DÜNYAManşet

Efrin’i sahiplenmek için Cenevre’ye yürüyüş çağrısı

‘Avrupa Efrin’i Sahiplenme Platformu’ Lozan’dan Cenevre’ye yürüyecek

‘Avrupa Efrin’i Sahiplenme Platformu’ 100 kişiyle Lozan’dan Cenevre’deki BM (Birleşmiş Milletler) binasına yürüyecek

“BM Efrin’deki Katliamı Durdur” başlığıyla yapılan çağrıda,

“Türk devletinin Efrin’e saldırısı ile birlikte Kürdistan’ı işgal girişimi ağır bombardıman ve sivil ölümlerle sürmektedir. AKP-MHP faşist ittifakının, ulusalcı-gerici kesimleri de yedekleyerek kurdukları iktidar bloku, savaşı tek seçenek olarak Türkiye halklarına ve Kürdistan’a dayatmaktadır. İktidarlarını sürdürmek için savaşı, çatışmayı, ölümü ve yıkımı dayatmaktadırlar. Kirli Savaşı geniş coğrafyalara yayarak ve halkları birbirine düşmanlaştırarak ayakta kalmayı hedeflemektedirler.

Faşist Türk devleti farklı kimlik, inanç ve kültürden tüm ezilen kesimleri kendisine tehdit görerek ayrıştırıcı, asimilasyoncu ve yok edici zihniyetiyle hareket etmektedir. Faşist iktidar bloku dışındaki tüm toplumsal kesimler var olma ve hayatta kalma sorunuyla karşı karşıyadırlar.

Milliyetçi, cinsiyetçi ve dinci iktidar bloku, toplumu daha militarist, saldırgan, gerici ve şoven bir çizgide tutarak Kürdistan halkının ve Türkiyeli demokrasi güçlerinin iradesini kırmak istemektedir. Bunun için çareyi Kürdistan’ı ilhak ve işgalde görmekte ve bu nedenle Efrin işgal girişimi üzerinden tüm Kürtleri hedef almaktadır. Gerçekleştirilen saldırılarda çocuk, kadın demeden 150’nin üzerinde sivil katledilmiştir. Yerleşim yerleri, halkların kutsal mekanları yakılmış ve yıkılmıştır. Faşist iktidar bloku ülke içinde her tür baskı, sindirme yöntemini uygulamakta, tutsaklara tek tip elbiseyi dayatma, sivil paramiliter güçleri silahlandırmakta ve katliamlara cezasızlık uygulamalarıyla geniş halk yığınlarına karşı yok edici savaş politikalarını dayatmaktadır.” ifadelerine yer veriliyor.

“Tüm dünyaya çağrımızdır” şeklinde kamuoyuna seslenilen açıklamada,

“Biz dört parça Kürdistanlılar, Türkiyeli devrimciler, insan hakları savunucuları, Alevi, Ezidi. Asuri-Süryani, Hristiyan, Müslüman, Ermeni Avrupalı enternasyonal güçler olarak tüm dünyaya çağrımızdır.

  1. Türk devleti insanlığa karşı suç işlemektedir ve Efrin’de soykırım (jenosit) uygulamaktadır.
  2. Dünyanın gözü önünde halkların ortak tarihi mirası yok edilmektedir.
  3. Türk devletinin Efrin’i işgal saldırısı barbar DAİŞ’i güçlendiriyor ve DAİŞ’e yeni alanlar açıyor.
  4. Türk devletinin bu işgali uluslararası kanun ve normlarına göre suç teşkil ediyor. Bundan ötürü Türkiye Devletine derhal diplomatik, ekonomik ve askeri ambargo uygulanmalıdır.
  5. Yaşanan savaş ve işgale karşı BM acilen toplanmalı ve Türkiye’nin bu işgal ve jenosit saldırılarına karşı tutum almalıdır.
  6. Yeni işgal girişimlerinin olmaması, Jenositin durdurulması, bölgenin istikrarı ve güvenliğini sağlamak için Rojava sınırı boyunca uçuşa yasak bölge olarak ilan edilmelidir.
  7. Efrin Suriye’nin son 7 yıllık savaş sürecinin en istikrarlı, en demokratik bölgesidir. Türkiye’nin işgal saldırılarında başta çocuk ve kadınlar olmak üzere gerçekleşen sivil katliamlardan ötürü uluslararası mahkemelerde yargılanma süreci başlatılmaılıdr. Tüm demokratik kamuoyunu, BM ve tüm uluslararası kurumları sorumluluğa ve göreve davet ediyoruz.” talepleri dile getiriliyor.

Aralarında Yaşanacak Dünya’nın da bulunduğu yaklaşık 80 kurumdan oluşan Avrupa Efrin’i Sahiplenme Platformu’nun açıklaması,

“’BM Efrin’deki Katliamı Durdur’ şiarı ile 12 Şubat’ta Lozan’da başlayıp Cenevre’de BM’ye kadar 1000 kişiyle yapacağımız uzun yürüyüşe tüm Avrupalı, Kurdistanlı ve Türkiyeli aydın, sendikacı, akademisyen, siyasetçi vicdan sahibi herkesin katılması” çağrısıyla son buluyor.

Etiketler
Daha fazlası

İlgili

Close