Manşet

HBDH’den 1 Mayıs çağrısı

Halkların Birleşik Devrim Hareketi: 1 Mayıs’ta alanlara!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi’nin Türkçe ve Almanca 1 Mayıs bildirisini güncel öneminden dolayı yayınlıyoruz:

1 Mayıs’ta alnlara!

2019 1 Mayıs’ına dünya proletaryasının, uluslararası sermayeye, faşist diktatör, gerici rejimlere karşı özgürlük mücadelesi veren halkların direniş sesleri ile giriyoruz. Bahar müjdesi ile geliyor 1 Mayıs!

Bu 1 Mayıs emekle sermayenin, sermayenin sözcüsü faşist, gerici diktatörlükler ile direnen dünya emekçilerinin, özgürlük çığlığını yükselten halkların mücadele arenasında bir basamak olacaktır.

1 mayıs 2019’a sınıfın emekçilerin iş cinayetleri, emperyalist kapitalizmin krizinin emekçilere fatura edilerek binlerce çalışanın işten atılması koşullarında sokakta dillendirilen taleplerin en sert biçimde gündemleştirilip, mesajların verileceği kavga alanı olmaya aday direniş günü olacaktır.

Dünya çapında kadınların ve gençlerin öncülüğünde sürdürülen mücadeleler, 1 Mayıs alanlarına ön saflarda yansıyacaktır. Dünyanın hangi bölgesine bakarsak bakalım emekle sermayenin kapışmasında kadınlar, gençlerin görünür ve belirleyici olduğu aşikardır.

Kürt özgürlük hareketinin, diğer uluslarla birlikte oluşturduğu cephenin kahraman mücadelesi sonucunda Ortadoğu’da İŞID barbar çeteleri ve onları destekleyen faşist-gerici rejimler yenilgiye uğratılmıştır. Bu kahraman mücadeleye, Enternasyonal Özgürlük Tugayları da katılarak oynaması gereken rolünü oynamıştır. Bu zafer; sınıfsal, sosyal, askeri, yaşamın yeniden örülmesi anlamında YPJ öncülüğünde gerçek anlamda bir kadın devriminin zaferidir aynı zamanda.

Neo-liberal politikalara karşı Fransa’da sistemi sarsan Sarı Yelekliler hareketinde, Mor Yelekli Kadınlar kavganın önemli bir rengi olmuştur. Dünya çapında 8 Mart’larda kadınların artık gösterilerle yetinmeyerek üretimden gelen güçlerini kullanmaları “Kadın Grevleri” önümüzdeki yıllara damgasını vuracak önemli bir dinamiğe işaret etmektedir.

Halk hareketleri ile Cezayir ve Sudan’da iki diktatörü alaşağı eden protestolarda kadınların görünürlüğü dikkat çekerken, direniş ve isyanın simgesi olarak bir aracın üstüne çıkıp kalabalığa devrim sloganı attıran kadının öne çıkışına tanık olduk.

Türkiye ve Kürdistan’da tecrite karşı süren ölümüne mücadele de Leyla Güven şahsında kadının öncülüğü bir kez daha onurlu yerini almıştır.

Yine emperyalist kapitalist sistemin canına ot tıkadığı doğanın tahribi karşısında Almanya, Belçika, Fransa ve bir çok Avrupa ülkesinde öğrenci gençliğin on binlerle sokakları ısıtması kavganın bir başka boyutudur.

Türkiye’de ise Erdoğan şahsında sistem uzun süredir inişe geçen yönet(e)meme krizini yerel seçimlerde kaybettiği şehirlerle derinleştirmiştir. Burjuva iktidar bloku açısından asıl hedefin tüm yetkilerin tek adamda toplandığı başkanlık rejiminin, yani führerci faşizmin yerellerdeki ayaklarını sağlamlaştırmak ve inşa edileni bir kez daha toplumsal onaya sunarak en başta moral anlamda pekiştirip desteğini güçlendirmek olan “yerel seçimler”, beklendiği gibi tartışmasız bir siyasi-moral çizikle sonlandı.

Bundandır iç ve dış siyasette, ekonomide çözülme yaşayan faşist rejim yüzyıllar önce kavgayla kazanılan “Genel oy hakkını” dahi tanımayacak denli pervasızlaşmıştır. Bundan sonraki stratejisini de bu saldırganlık üzerine kurarak baş aşağı gidişini durdurmaya çalışacaktır. Ekonomik krizin ağır faturasının işçi ve emekçilere yüklemeye çalışacak onların kendi deyimleri ile “yapısal reformlar”ın hızla hayata geçirecektir. Bu azgın baskı karşısında karşıt direniş dinamiklerini daha da hareketlendireceği açıktır.

Onlar kaybettikçe, çözüldükçe; kirli bölgesel politikalarını, Kürt düşmanlığını da devam ettirilecektir. Cihatçı çetelerle birlikte ellerine yüzlerine bulaştırmak pahasına ısrarla sürdürdükleri yayılmacı-işgalci politikalarını bu sefer de, “Suriyeli sığınmacıları, orayı güvenli hale getirerek memleketlerine göndereceğiz”, “sınırlarımızı güvenceye alacağız” söylemleriyle yinelemeleri bunun göstergesidir.

Sistemin krizinin derinleşmesiyle birlikte büyümesi muhtemel olan bu eğilimin panzehri anlamlı bir mücadele programı ve işçi ve emekçilerle buluşmakta ısrar edecek Birleşik Mücadeleyi ivmelendirmektir.

