Manşet

‘Onların sesi, onlara ses olacağız!’

12’ler; göndere çekilmiş bir bayrak gibi hep en önde dövüşerek yürüdüler, ölümsüzleşerek en görkemli burçlara dikildiler

Onların anılarına bağlı kalmak, onların amaç ve ideallerine bağlı kalmaktır!

‘96 Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucu Direnişi’nin ve 12 devrimcinin ölümsüzleşmesinin üzerinden 23 yıl geçti. 23 yıl önce tutsakları teslim almak ve tecridi uygulamak isteyen devlet F tiplerine geçişin bir aşaması olan “tabutluk” hücre tipi hapishaneleri devreye sokmak istedi. Eskişehir Hapishanesi’nde devreye sokulmak istenen bu yeni uygulamaya karşı o güne kadar olan en büyük ölüm orucu eylemi hapishanelerde başladı.

1.Tabutluk genelgelerinin iptal edilmesi. Eskişehir, Kastamonu, İnebolu, Kırklareli, Kütahya, Sinop ve Sakarya hapishanelerinin kapatılması,

2. Tutsak yakınlarına yönelik saldırıların durdurulması,

3. Tutsakların tedavilerinin ve duruşmalara çıkmalarının önündeki engellerin kaldırılması,

Talepleriyle 355 Ölüm Orucu ve 2174 açlık grevi eylemcisinin katıldığı eylem tecride karşı vurulan ilk darbe oldu.

‘96 Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucu 12 devrimciyi ölümsüzler kervanına kattı. Eyleme katılan tutsaklar bugün yürürlükte olan F tipi hapishanelerin ve ağır tecrit koşullarının hayata geçmesini en başından önlemek için canlarını ortaya koymaktan çekinmediler. Tutsakların bu kararlı ve inatçı mücadelesi sonucu devlet geri adım attı. Bir süre için de olsa hücre hapishanelerin yapımı durduruldu. Devlet ancak 2000 yılında 19 Aralık Katliamı’yla tutsakları F tiplerine götürebildi. Katliama karşı tutsakların direnişi de tarihe yazıldı.

’96 SAG ve Ölüm Orucu Direnişi’nde;

Aygün Uğur- 21 Temmuz günü Ümraniye Hapishanesi’nde

Altan Berdan Kerimgiller- 23 Temmuz günü Sağmalcılar Hapishanesi’nde

İlginç Özkeskin- 24 Temmuz günü Sağmalcılar Hapishanesi’nde

Hüseyin Demircioğlu- 25 Temmuz günü Ankara Merkez Kapalı Hapishanesi’nde

Ali Ayata- 25 Temmuz günü Bursa Hapishanesi’nde

Müjdat Yanat- 25 Temmuz günü Aydın Hapishanesi’nde

Ayçe İdil Erkmen- 26 Temmuz günü Çanakkale Hapishanesi’nde

Tahsin Yılmaz- 26 Temmuz günü Sağmalcılar Hapishanesi’nde

Yemliha Kaya- 27 Temmuz günü Sağmalcılar Hapishanesi’nde

Osman Akgün- 27 Temmuz günü Ümraniye Hapishanesi’nde

Ulaş Hicabi Küçük- 27 Temmuz günü Bursa Hapishanesi’nde

Hayati Can- 28 Temmuz günü Bursa Hapishanesi’nde

12’ler; göndere çekilmiş bir bayrak gibi hep en önde dövüşerek yürüdüler, ölümsüzleşerek en görkemli burçlara dikildiler.

Hapishaneler tarihi tecride karşı mücadelelerle doludur. F tiplerine ve ağır tecrit koşullarına maruz kalan tutsaklar her daim mücadele ettiler. OHAL ile git gide ağırlaşan tecrit koşulları ve hak ihlallerine karşı tutsaklar mücadele etmeye devam ediyorlar. Bugün de hapishanelerde tecrit, tretman ve hak gaspları devam ederken, bu saldırılar karşında tutsakların direnci de devam etmekte. 2019 yılı da hapishanede Açlık Grevi direnişinin yılı oldu. Abdullah Öcalan’a uygulanan tecrit başta olmak üzere karşı karşıya kalınan hak gasplarına karşı Leyla Güven öncülüğünde başlatılan açlık grevi tutsakların bedenlerini isyan bayrağına dönüştürerek feda eylemi yaptığı, hapishane önlerinde çocuklarının direnişine ses olup çığlığa dönüştüren analarımızın yılı oldu.

Baskı ve zulmün olduğu her yerde isyan var olacak, direniş ve mücadele sürecektir.

Biz tutsak yakınları, aileleri ve yoldaşları olarak tutsakların yürüttükleri bu mücadelede yanlarındayız. ‘96 Süresiz Açlık Grevi ve Ölüm Orucu’ndan bu yana kızlarımızın, oğullarımızın, eşlerimizin ve yoldaşlarımızın yürüttükleri bu mücadeleye destek verdik/vereceğiz! Onların içeride yürüttüğü mücadeleyi dışarıya taşıyacağız!

Onların sesi, onlara ses olacağız!

TUTSAKLARLA DAYANIŞMA İNİSİYATİFİ

Etiketler
Daha fazlası
Close