DÜNYA

Zürih ve Stuttgart’da 100. yılında Ekim Devrimi panelleri

Alınteri, Sınıf Teorisi, Partizan ve Atılım’ın organize ettiği100. yıldönümünde Ekim Devrimi işçi sınıfı ve ezilen halklara yol göstermeye devam ediyor” panelleri bir çok ülke ve şehirde yapılırken, Almanya’nın Stuttgart ve İsviçre’nin Zürih kentleri de bunlar arasındaydı.

Her iki panelin ortak yanı sunum yapan konuşmacılar ile salondaki devrimciler arasında dinamik canlı bir tartışma atmosferinin oluşması idi. Tarihselliği içersinde Ekim Devrimi’nin insanlığın kurtuluşu yolundaki yeri, Ekim Devrimi ve Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı, sosyalizmden geriye dönüşlere yaklaşım ne olmalı ve 21. yüzyılın sosyalizmine bu dersler ışığında nasıl bakmalıyız, sosyalizmin güncelliği gibi başlıklarla yapılan sunumlardan sonra gelen soruların yanıtlanması, tartışmalara geçildi.

Alınteri temsilcisi her iki panelde aynı içerikte “Sosyalizm neden günceldir, sosyalizmden geriye dönüşlerin doğru tanımlanmasının 21. yüzyıl sosyalizmine nasıl yön vereceği ve komünizmin bir alt evresi olarak sosyalizmin hangi noktalardan güncellenmesi” içerikli sunumlar yaptı.

Almanya’nın Stuttgart kentinde Tohum Kültür Merkezi’nde yapılan panelde Alınteri temsilcisi konuşmasına sosyalizm porpaganda ve faaliyetinin unutulduğu bunun yerine “Özgürlük adalet ve eşitlik” propagandasının devrimci safları da sardığı eleştirisi ile başladı. Kendine komünistim diyen parti ve örgütlerin komünizmi propaganda düzeyinde dahi gerilere ittiği eleştirisi ile devam eden sunum, ideolojik anlamda küçük burjuva sosyalizm anlayışının TDH üzerindeki etkilerine değinerek sürdü.

Sunum sosyalizmden geriye dönüşlere nasıl yaklaşılması gerektiği, bu dersler ışığında “Bütün güncelliğine rağmen sosyalizmin sınıf ve emekçilere, her gelen genç kuşağa taşınabilmesi için hangi noktalardan yenilenme fikrine ihtiyaç olduğu” değerlendirilerek devam etti. Yenilenmenin oportünist dönek “yenilenme” anlayışları ile arasındaki farka” da değinilen konuşma gerçek anlamda Ekim Devrimi’ni yaşatmanın yolunun da buradan geçtiği vurgulanarak bitirildi.

İsviçre’nin Zürih kentinde aynı içerikte panel salonda bulunan kadın devrimcilerin enternasyonal marşını söylemesi ve Ekim Devrimi’nde ölümsüzleşenler şahsında devrim mücadelesinde ölümsüzleşenler için saygı duruşu ile başladı. Dört siyaset temsilcisinin yaptığı sunumlardan sonra gelen sorular ve tartışmaların toplandığı noktalardan bir tanesi de; Ekim Devrimi’nin kadının kurtuluşu alanında yaptığı muazzam birikim, bunun günümüze nasıl taşınabileceği oldu.

Her iki panelde gelen soruların yoğunlaştığı noktalardan bir başkası sosyalizmden geriye dönüşlere nasıl bakılması gerektiği ve buradan çıkartılacak dersler ışığında 21. yüzyılın sosyalizmine yaklaşım konusu oldu.

Daha fazlası

İlgili

Close