Bu ruhla ilerleyen birleşik mücadelenin önünde hiç bir güç duramaz. Öyleyse kadınlar gençler işçiler emekçiler olarak 1 Mayıs’ta alanlarda olacak, birleşik mücadelenin bayrağını dalgalandıracağız.

Yaşasın 1 Mayıs!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

Yaşasın birleşik mücadelemiz!

Halkların Birleşik Devrim Hareketi

Auf die Straßen am 1. Mai!

Wir begehen den 1. Mai 2019 mit den Klängen des Widerstands des weltweiten Proletariats gegen das internationale Kapital, den faschistischen Diktaturen und reaktionären Regimen. Der 1. Mai nährt sich mit der Botschaft des Frühlings!

Dieser 1. Mai wird ein Schritt in der Widerstandsarena der Völker sein, die gegen das Sprachrohr des Kapitals, den faschistischen, reaktionären Diktaturen Widerstand leisten.

Der 1. Mai 2019 wird ein Widerstandstag sein, an dem die Arbeiterklasse die Arbeitsmorde, die Aufbürdung der imperialistisch-kapitalistischen Krise auf die Arbeiter und die Entlassung von tausenden Arbeitern auf den Straßen auf die Agenda gebracht werden wird.

Die global von den Frauen und Jugendlichen angeführten Kämpfe werden auf den Plätzen des 1. Mai ihren Widerklang finden. Überall auf der Welt wo die Arbeit sich im Kampf mit dem Kapital befindet, stechen die Jugend und die Frauen hervor.

Infolge des heldenhaften Widerstandes der Front, die die kurdische Freiheitsbewegung gemeinsam mit anderen Nationen gebildet hat, wurde den barbarischen Banden des IS und den sie unterstützenden faschistisch-reaktionären Regimen im Mittleren Osten eine Niederlage beigebracht. In diesem heldenhaften Widerstand haben die Internationalen Freiheitsbataillone ihre Rolle gespielt. Dieser Sieg ist gleichzeitig ein Sieg der Frauenrevolution, bei der in Vorreiterrolle der YPJ das gesellschaftliche, soziale und militärische Leben neu aufgebaut wird.

Die Gelbwesten, die gegen neoliberale Politik das System in Frankreich ins Wanken bringen und die Frauen mit lila Westen sind ein wichtiger Aspekt im Kampf gewesen. Dass die Frauen weltweit sich am 8. März nicht mehr mit Kundgebungen begnügen, sondern mit dem „Frauenstreik“ ihre Kraft aus der Produktion nutzen, zeigt uns eine wichtige Dynamik für die kommenden Jahre auf.

Die Frauen waren bei den Volksaufständen in Algerien und Sudan hervorstechend, bei denen zwei Diktaturen gestützt wurden. Wir haben eine Frau erlebt, die als Symbol des Widerstand und der Rebellion auf ein Fahrzeug stieg und Parolen rief.

Der Widerstand gegen die andauernde Isolation in der Türkei und in Kurdistan hat in Person von Leyla Güven nochmals die Vorreiterrolle der Frau aufgezeigt.

Der Protest von zehntausenden Schülern gegen die Naturzerstörungen des imperialistisch-kapitalistischen Krieges in Deutschland, Belgien, Frankreich und anderen europäischen Ländern ist eine andere Dimension des Widerstands.

Die lang andauernde Verwaltungskrise in der Türkei, die sich durch Erdogan ausdrückt, hat sich durch den Verlust der Städte bei den Kommunalwahlen vertieft. Die Kommunalwahlen, bei dem die bürgerlichen Eliten das Ziel hatten die Macht bei einem Mann zu sammeln und die lokalen Säulen des Faschismus zu erneuern, sind wie erwartet in einer politisch-moralischen Krise geendet.

Deshalb ist das faschistische Regime, dass in der Innen- und Außenpolitik, sowie der Wirtschaft eine Auflösung erlebt, so weit gekommen, das vor Jahrhunderten erkämpfte „Wahlrecht“ nicht mehr anzuerkennen. Es wird ab sofort versuchen die schwere Bürde der Wirtschaftskrise auf die Schultern der Arbeiter abzuwälzen und diese mit „strukturellen Reformen“ auf Linie bringen. Es ist offensichtlich, dass die Widerstandsdynamiken dagegen noch aktiver werden.

Mit den Niederlagen werden sie auch ihre dreckige regionale Politik und Kurdenfeindlichkeit fortsetzen. Sie setzten mit Beharren ihre expansionistische-besatzerische Politik fort. Mit Diskursen wie „wir werden unsere Grenzen sichern“ oder „wir werden die Region befrieden und die syrischen Flüchtlinge in ihre Heimat schicken“ wird diese Absicht zur Schau gestellt.

Mit dem Vertiefen der Krise wird sich auch der vereinte Widerstand, mit einem bedeutungsvollem Widerstandsprogramm und dem Zusammenkommen der Arbeiter, erhöhen.

Keine Kraft kann den vereinigten Kampf aufhalten. Wir werden als Frauen, Jugendliche und Arbeiter auf den Plätzen des 1. Mai die Flagge des vereinigten Kampf hochhalte.

Es lebe der 1. Mai!

Es lebe der proletarische Internationalismus!

Es lebe unser vereinigter Widerstand!

Vereinigte Revolutionsbewegung der Völker

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close