geld und Profit strebt.

Seit dem ersten Tag des Ausbruchs haben die Staaten und Regierungen eine schreckliche Gleichgültigkeit gezeigt. Nach wie vor haben die Staaten versucht, Wissenschaftler, Ärzte und Beschäftigte des Gesundheitswesens aus China, Amerika und anderen Ländern, zum Schweigen zu bringen.

Die Gesellschaft wurde vorher nicht gewarnt. Im Gegenteil, die Fälle wurden absichtlich geheim gehalten.

Die Privatisierung des Gesundheitssystems in imperialistisch-kapitalistischen Ländern, einschließlich Amerika, hätte verheerende Folgen, die den Ausbruch erleichtert hatten.

Nicht nur wir, sogar die Mitarbeiter des Gesundheitswesens finden seit Wochen keine Handschuhe, Schutzmasken und -kleidung. Jeder ist anfällig für das Virus!

Aufgrund der Tatsache, dass sogar die öffentliche Gesundheit zu einem Gewinnmittel geworden ist, haben sie für die Herrstellung wirksamer Desinfektionsmittel spät reagiert. Trotz des fortschrittlichen, wissenschaftlichen Niveaus wurde immer noch kein wirksamer Impfstoff hergestellt.

Die Preise für die Grundnahrungsmittel erreichten Ihren Höhepunkt.

Das widerliche Gesicht des kapitalistischen Systems, dessen Augen nichts als Profit sehen, ist in dieser Hinsicht der Individualismus auf dem Schwarzmarkt.

Diejenigen, dienGeld haben, suchen sich Orte, die von der Pandemie verschont sind und schützen sich mit fortschrittlichsten Behandlungsmethoden.

Die Arbeiter jedoch, die erschöpft und kraftlos Ihre Familien ernähren müssen, sind Ihrem Schicksal überlassen. Die Arbeiter sind der Krankheit ausgesetzt, weil sie gezwungen sind, in einem intensiven Tempo und ungesunden Bedingungen zu arbeiten, weshalb sie deprimiert und in Ihrer Würde verletzt sind.

Die Menschen wurden nicht infiziert, weil sie Fledermäuse gegessen haben, sondern ihre Neste zerstört und zerbrochen haben. Die ausgebeutete, zerstörte, verbrannte Natur verteidigt sich mit ihren eigenen einzigartigen Methoden.

Der Kapitalismus der auf der Grundlage von Bargeld und Profit basiert, hat nicht nur das Klima und die Natur der Erde verändert, sondern sie auch als Quelle für Geld und Wohlstand angesehen.
Natürlich hat das Konsequenzen!

Covid-19 war weder der erste, noch der letzte. So lange der Kapitalismus von der Geschichte nicht verdrängt wird und die Arbeiter Ihren Schicksal nicht in eigene Hände nehmen, werden sie weiterhin solchen Bedrohungen ausgesetzt werden. Denn die Bourgeoisie und der Staat versuchen die wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Arbeiterklasse unter dem Namen  „Quarantäne und Maßnahmen“ wegzusperren.

Während die Reichen ihr Geld zählen und planen, die Wirtschaft anzukurbeln, versuchen wir zu überleben.

Es werden auch Tage kommen, an denen Wirkung mit unserem akkumulierten Zorn an allen Institutionen des Kapitalismus Rechen werden!

Lasst uns unsere erste große Reaktion am 1.Mai zeigen! Hängen wir unsere Banner überall auf, wo wir uns befinden: auf dem Balkon oder auf der Straße.

Lasst uns die internationale Hymne mit Millionen singen!

Es lebe der 1. Mai!

Erweitere den Kampf nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen Kapitalismus.

„Die Krankheit“ ist der Kapitalismus, der Sozialismus ist das Heilmittel!

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close