DÜNYAİŞÇİ SINIFI

Ekim Devrimi’nin 100. yılında Avrupa’da paneller yapılacak

Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde “100. yılında Ekim Devrimi ve sosyalizmin güncelliği” temalı paneller yapılacak

berlin'de kızıl bayrak

HABER MERKEZİ– Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde, 14 Ekim’den başlayıp 19 Kasım’a kadar sürecek “100. yılında Ekim Devrimi ve sosyalizmin güncelliği” temalı paneller dizisi gerçekleştirilecek.

Alınteri, Partizan, Sınıf teorisi ve Atılım’ın konuyla ilgili çağrısını yayınlıyoruz:

ÇAĞRI

100. Yılında Ekim Devrimi işçi sınıfına ve ezilen halklara yol göstermeye devam ediyor

Paris Komünü’nden sonra, insanlığın nihai kurtuluş yolundaki en büyük ayağa kalkışı Proleter Sosyalist Ekim Devrimi’dir. Bu devrimin 100. yılındayız.

Emeğin köleleştirilmesine dayalı kapitalizme karşı Rusya’da işçi sınıfı ve müttefiki köylülüğün gerçekleştirdiği devrim, dünyanın en büyük köhnemiş düzenini, Çarlığı yıkarak tüm insanlığa yolu açtı.

Ekim Devrimi, bir uluslar hapishanesi olan Rusya’da, ezilen bağımlı ulusların kölelik zincirlerini paramparça ederek, onların, kendi kaderlerini tayin hakkını özgürce kullanmalarını sağlamıştır. Rusya’da yaşayan tüm uluslar, aynı çatı altında, Sovyetleri kurarak kardeşçe yaşadılar.

Ekim Devrimi, köleleştirilmiş ve eve hapsedilmiş kadını özgürleştirerek kurtuluşunu sağladı.

Ekim Devrimi, işçi sınıfının ve köylülüğün esir alınmış emeğini toplumsal bir emeğe dönüştürdü.

Böylece Büyük Ekim Sosyalist Devrimi’nin zaferiyle dünya iki sisteme, emperyalist ve sosyalist sisteme bölünmüş oldu. Ekim Devrimi’nin dünya çapındaki önemi yeni bir çağı; emperyalizm ve proleter devrimler çağını açmış olmasıdır. Ekim Devrimi aynı zamanda sömürgelerde ulusal kurtuluş çağını da açarak, ulusal kurtuluş savaşlarını emperyalizme karşı mücadeleyle birleştirmiştir.

Proleter Sosyalist Ekim Devrimi sadece ulusal çapta bir devrim değildi. Ekim Devrimi, Rusya sınırlarını aşan dünya çapında bir devrimdi. Ekim’le eski köhnemiş bir dünyadan yeni bir dünyaya doğru işçi sınıfı ve bağlaşıkları dünya kapitalist emperyalist sistemine karşı, insanlığın kurtuluş hareketinde, sömürülen yığınların mücadele yöntemlerinde ve örgütlenme biçimlerinde, yaşam ve tarzı ve geleneklerinde, kültür ve ideolojisinde köklü altüst oluşu ifade etmektedir.

Ekim Devrimi, dünya çapındaki önemi ve etkisi birbirini izleyen devrimler ve devrimci girişimlerle başta Avrupa olmak üzere tüm dünyada yankılandı. 1918 Finlandiya, 1918 Avusturya ve Almanya, 1919’da Bavyera’da kurulan Sovyetler ve Mart 1919 Macaristan geçici devrimleri ve devrim girişimleri ve bir dizi ülkede kurulan komünist partileri Ekim Devrimi’nin dolaysız sonuçlarıydı.

Sosyalizm bugün de, işçi sınıfının, köylülüğün, kadınların, gençliğin ve ezilen bağımlı ulusların tek kurtuluş yoludur. 1956’da Sovyetler’deki geriye dönüş sadece bir yol kazasıdır. Dünya çapındaki emperyalist barbarlıkla ezilen ve sömürülen insanlık ancak sosyalizmle kurtulacaktır.

Devrim, sosyalizm ve ulusların bağımlılıktan kurtuluş mücadelesi bugün de dünyanın her yerinde; Türkiye, Hindistan, Latin Amerika ve Asya’da sürmektedir. Ortadoğu’da Ekim Devrimi’nin tarihsel gücünü arkasına alan Kürtler, Rojava’da gerçekleştirdikleri devrimle Ortadoğu halklarına ilham kaynağı olmuşlardır. Ulusal kurtuluştan sosyalist bir devirme Kürt emekçilerinin de tek kurtuluş yoludur. Bu yolda verilen mücadele bugün Kürtlerin ve enternasyonalist savaşçıların ellerinde yükselmektedir.

Tarihi dersler ışığında “100. Yılında Ekim Devrimi Ve Sosyalizmin Günceliği” konulu düzenlediğimiz panele tüm ilerici, devrimci ve yurtseverleri katılmaya çağırıyoruz.

Düzenleyenler: Partizan, Alınteri, Atılım, Sınıf Teorisi

Panel Tarihleri Ve Yerler

14 Ekim 2017

Stuttgart

Partizan, Alınteri, Sınıf Teorisi, Atılım

Paris

Partizan, Alınteri, Sınıf Teorisi, Atılım

15 Ekim 2017

Köln

Panelistler:  Partizan, Alınteri, Sınıf Teorisi, Atılım

Hamburg

Panelistler: Partizan, Sınıf Teorisi, Atılım

Mannheim

Panelistler: Partizan, Sınıf Teorisi, Atılım

Zürih

Partizan, Sınıf Teorisi, Atılm,  Alınteri, DKP

28 Ekim 2017

İnnsburg

Panelistler: Partizan, Sınıf Teorisi

29 Ekim 2017

İngiltere

Panelistler: Partizan, Sınıf Teorisi, Atılım

Brüksel

Panelistler: Partizan, Atılım

Viyana

Panelistler Partizan, Sınıf Teorisi, Atılım

“100. Yılında Ekim Devrimi Ve Kadınların Kurtuluşu”

Panellerin yapılacağı yerler:

4 Kasım 2017

Duisburg

Panelistler: Partizan, Alınteri, Sınıf Teorisi, Atılım

5 Kasım 2017

Basel

Panelistler: Partizan, Sınıf Teorisi, Atılım

11 Kasım 2017

Frankfurt

Panelistler:  Partizan, Sınıf Teorisi, Atılım

19 Kasım 2017

Viyana

Panelistler:  Partizan, Atılım, Sınıf Teorisi

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close