KAPİTALİZM ELEŞTİRİSİMAKALELERManşet

‘Almanya’da emlak sahipleri daha da zenginleşti’

Kentsel rantlarda görülen artış kapitalizmdeki asalaklığın dışa vurumlarından birisi

Tekelci kapitalizmde tüm yeryüzünün ve kaynaklarının emperyalistler arasında paylaşılması ve yeniden paylaşılması sonucunu doğuran aynı (kapitalist özel mülkiyet) koşulları, kentsel rantlardaki büyümenin de nedenidir.

Toprağın ve onun üzerinde bina edilecek yapıların sınırlarının oluşu burada tekelci mülkiyetin devasa rantlar devşirmesi için uygun bir zemin sunar.

Yüksek kiralar olağanlaşmıştır. „Yoksullar“ başlarını sokacak bir ev bulmakta zorlanır; bunu başarsalar bile „gelirler“inin önemli bir bölümü kira ödemelerine gider. Beri taraftan evsizlerin sayısı artar. Başlarını sokaca ev bulamayanların sayısının artması gerçekte kentlerde konut sayısının az olmasından değildir. Bir tarafta boş binaların ve konutların, diğer tarafta ev bulmakta sıkıntı çeken „yoksullar“ın varlığı, özellikle büyük kentlerde sık rastlanan bir görüntüdür.

Almanya’da yapılan bir araştırma, her ne kadar buralardaki gerçek tekelci mülkiyetin karakterini ve büyüklüğünü yansıtmıyor (çünkü bankalarla kaynaşmış ve sayıları son derece az olan büyük toprak ve bina sahiplerinin tüm kentleri parsellediği gerçekliğini içermiyor) olsa da kentsel rantlardaki artışa işaret ediyor.

Konuyla ilgili DW Türkçe’de çıkan habere yer veriyoruz:

DIW’nin araştırmasına göre Almanya’da emlak sahibi olanların mal varlığı arttı. Ancak Almanya’da ortalama varlık seviyesindeki artışa rağmen yoksul ve varlıklı kesim arasındaki uçurum kapanmıyor.

Almanya’da yapılan bir araştırma ülke nüfusunun ortalama olarak son yıllarda mal varlıklarını artırdığını ortaya koydu. Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü’nün (DIW) araştırmasına göre ancak Almanya’daki bu zenginleşme uluslararası ortalamaya göre hâlâ oldukça adaletsiz bir dağılıma işaret ediyor.

Araştırmacılardan Markus Grabka, “Mal varlığı eşitsizliği Almanya’da uluslararası ortalamayla karşılaştırıldığında oldukça yüksek, ancak bu oran son on yıldır aynı seviyede” diye konuştu.

Araştırmaya göre, ülke nüfusunun en varlıklı yüzde 10’luk kesimi toplam mal varlığının yüzde 56’sına sahipken, daha yoksul kesimin yalnızca yüzde 1,3’üne sahip olduğu belirtildi. Bu oranlarda özellikle taşınmaz sahibi olmanın rol oynadığı kaydedildi.

Doğu ve Batı Almanya arasındaki çarpıcı gelir farkı

Araştırmacılardan Christoph Halbmeier demografik ve coğrafi faktörlerin oynadığı role de dikkat çekerek, “1940-1950 yılları arasında doğan ve Almanya’nın batısında yaşayan taşınmaz mal sahipleri ortalama olarak çok daha fazla mal varlığına sahip” diye konuştu.

Araştırmaya göre, 2017’de Almanya’nın batı eyaletlerinde 17 yaş ve üstünün yıllık ortalama net geliri 121 bin 500 euroyken, doğu eyaletlerinde aynı yaş grubunda yıllık net gelirin 55 bin euroda kaldığı görüldü.

Doğudaki eyaletlerde kirada oturanların sayısının batı eyaletlerinde yaşayanlara göre daha yüksek olmasının bu farkın nedenlerinden biri olduğu belirtildi.

Almanya’da düşük işsizlik oranları ve artan ücretler nedeniyle son yıllarda daha fazla kişinin birikim yapabildiğine de dikkat çekildi. Araştırmaya göre net kazanç miktarı 2012-2017 arasında ortalama yüzde 22’lik artış göstererek 103 bin Euro’ya ulaştı.

DIW tarafından yapılan araştırma, 15 bin hanede yaklaşık 30 bin kişiyi kapsıyor. Araştırmaya 17 yaş üstündekiler katıldı. Mal varlığı olarak, emlak, tasarruf hesabı, yatırım hisseleri, özel emeklilik sigortası göz önünde bulunduruldu.

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Ayrıca bak..

Close
Close